Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı, Anlaşmalı boşanma, Boşanma, Nafaka, Boşanmada velayet, Çekişmeli boşanma avukatı, Yoksulluk nafakası, İştirak nafakası, Anlaşmalı boşanma avukatı, Boşanma maliyeti, Çocuk nafakası, Tazminat

AILE HUKUKUBOŞANMA HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

11/23/202338 min oku

person holding gold wedding band
person holding gold wedding band

Boşanma, hayatımızın karmaşık bir gerçeğidir ve birçok duygusal iniş çıkışı beraberinde getirir. İki insan arasındaki evlilik bağı, zamanla değişen dinamiklerle sınanabilir ve sonunda kopma noktasına gelebilir. Bu zorlu süreç, sadece bir hukuki ayrılık değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuktur. Bu yazıda, boşanmanın üzerindeki sis perdesini kaldırarak, bu konuda sıkça karşılaşılan sorulara ışık tutacak ve bu zorlu süreci anlamanıza yardımcı olacak önemli bilgileri paylaşacağız. Boşanma, hayatın bir dönüm noktası olabilir, ancak bu süreci anlamak ve yönetmek, yeni bir başlangıca adım atmanın ilk adımıdır.

Giriş

Boşanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Boşanmak için gerekli şartlar bulunmaktadır ve bu şartlar ülkeden ülkeye, hatta eyaletten eyalete değişiklik gösterebilir. Türkiye'de boşanmak için gerekli olan temel şartlar şunlardır:

 1. Evlilik Süresi: Türkiye'de evlilik süresi, çiftin boşanma davası açabilmesi için önemli bir faktördür. Genel olarak, çiftlerin evliliklerini sürdürdükleri süre belirli bir eşiği geçmiş olmalıdır. Ancak, bazı özel durumlarda (şiddet, aldatma gibi) bu süre kısaltılabilir.

 2. Uyum Bozukluğu: Boşanma davası için bir diğer önemli şart, çift arasındaki uyumun bozulmuş olmasıdır. Türk Medeni Kanunu'na göre, eşlerin birbirlerine karşı olan görevlerini yerine getirmemesi veya ortak yaşamı sürdürememeleri durumunda mahkemeye başvurulabilir.

 3. Fiziki Ayrılık: Çiftlerin fiziksel olarak ayrı yaşamaları da boşanma için bir diğer önemli kriterdir. Bu, birbirleriyle aynı çatı altında yaşamadıkları anlamına gelir.

 4. Boşanma Protokolü veya Anlaşmalı Boşanma: Taraflar, boşanma şartları konusunda anlaşmışlarsa ve bir boşanma protokolü düzenlemişlerse, bu da boşanma sürecini hızlandırabilir. Anlaşmalı boşanma, mahkeme sürecini daha düzenli ve uzlaşmacı bir şekilde ilerletebilir.

Her boşanma davası benzersizdir ve özel koşullar göz önüne alınarak ele alınmalıdır. Bu nedenle, boşanma sürecine girmeden önce bir avukatla görüşmek önemli bir adımdır.

Boşanmak için gerekli şartlar hakkında içeriğimiz izlemek için tıklayınız.

En hızlı boşanma ne kadar sürer?

En hızlı boşanma, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir ve her durum özeldir. Ancak, genel olarak, Türkiye'de boşanma süreci birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişebilir. İşte boşanma sürecini etkileyen bazı faktörler:

 1. Anlaşmalı Boşanma: Taraflar arasında anlaşma sağlanması, boşanma sürecini hızlandırabilir. Ortak bir mutabakatla düzenlenmiş boşanma protokolü, mahkeme sürecini daha hızlı ve düzenli bir hale getirebilir.

 2. Mahkeme Yükü: Mahkemelerin iş yoğunluğu, boşanma davalarının süresini etkileyebilir. Yoğun dönemlerde, davaların işlenmesi daha uzun sürebilir.

 3. Uyuşmazlık: Taraflar arasında çözümlenemeyen uyuşmazlıklar, mahkeme sürecini uzatabilir. Anlaşmalı boşanma, bu tür durumları önleyebilir.

 4. Çocuk Durumu: Çocukların olduğu durumlarda, çocukların velayeti ve destekleme konuları süreci karmaşıklaştırabilir ve uzatabilir.

 5. Müşavirlik Süreci: Türkiye'de, boşanmak isteyen çiftlerin öncelikle bir müşavirlik sürecinden geçmeleri gerekebilir. Bu süreç, çiftlere uzlaşma fırsatı tanır, ancak aynı zamanda süreyi uzatabilir.

