Yabancılar, Türkiye'de Arsa ile Vatandaşlık Alabilir mi?

Yabancı hukuku, Gayrimenkul avukatı, Avukat, Yabancı avukatı, Vatandaşlık, Vatandaşlık kazanma, Arsa ile vatandaşlık, Taşınmaz ile vatandaşlık kazanma, Gayrimenkul alarak vatandaşlık, arsa ile vatandaşlık

GAYRIMENKUL HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

12/12/20239 min oku

Ankara avukat
Ankara avukat

13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de, 12 Mayıs 2022 tarih ve 5554 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu değişiklikler, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili mevcut düzenlemelerde yapılan önemli değişiklikleri içermektedir. Yayımlanan yönetmelik, Türk vatandaşlığına ilişkin süreçlerde ve prosedürlerde meydana gelen güncellemeleri yansıtmaktadır. Yönetmelikteki bu değişiklikler, vatandaşlık başvuruları, şartlar, prosedürler veya diğer ilgili konularda yapılan düzenlemeleri içerebilir. Detaylı bilgi almak ve değişikliklerin tamamını öğrenmek için söz konusu yönetmeliğin ilgili tarihli ve numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birlikte tam metni incelenmelidir.

Gayrimenkul hukuku ile ilgili daha fazla bilgi almak için linke tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz.

13 Mayıs 2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de, 12 Mayıs 2022 tarih ve 5554 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i 

İndirmek için tıklayınız.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına dair belirlenen kriterlere ilişkin olarak aşağıdaki şartlar getirilmiştir:

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde 20 

b) (Değişik: RG-6/1/2022-31711-C.K-5072/1 md.) En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.

Türkiye'de yabancı vatandaş olarak gayrimenkul edinimi hakkında buraya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu kapsamda, Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen kişinin en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı satın alması, bu taşınmazın üç yıl süreyle satılmamasını şart koşan bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, noter tarafından düzenlenen sözleşme ile bu taahhüdün şerh edilmesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygunluk gerekmektedir. Bu düzenleme, yabancılara Türk vatandaşlığına geçişte belirli ekonomik kriterlerin sağlanmasını öngörmektedir.

Türkiye'de gayrimenkul edinimi ile vatandaşlık kazanımı hakkında buraya tıklayarak yazımızı okuyabilirsiniz.

Giriş

Türkiye'de Gayrimenkul Edinme

Sık Sorulan Sorular

1) Yabancılar Türkiye'de gayrimenkul sahibi olabilir mi?

Evet, Türkiye'de yabancılar gayrimenkul sahibi olabilir. Türk hukuku, yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal edinmelerine izin vermektedir. Ancak, bu durum bir takım kısıtlamalara tabi olabilir ve yabancıların taşınmaz mülkiyeti kazanmaları belirli koşullara bağlıdır.

Türkiye'de gayrimenkul edinme süreci genellikle şu aşamalardan oluşur:

 1. Tapu Sicili Müdürlüğü Başvurusu: Yabancılar, gayrimenkul sahibi olabilmek için Tapu Sicili Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmalıdır.

 2. İlgili Bakanlık İzni: Bazı taşınmazlar için, özellikle köy yerleşim alanlarındaki tarım arazileri gibi, ilgili Bakanlık veya kuruluşlardan izin alınması gerekebilir.

 3. Yerel Yönetim Onayı: Bazı durumlarda, ilgili yerel yönetim biriminden de onay alınması gerekebilir.

 4. Türkiye'de İkametgah Sahibi Olma: Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar genellikle Türkiye'de ikamet etme zorunluluğuna tabi değildir. Ancak, bir ikametgah adresine sahip olmak, bazı işlemleri daha kolay hale getirebilir.

Bu süreçlerde yabancı yatırımcılara yardımcı olacak uzmanlardan hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir. Ayrıca, Türkiye'deki yatırım koşulları zaman içinde değişebileceği için güncel bilgilere ulaşmak da önemlidir.

2) Yabancılar Türkiye'de gayrimenkul satın alırken hangi belgelere ihtiyaç duyarlar?