En hızlı boşanma, yukarıda belirtilen faktörlere ve davanın karmaşıklığına bağlı olarak değişecektir. Ancak, genel olarak, anlaşmalı boşanma ve uzlaşma ile süreci hızlandırmak mümkündür.

Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanma, Türk hukuk sisteminde "anlaşmalı boşanma" olarak adlandırılır ve bu süreç, taraflar arasında yapılan bir anlaşma sonucunda gerçekleşir. İşte tek celsede boşanmak için atılması gereken adımlar:

 1. Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınması: Her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşmış olması gerekir. Malların paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşma sağlanmalıdır.

 2. Avukat Tutma: Anlaşmalı boşanma sürecinde de bir avukat tutmak gereklidir. Taraflar kendi avukatlarını seçebilirler ya da aynı avukatı kullanabilirler.

 3. Boşanma Protokolü Hazırlama: Avukatlar, taraflar arasında varılan anlaşmayı içeren bir boşanma protokolü hazırlarlar. Bu protokol, mahkemeye sunulacak ve boşanma kararının temelini oluşturacaktır.

 4. Mahkemeye Başvuru: Hazırlanan boşanma protokolü ile birlikte taraflar, yerel Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalıdır. Başvuruyu yapan tarafların mahkemece vekil atanmış avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmaları da mümkündür.

 5. Mahkeme Kararı: Mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmaya dayanarak boşanma kararını verir. Bu durumda, mahkeme genellikle tek celsede karar verebilir.

Bu adımların tamamlanması sonucunda mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma talebini değerlendirerek boşanma kararını verecektir. Ancak, her durum farklı olduğu için tarafların, özellikle hukuki danışmanlarıyla işbirliği yaparak süreci takip etmeleri önemlidir.

Ankara Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Eşlerden biri boşanmak istemezse ne olur?

Eşlerden biri boşanmak istemezse, boşanma süreci karmaşık hale gelebilir ve bu durum çeşitli sonuçlara yol açabilir. İşte böyle bir durumda ortaya çıkabilecek senaryolar:

 1. Anlaşmalı Boşanma Zorla Yapılamaz: Türk hukuk sistemi, boşanma kararının taraflar arasında anlaşma temelinde olması gerektiğini benimser. Eğer bir taraf boşanmak istemiyorsa, anlaşmalı boşanma süreci gerçekleşmeyebilir.

 2. Çekişmeli Boşanma Davası: Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanamıyorsa, çekişmeli bir boşanma davası başlatılabilir. Bu durumda, mahkeme tarafların taleplerini ve iddialarını değerlendirir.

 3. Mahkeme Kararıyla Boşanma: Çekişmeli boşanma davasında mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini inceleyerek bir karar verir. Mahkeme, boşanma kararı verebilir veya davayı reddedebilir.

 4. Uyuşmazlık Durumunda Arabuluculuk: Türk hukuk sistemi, çekişmeli boşanma davalarında tarafları arabuluculuk sürecine yönlendirebilir. 

 5. Dava Sürecinin Uzaması: Eğer bir taraf boşanmak istemiyorsa ve mahkeme kararıyla boşanma gerçekleşirse, dava süreci uzayabilir ve daha karmaşık hale gelebilir.

Her boşanma davası benzersizdir ve duruma özel faktörlere bağlı olarak gelişir. Tarafların, bir avukatın rehberliğinde hareket etmeleri ve hukuki süreci anlamaları önemlidir.

Boşanmak için ne kadar para lazım?

Boşanma masrafları, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve duruma göre farklılık arz eder. İşte boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek bazı maliyet unsurları:

 1. Avukat Ücretleri: Boşanma sürecinde bir avukat tutmak genellikle gereklidir. Avukat ücretleri, avukatın deneyimi, davanın karmaşıklığı ve bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak değişebilir.

 2. Mahkeme Harçları: Boşanma davası açılırken mahkeme tarafından belirlenen harçlar ödenmelidir. Bu harçlar, mahkeme sürecinin aşamalarına ve taleplere göre farklılık gösterebilir.

 3. Arabuluculuk Ücretleri: Mahkeme, çekişmeli boşanma davalarında tarafları arabuluculuk sürecine yönlendirebilir.

 4. Dava Masrafları: Davanın karmaşıklığına bağlı olarak, mahkeme tarafından istenebilecek ek dava masrafları olabilir.

 5. Taşınma ve Yerleşim Masrafları: Boşanan eşler arasında mal paylaşımı ve taşınma süreci, ek maliyetlere neden olabilir.

 6. Çocuklar İçin Nafaka ve Velayet Masrafları: Eğer çocuklar varsa, velayet ve nafaka konuları da masrafların artmasına neden olabilir.

Bu maliyetler, her boşanma davası için farklılık gösterir ve belirli durumlara bağlı olarak değişebilir. Taraflar, bir avukatla görüşerek sürecin mali boyutunu daha iyi anlayabilir ve uygun finansal planlamayı yapabilirler.

Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma ilk celsede biter mi?

Evet, boşanma ilk celsede sonuçlanabilir, ancak bu durum anlaşmalı boşanma sürecine bağlıdır. Anlaşmalı boşanma, taraflar arasında boşanma konusunda anlaşma sağlandığı ve mahkemeye sunulan anlaşma protokolüne dayanarak gerçekleşen bir boşanma türüdür.

İlk celsede boşanma için genel adımlar şunlardır:

 1. Anlaşmanın Sağlanması: Taraflar, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konularda anlaşmaya varmalıdır.

 2. Avukat Tutma: Taraflar, anlaşmalı boşanma sürecinde bile kendi avukatlarını tutabilirler. Her iki tarafın da avukatı, boşanma protokolünü hazırlar.

 3. Mahkemeye Başvuru: Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte yerel Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunurlar.

 4. Mahkeme Kararı: Mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmaya dayanarak boşanma kararı verebilir. Bu durumda, mahkeme genellikle ilk celsede karar verebilir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların birbirleriyle uyumlu bir şekilde işbirliği yapmaları durumunda süreci hızlandırabilir. Ancak, her durum farklıdır ve anlaşma sağlanamadığında veya davanın bazı özel durumlar nedeniyle karmaşıklaştığında süreç daha uzun sürebilir.

Erkek boşanma davası açarsa ne olur?

Erkek, boşanma davası açtığında, bu süreç Türk hukuk sistemine göre belirli aşamalardan geçer. İşte bir erkeğin boşanma davası açması durumunda yaşanabilecek bazı genel durumlar:

 1. Dava Türü Seçimi: Erkek, anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma gibi farklı boşanma türlerini seçebilir. Anlaşmalı boşanma, tarafların birbirleriyle anlaştığı ve mahkemeye sunduğu bir protokole dayanırken, çekişmeli boşanma, taraflar arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda başvurulan bir davadır.

 2. Avukat Tutma: Boşanma davası sürecinde bir avukat tutmak genellikle önerilir. Avukat, müvekkilini hukuki süreçte temsil eder ve gerekli belgeleri hazırlar.

 3. Boşanma Sebepleri: Türk hukukunda boşanma için belirli sebeplere ihtiyaç vardır. Tarafların birbirine karşı görevlerini yerine getirememesi, uyumsuzluk gibi sebepler boşanma başvurusu için kullanılabilir.

 4. Mal Paylaşımı ve Nafaka: Mal paylaşımı ve nafaka gibi konular, çiftin durumuna bağlı olarak boşanma sürecinde ele alınır. Bu konularda taraflar arasında anlaşma sağlanabilir veya mahkeme kararıyla belirlenebilir.

 5. Velayet ve Çocuklar: Eğer çocuklar varsa, velayet ve çocukların geleceğiyle ilgili düzenlemeler yapılması gerekebilir. Tarafların anlaşması durumunda veya mahkeme kararıyla velayet belirlenir.

Her boşanma davası benzersizdir ve tarafların özel durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Boşanma süreci, tarafların birbirleriyle olan ilişkisi, anlaşma durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanabilir.

Ankara Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma davasında hakim ne sorar?

Boşanma davasında hakim, tarafları ve davayı değerlendirmek üzere çeşitli sorular sorabilir. Bu sorular, davaya konu olan meselelere, taraflar arasındaki ilişkiye ve mahkeme sürecine odaklanabilir. İşte boşanma davasında hakimin sorabileceği bazı tipik sorular:

 1. Boşanma Sebepleri: Tarafların boşanma sebeplerini, evlilik birliğinin neden zedelendiğini ve uyumsuzlukları hakkında açıklama yapmalarını isteyebilir.

 2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü: Taraflar arasında bir anlaşma varsa, hakim bu anlaşmanın detaylarını anlamak için sorular sorabilir. Mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konular bu bağlamda değerlendirilebilir.

 3. Maddi Durum: Tarafların maddi durumları, gelirleri, varlıkları ve borçları hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, mal paylaşımı ve nafaka gibi konularda önemlidir.

 4. Çocuklar: Eğer çocuklar varsa, hakim çocukların güvenliği ve geleceği ile ilgili olarak sorular sorabilir. Çocukların velayeti, aile içi ilişkiler ve çocukların ihtiyaçları bu konuda önemlidir.

 5. Arabuluculuk Deneyimi: Tarafların önce arabuluculuk sürecinden geçip geçmediklerini ve bu süreçte neler yaşandığını sorabilir.

 6. İstek ve Talepler: Tarafların boşanma ile ilgili istek ve taleplerini belirtmelerini isteyebilir.