Yabancılar Türkiye'de gayrimenkul satın alırken çeşitli belgelere ihtiyaç duyarlar. İlgili belgeler, genellikle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne başvuru aşamasında talep edilir ve aşağıdaki gibi olabilir:

1. Pasaport: Türkiye'de gayrimenkul satın almak isteyen yabancılardan genellikle pasaportlarının bir kopyası istenir.

2. Vergi Numarası: Yabancılar, Türkiye'de taşınmaz mal satın alırken Türk vergi numarasına sahip olmalıdır. Vergi numarası, Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınır.

3. Tapu Harcı Dekontu: Gayrimenkul satış işlemi sırasında tapu harcının ödendiğine dair belge talep edilebilir. Bu belge Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden alınır.

4. Varsa İkametgah Belgesi: İkametgah belgesi, Türkiye'de ikamet eden yabancılar için gereklidir. Ancak, gayrimenkul satın almak isteyen yabancılar için ikametgah belgesi zorunlu değildir.

5. Taşınmazın Tapu Kaydı: Satın alınacak taşınmazın tapu kaydının bir kopyası istenebilir.

6. Ödeme Belgeleri: Gayrimenkulün satış bedelini ödediğinize dair banka dekontları veya diğer ödeme belgeleri talep edilebilir.

7. İkinci El Satışlarda KDV İstisnası İçin Beyanname: Eğer yabancı alıcı, ikinci el bir konut satın alıyorsa ve KDV istisnasından yararlanmak istiyorsa, bu istisnaya ilişkin beyannameyi sunması gerekebilir.

Yukarıda belirtilen belgeler genel olarak talep edilen belgelerdir. Ancak, satın alınacak taşınmazın niteliği, konumu ve diğer faktörler bu belgelerin tam listesini etkileyebilir. Bu nedenle, satın alma sürecinde bir hukuk uzmanından yardım almak önemlidir. Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

3) Türkiye'de mülk sahibi olan yabancılar için vatandaşlık süreçleri nelerdir?

Türkiye'de mülk sahibi olan yabancılar için vatandaşlık süreçleri şu adımlardan oluşur:

 1. Taşınmaz Edinme Koşullarının Sağlanması: Yabancının Türk vatandaşlığına başvurabilmesi için belirli taşınmaz edinme koşullarını sağlaması gerekmektedir. 2018'den önceki düzenlemelere göre, en az 1 milyon Amerikan Doları değerinde taşınmaz edinme zorunluluğu vardı. Ancak, bu tutar ve diğer koşullar zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.

 2. Başvuru: Taşınmaz edinme koşullarını sağlayan yabancılar, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler. Başvuru genellikle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınır.

 3. Uygunluk Değerlendirmesi: Başvuru, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızın değerlendirilmesini içerir. Bu değerlendirme sürecinde, adayın Türk kültürünü benimsemesi, Türkçe'yi anlama ve konuşma yeteneği, suç kaydı ve güvenlikle ilgili diğer faktörler göz önünde bulundurulabilir.

 4. Vatandaşlık Hakkı Kazanma ve Kimlik Kartı Alımı: Başvurusu kabul edilen aday, Türk vatandaşlığını kazanır ve kimlik kartı alır. Bu süreç tamamlandığında, kişi resmi olarak Türk vatandaşı olur.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş süreci zaman alabilir ve karmaşık olabilir. Başvuru sahiplerine özel durumlarına uygun olarak danışmanlık almak önemlidir. Süreçle ilgili güncel bilgileri İçişleri Bakanlığı veya yetkili resmi kurumlardan almak da önemlidir, çünkü bu süreç zaman içinde değişebilir. Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

4) Türkiye'de yatırım yaparak vatandaşlık almak mümkün müdür?

Evet, Türkiye'de yatırım yaparak Türk vatandaşlığı almak mümkündür. Türk hükümeti, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bir dizi yatırım bazlı vatandaşlık programı başlatmıştır. Bu programlar kapsamında belirli bir yatırımı yerine getiren yabancılara Türk vatandaşlığı verilmektedir.