Bu sorular, mahkeme sürecinde adil bir karar verilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Tarafların dürüst ve açık bir şekilde cevap vermesi, mahkeme sürecinin daha etkili ve adil bir şekilde ilerlemesine katkı sağlar.

Boşanmak için 1 yıl şartı var mı?

Türk Medeni Kanunu'na göre, eşlerden biri veya her ikisi de evliliklerini sonlandırmak istediğinde, bu isteğin mahkemeye sunulabilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Ancak, bu bir yıl şartı bazı durumlarda değişebilir. Özellikle çiftlerin fiziksel veya psikolojik şiddet gibi ciddi sebeplerle boşanma talepleri söz konusu olduğunda, mahkeme bu süreyi göz ardı edebilir ve anında boşanma kararı verebilir.

Genel olarak, çiftlerin boşanma taleplerini gerçekleştirebilmeleri için evliliklerinin bir yıl süresince devam etmiş olması önemlidir. Ancak, her boşanma davası benzersizdir ve özel koşullar dikkate alınarak ele alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmada şahit gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma sürecinde şahitler gerekli değildir. Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma konusunda anlaştığı ve mahkemeye sunduğu bir protokole dayanır. Bu nedenle, anlaşmalı boşanmada, şahitlerin mahkemeye tanıklık etmeleri gerekmez.

Çekişmeli boşanma davalarında veya belirli durumlarda, mahkeme taraflardan şahit isteyebilir, ancak anlaşmalı boşanma durumunda bu genellikle gereksizdir. Tarafların anlaşması, mahkemeye sunulan belgeler genellikle yeterlidir.

En çok boşanma sebebi nedir?

Boşanma sebepleri kompleks ve kişisel olabilir, ancak genellikle şu faktörler boşanma sürecine etki eden önemli sebepler olarak kabul edilir:

 1. Uyum Sorunları: Eşler arasındaki uyumsuzluklar, farklı değerler, ilgi alanları veya yaşam tarzları boşanma nedeni olabilir.

 2. İletişim Sorunları: Eşler arasında etkili iletişim eksikliği, anlaşmazlıkların çözülememesine ve duygusal uzaklaşmaya yol açabilir.

 3. Sadakatsizlik: Aldatma veya sadakatsizlik, birçok boşanmanın temel nedenlerinden biri olabilir.

 4. Maddi Sorunlar: Ekonomik zorluklar, finansal sorunlar veya maddi beklentilerdeki uyuşmazlıklar, evlilikleri etkileyebilir.

 5. Aile Baskısı: Aile üyelerinden gelen baskılar veya çatışmalar, evlilik ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

 6. Çocuk Sorunları: Çocuk sahibi olan çiftlerde, çocuk yetiştirme konularındaki anlaşmazlıklar veya çocuklarla ilgili sorunlar boşanmaya neden olabilir.

 7. İş Stresi: İş yerindeki stres, zaman yönetimi sorunları veya kariyerle ilgili uyuşmazlıklar evlilik ilişkilerini etkileyebilir.

 8. Fiziksel veya Psikolojik Şiddet: Şiddet içeren ilişkiler, ciddi bir boşanma nedeni olabilir ve güvenin kaybına yol açabilir.

Her boşanma durumu farklıdır ve birden çok faktör genellikle bir araya gelir. Boşanma süreci karmaşık olabilir ve profesyonel destek almak bu süreçte yardımcı olabilir.

En kolay boşanma nasıl olur?

En kolay boşanma, Evliliklerin sona ermesi her zaman karmaşık bir süreçtir ve her durum benzersizdir. Ancak, en kolay boşanma genellikle tarafların anlaşmalı boşanma sürecini tercih etmesiyle gerçekleşir. İşte anlaşmalı boşanmanın birkaç avantajı ve süreci:

 1. Uyum ve İyi İletişim: Taraflar arasında uyum ve iyi iletişim varsa, anlaşmalı boşanma daha kolay bir seçenek olabilir. Bu durumda, taraflar bir araya gelir, sorunları açıkça konuşur ve boşanma konusunda anlaşma sağlar.

 2. Dava Sürecinin Kısalması: Anlaşmalı boşanma, dava sürecini kısaltabilir. Tarafların anlaşmaya varmış olması, mahkeme sürecini hızlandırabilir ve daha az stresli bir deneyim sunabilir.

 3. Daha Düşük Maliyet: Anlaşmalı boşanma genellikle daha düşük maliyetli bir seçenektir. Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken daha az hukuki masrafa katlanabilirler.

 4. Duygusal Rahatlama: Anlaşmalı boşanma, taraflar arasında duygusal bir rahatlama sağlayabilir. Taraflar, birbirlerine karşı anlayışlı ve uzlaşmacı olabilir, bu da duygusal yükü hafifletebilir.

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların bir araya gelip bir protokol oluşturması ve bu protokolü mahkemeye sunması ile gerçekleşir. Bu süreçte, her iki tarafın da avukatlarının rehberliği ve katkısı önemlidir. Her durum farklı olduğu için taraflar, bu süreci geçirmeden önce iyi bir hukuki danışmanlık almalıdır.

Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Özel boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu'na göre, özel boşanma sebepleri, genel boşanma sebeplerinden farklı olabilir ve belirli koşulları içerir. Özel boşanma sebepleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Ayrılık: Eşler arasında birbirlerinden ayrı yaşama kararı alındığında ve bu durum bir yıl boyunca devam ettiğinde, eşler özel bir boşanma sebebine dayanarak boşanabilirler.

 2. Evlilik Birliğinin Sarsılması: Eşlerden biri, evlilik birliğinin sarsıldığını iddia ederek boşanma davası açabilir. Ancak, bu durumu kanıtlamak için belirli olayların veya durumların varlığını göstermesi gerekir.

 3. Zina: Eşlerden biri, diğer eşin zina yapması durumunda boşanma davası açabilir. Ancak, bu durumu kanıtlamak zordur ve mahkemeler tarafından dikkatlice incelenir.

 4. Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden biri, diğerinin haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü iddia ederek boşanma talebinde bulunabilir. Bu durumu kanıtlamak da mahkemelerde dikkatli bir değerlendirme gerektirir.

 5. Eşler Arasındaki Uyuşmazlık: Eşler arasındaki anlaşmazlıkların veya uyumsuzlukların o kadar büyük olduğu durumlarda, mahkeme eşlerin boşanmasına karar verebilir.

Özel boşanma sebepleri, genel boşanma sebeplerine ek olarak belirli koşulları içerir ve mahkeme tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Boşanma davası sürecinde, tarafların bu özel sebepleri kanıtlamak için hukuki destek almaları önemlidir.

Boşanmak istiyorum haklarım nelerdir?

Eğer boşanmak istiyorsanız, bu süreçte belirli haklara sahipsiniz. Ancak, boşanma süreci karmaşık olabilir ve bireylerin hakları duruma göre farklılık gösterebilir. İşte genel olarak boşanma sürecinde dikkate almanız gereken bazı haklar:

 1. Maddi Haklar:

  • Mal Paylaşımı: Türkiye'de mal rejimi Türk Medeni Kanunu'na tabidir. Mal paylaşımı, evlilik birliği süresince edinilen malların eşler arasında nasıl paylaşılacağını belirler.

  • Nafaka: Boşanma sonrasında maddi yardım ihtiyacı olan taraf, mahkeme kararı ile nafaka talep edebilir. Nafaka, maddi durum, eşlerin yaşam standartları ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

 2. Çocuklarla İlgili Haklar:

  • Velayet: Eğer çocuklar varsa, velayet hakkı önemlidir. Velayet, çocukların günlük bakım, eğitim ve sağlık kararlarını kimin alacağını belirler. Ortak velayet de bir seçenek olabilir.

  • Çocuk Destek Yardımı: Boşanma sonrasında çocukların bakımı ve eğitimi için gerekli olan maddi yardım, çocuk destek yardımı olarak adlandırılır.

 3. Diğer Haklar:

  • İsim Değişikliği: Boşanma sonrasında, bir taraf, evlilik sırasında aldığı soyadını değiştirme hakkına sahip olabilir.

  • Evden Ayrılma ve Korunma Kararı: Şiddet veya kötü muamele durumlarında mahkemeden korunma kararı alabilir ve evden ayrılma hakkına sahip olabilirsiniz.

Boşanma sürecindeki haklarınızı tam olarak anlamak ve korumak için bir avukatla görüşmek önemlidir. Boşanma süreci, mahkeme kararlarına ve taraflar arasındaki anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma davası kaç celse sürer?

Boşanma davası süreci birkaç celsede tamamlanabilir, ancak bu durum birçok faktöre bağlıdır ve her boşanma davası benzersizdir. Türkiye'de boşanma davası genellikle şu aşamalardan oluşur:

 1. Dava Başvurusu ve İlk Duruşma (Celse): Boşanma davası, tarafların başvurusu üzerine başlar. İlk duruşma, dava dilekçesi ve evrakların incelendiği bir aşamadır.

 2. Müşavirlik Süreci: Türk hukuk sistemi, boşanmak isteyen çiftlere bir müşavirlik süreci öngörür. Bu süreç, taraflara uzlaşma fırsatı tanır.