En yaygın kullanılan yatırım seçenekleri şunlardır:

 1. Gayrimenkul Yatırımı: Belirli bir değere sahip gayrimenkul edinimi, yatırım yaparak vatandaşlık almanın bir yoludur. Bu kapsamda, belirli bir miktarlık gayrimenkul satın alınması veya belirli bir süre boyunca kiralanması gerekebilir.

 2. Banka Hesabına Yatırım: Belirli bir miktar para, Türk bankalarında bir hesaba yatırılarak vatandaşlık alınabilir. Bu miktar, hükümetin belirlediği asgari yatırım tutarına bağlı olarak değişebilir.

 3. Yatırım Fonlarına Katılım: Belirli yatırım fonlarına katılım, yatırım bazlı vatandaşlık programları kapsamında bir seçenektir. Yatırım fonlarına belirli bir miktarlık yatırım yaparak vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Bu programların detayları zaman içinde değişebilir, bu nedenle potansiyel başvuru sahiplerinin güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, başvuru sürecinde uzman bir hukuk danışmanından yardım almak, başvuruyu daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir. Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

5) Türkiye'de arsa karşılığı vatandaşlık nasıl alınır?


Türkiye'de arsa karşılığı vatandaşlık almak için genellikle yatırım bazlı vatandaşlık programlarından birine başvurmak gerekmektedir. Türkiye'de uygulanan yatırım bazlı vatandaşlık programları, belirli bir yatırımı yerine getiren yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesini öngörmektedir. Bu kapsamda, arsa karşılığı vatandaşlık almak isteyen yabancı yatırımcılar, genellikle belirli bir değerdeki arsaları satın alarak bu programlardan faydalanabilirler.

Ancak, bu programların detayları zaman içinde değişebilir ve belirli koşullara tabidir. Genel olarak, arsa karşılığı vatandaşlık almak isteyenler şu adımları takip edebilir:

 1. Uygun Yatırımı Seçme: Türkiye'de arsa karşılığı vatandaşlık programları, genellikle belirli bir değerdeki gayrimenkul yatırımını içerir. Başvuru sahipleri, Türk hükümeti tarafından belirlenen asgari yatırım tutarına uygun bir arsa veya gayrimenkul seçmelidir.

 2. Başvuru İçin Gerekli Belgeleri Hazırlama: Yatırımı gerçekleştirecek olan kişiler, başvuru süreci için gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler genellikle pasaport, başvuru formu, arsa tapusu ve yatırımın ödendiğini gösteren belgeleri içerebilir.

 3. Başvuru Sürecini Tamamlama: Belgeleri hazırladıktan sonra, başvuru sahipleri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapmalıdır.

 4. Değerlendirme ve Onay Süreci: Başvurular, Türk makamları tarafından değerlendirilir ve başvuru sahiplerinin yatırımın uygun olduğu onaylandığında vatandaşlık başvurusu kabul edilir.

Programlarda değişiklikler olabileceği için başvuru sahipleri, güncel bilgileri ve gereklilikleri takip etmeli ve başvurularını bir hukuk danışmanı veya yetkili bir temsilci aracılığıyla gerçekleştirmeleri önerilir. 

Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

Arsa Karşılığı Vatandaşlık

12 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 32397 sayılı kararla, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte önemli bir değişiklik yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 7938 sayılı karar ile "kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" ifadesi yeni bir düzenlemeyle eklenmiştir.

Bu değişiklikle birlikte, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bireyler için öne çıkan ekonomik kriterler arasına belirli niteliklere sahip taşınmazların dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Artık, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında olan kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş, üzerinde yapı bulunan arsa niteliğindeki taşınmazların üç yıl süreyle satılmaması şartıyla satın alınması, Türk vatandaşlığını kazanma sürecinde öne çıkan bir kriter olacaktır. Bu düzenleme, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek ve ekonomik katkı sağlamak amacı taşımaktadır.

İndirmek için tıklayınız.

Hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.