 3. Çekişmeli veya Anlaşmalı Boşanma: Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda anlaşmalı boşanma, uyuşmazlık devam ediyorsa çekişmeli boşanma süreci başlar.

 4. Duruşmalar ve İddialar: Çekişmeli boşanma durumunda, mahkeme duruşmalar düzenler ve tarafların iddialarını değerlendirir.

 5. Arabuluculuk: Mahkeme, çekişmeli boşanma davalarında tarafları arabuluculuk sürecine yönlendirebilir.

 6. Karar Aşaması: Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirir ve bir karar verir. Karar, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuları içerebilir.

Boşanma davası süreci genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Bu süreç, davanın karmaşıklığına, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara ve mahkeme yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.

Boşanmak için ilk önce ne yapılır?

Boşanma süreci, çeşitli adımları içerir ve genellikle bir avukatın rehberliğinde yürütülmesi önerilir. İşte boşanmak için atılması gereken temel adımlar:

 1. Hukuki Danışmanlık Almak:

  • Boşanma süreci karmaşık olduğu için, ilk adım olarak bir avukatla görüşmek önemlidir. Avukat, size boşanma süreci hakkında bilgi verecek, haklarınızı anlatacak ve nasıl ilerleyeceğinize dair rehberlik edecektir.

 2. Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Kararı Almak:

  • Eşler arasında anlaşma varsa, anlaşmalı boşanma yolunu seçebilirsiniz. Anlaşmalı boşanma, tarafların birbirleriyle anlaşma sağladığı bir süreçtir.

  • Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, çekişmeli boşanma sürecini seçebilirsiniz. Bu durumda, mahkeme kararı ile boşanma gerçekleşir.

 3. Boşanma Dilekçesini Hazırlamak ve Mahkemeye Başvurmak:

  • Avukatınızla birlikte boşanma dilekçesini hazırlayarak yerel Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunmalısınız. Dilekçe, boşanma talebinizi ve gerekçelerinizi içermelidir.

 4. Müşavirlik Süreci:

  • Türk hukuk sistemi, taraflara boşanma öncesinde bir müşavirlik süreci öngörür. Bu süreçte taraflar, evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda bir süre düşünme fırsatına sahiptir.

 5. Mahkeme Duruşmaları ve İddialar:

  • Çekişmeli boşanma durumunda, mahkeme duruşmaları düzenlenir ve tarafların iddiaları değerlendirilir. Mahkeme, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuları ele alır.

 6. Mahkeme Kararı ve İcra:

  • Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirerek bir karar verir. Karara uygun olarak icra işlemleri gerçekleştirilir.

Boşanma süreci, her durumda farklılık gösterir ve tarafların özel durumlarına bağlı olarak değişir. Profesyonel hukuki destek, süreci daha düzenli ve etkili kılabilir.

Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Hangi durumlarda boşanma olmaz?

Türkiye'de boşanma, belirli koşullara bağlıdır ve Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen boşanma sebeplerine dayanmalıdır. Boşanma gerçekleşmez veya kabul edilmez durumlar şunlardır:

 1. Evlilik Birliğinin Sürmesi: Türk Medeni Kanunu'na göre, evlilik birliği devam ediyorsa boşanma davası kabul edilmez. Eşlerden biri, diğer eşi terk etmiş veya ayrı yaşamış olsa bile, evlilik birliğinin resmi olarak sürmesi durumunda boşanma gerçekleşemez.

 2. Belli Bir Sürenin Geçmemesi: Türk hukuk sistemi, evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması şartını öngörür. Eğer evlilik birliği bir yıldan kısa bir süre içinde sona ererse, boşanma talebi mahkeme tarafından reddedilebilir.

 3. Boşanma Sebebinin Kanıtlanamaması: Türk Medeni Kanunu'na göre belirtilen boşanma sebeplerinden biri kanıtlanamazsa, mahkeme boşanma talebini reddedebilir. Örneğin, zina iddiaları ciddi şekilde kanıtlanamazsa, bu durumda boşanma talebi reddedilebilir.

 4. Anlaşmalı Boşanmada Anlaşmazlık: Taraflar arasında anlaşmalı boşanma durumunda, herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa veya mahkeme, tarafların anlaşmasını adil bulmazsa boşanma talebi reddedilebilir.

Her boşanma davası farklıdır ve özel koşullara bağlı olarak değerlendirilir. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki destek almak önemlidir.

Çocuk nafakası ne kadar?

Çocuk nafakası miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve mahkeme tarafından belirlenir. Türkiye'de çocuk nafakası, aile mahkemeleri tarafından çocuğun ihtiyaçları, ebeveynlerin maddi durumu ve diğer faktörlere göre değerlendirilir. Genel olarak, çocuk nafakası, çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı, giyimi, barınması ve eğlencesi gibi ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenir.

Çocuk nafakası miktarı genellikle aile mahkemesi tarafından belirlenirken, Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen kriterlere dayanır. Mahkeme, ebeveynlerin gelir düzeyini, çocuğun yaşını, sağlık durumunu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak adil bir nafaka miktarı belirler.

Ebeveynler arasında anlaşmalı boşanma durumunda, çocuk nafakası miktarı, tarafların anlaşmasına bağlı olarak belirlenebilir. Ancak, bu anlaşma da çocuğun en iyi çıkarlarına uygun olmalıdır ve mahkeme tarafından onaylanmalıdır.

Çocuk nafakası miktarı davaya özgüdür, bu nedenle genel bir miktar belirtmek zordur. Mahkeme, her bir durumu dikkatlice değerlendirir ve adil bir nafaka miktarı belirler. Ebeveynlerin maddi durumları ve çocuğun ihtiyaçları, mahkemenin kararında önemli rol oynar.

Boşanma davası ücreti ne kadar?

Boşanma davası ücreti, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve davaya dahil olan unsurlara göre farklılık gösterebilir. Boşanma davası ücreti, genellikle avukat ücreti, mahkeme harçları, noter ücretleri ve diğer masrafları içerir. İşte boşanma davası ücretini belirleyen bazı faktörler:

 1. Avukat Ücreti: Boşanma davası sürecinde bir avukat tutmak yaygındır ve avukat ücreti genellikle davanın karmaşıklığına, süresine ve avukatın deneyimine bağlı olarak değişir.

 2. Mahkeme Harçları: Boşanma davası sırasında mahkeme harçları ödenmelidir. Mahkeme harçları, davaya konu olan talepler ve mahkeme aşamalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 3. Noter Ücretleri: Boşanma protokolü ve diğer belgelerin noter onayı için ödeme yapmanız gerekebilir.

 4. Müşavirlik Ücretleri: Boşanma davalarında, taraflara özel bir müşavirlik süreci öngörülebilir. Bu sürecin de bir maliyeti olabilir.

 5. Uzman Danışmanlık Ücretleri: Çocuk velayeti, mal paylaşımı ve benzeri konularda uzman danışmanlardan hizmet almanız durumunda, bu hizmetler için de ücret ödemeniz gerekebilir.

Boşanma davası ücreti davaya özgüdür ve genel bir miktar belirtmek zordur. Her boşanma davası farklıdır ve masraflar, davaya dahil olan unsurlara, davayı yöneten boşanma avukatının tarifesine ve mahkeme harçlarına göre değişir. Boşanma davası sürecinde, avukatınızla görüşerek ve anlaşma sağlayarak masrafları daha iyi anlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Mahkemeye gitmeden boşanma nasıl olur?

Mahkemeye gitmeden boşanma, "anlaşmalı boşanma" olarak adlandırılan bir süreci içerir. Bu yöntemde, taraflar boşanma konusunda anlaşmışlardır ve mahkemeye başvurmadan önce bir protokol hazırlamışlardır. İşte mahkemeye gitmeden boşanma sürecinin temel adımları:

 1. Avukat Seçimi:

  • Her iki taraf da kendi avukatını seçer. Avukatlar, müvekkillerini temsil eder ve anlaşmalı boşanma sürecinde gerekli belgeleri hazırlar.

 2. Protokol Hazırlığı:

  • Taraflar ve avukatları, mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konularda bir anlaşma protokolü hazırlar. Bu protokol, tarafların anlaştığı tüm detayları içerir.

 3. Noter Onayı:

  • Anlaşma protokolü noter tarafından onaylanır. Taraflar ve avukatları, protokolü imzalar ve noter huzurunda belgeleri onaylar.

 4. Mahkemeye Başvuru:

  • Onaylanmış belgelerle birlikte, taraflar avukatları aracılığıyla mahkemeye başvuruda bulunur. Mahkeme, belgeleri değerlendirir ve anlaşmanın adil ve hukuki olduğunu onaylarsa, boşanma kararı verilir.

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların birbirleriyle uyumlu olmaları ve çeşitli konularda anlaşma sağlamış olmaları durumunda etkili bir seçenektir. Bu yöntem, çekişmeli bir boşanma sürecine göre daha hızlı ve daha düşük maliyetli olabilir. Ancak, her durum farklıdır ve bir boşanma avukatının rehberliği bu süreçte önemlidir.

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Nafaka miktarı ne kadar?

Nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve mahkeme tarafından belirlenir. Türk Medeni Kanunu'na göre, nafaka miktarının belirlenmesinde dikkate alınan önemli faktörler şunlardır:

 1. Çocuğun İhtiyaçları: Nafaka miktarı, çocuğun temel ihtiyaçlarına, eğitim masraflarına, sağlık giderlerine ve genel yaşam standartlarına göre belirlenir.

 2. Ebeveynlerin Maddi Durumu: Nafaka miktarı, çocuğa ödenecek nafakanın ödeme gücüne sahip olan ebeveynin maddi durumu dikkate alınarak belirlenir.

 3. Çocuğun Yaşı ve Sağlık Durumu: Çocuğun yaşı ve sağlık durumu, nafaka miktarının belirlenmesinde etkili olabilir. Özellikle özel ihtiyaçları olan bir çocuk varsa, bu durum dikkate alınır.

 4. Ebeveynlerin İş Durumu: Ebeveynlerin iş durumu ve gelir düzeyi, nafaka miktarını etkileyen önemli faktörlerden biridir.

 5. Çocuğun Yaşam Standardı: Çocuğun boşanma sonrasındaki yaşam standardı, nafaka miktarının belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.

Nafaka miktarı genel olarak mahkeme tarafından belirlenir ve her dava özeldir, bu nedenle genel bir miktar belirtmek zordur. Mahkeme, tarafların durumunu dikkatlice değerlendirir ve adil bir nafaka miktarı belirler. Taraflar arasında anlaşma sağlanmışsa ve mahkeme tarafından onaylanmışsa, nafaka miktarı bu anlaşmaya göre belirlenir.

Nafaka ile ilgili sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanırken kadın neler talep edebilir?

Bir kadın, boşanma sürecinde belirli haklara sahiptir ve çeşitli taleplerde bulunabilir. Boşanma sürecinde kadının talepleri, Türk Medeni Kanunu'nda belirlenmiş haklar ve mahkeme kararlarına dayanabilir. İşte boşanırken bir kadın tarafından talep edilebilecek bazı haklar:

 1. Nafaka: Boşanma sonrasında maddi desteğe ihtiyaç duyan taraf, genellikle nafaka talep edebilir. Nafaka, ihtiyaçlar, gelir durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

 2. Velayet: Eğer çocuklar varsa, kadın velayet hakkı talep edebilir. Velayet, çocuğun günlük bakım, eğitim ve sağlık kararlarını kimin alacağını belirler.

 3. Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen mal varlığı, boşanma durumunda paylaşılmalıdır. Kadın, mal paylaşımı konusunda adil bir pay talep edebilir.

 4. İsim Değişikliği: Boşanma sonrasında kadın, evlilik sırasında aldığı soyadını değiştirmek istiyorsa, bu talepte bulunabilir.

 5. Evden Ayrılma ve Korunma Kararı: Şiddet veya kötü muamele durumlarında kadın, mahkemeden korunma kararı talep edebilir ve evden ayrılma hakkına sahip olabilir.

 6. Müşavirlik Süreci: Türk hukuk sistemi, boşanmak isteyen çiftlere bir müşavirlik süreci öngörür. Bu süreçte kadın, evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda bir süre düşünme fırsatına sahiptir.

Bu talepler, mahkeme tarafından incelenir ve adil bir şekilde değerlendirilir. Boşanma sürecinde, tarafların boşanma avukatları aracılığıyla müzakere edilmesi ve anlaşma sağlanması da mümkündür.

Boşanmada erkek hakları nelerdir?

Boşanma sürecinde erkekler de belirli haklara sahiptir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, boşanma durumunda erkeklerin talep edebileceği bazı haklar şunlar olabilir:

 1. Nafaka Talebi: Eğer erkek, boşanma sonrasında maddi desteğe ihtiyaç duyuyorsa, nafaka talebinde bulunabilir. Nafaka, ihtiyaçlar, gelir durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

 2. Çocuklarla İlgili Haklar: Erkek, çocuklarının velayetini talep edebilir. Velayet, çocuğun günlük bakımı, eğitimi ve sağlık kararlarını kimin alacağını belirler.

 3. Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen mal varlığı, boşanma durumunda adil bir şekilde paylaşılmalıdır. Erkek, mal paylaşımı konusunda adil bir pay talep edebilir.

 4. İsim Değişikliği: Boşanma sonrasında erkek, evlilik sırasında aldığı soyadını değiştirmek istiyorsa, bu talepte bulunabilir.

 5. Evden Ayrılma ve Korunma Kararı: Şiddet veya kötü muamele durumlarında erkek, mahkemeden korunma kararı talep edebilir ve evden ayrılma hakkına sahip olabilir.

 6. Müşavirlik Süreci: Türk hukuk sistemi, boşanmak isteyen çiftlere bir müşavirlik süreci öngörür. Bu süreçte erkek de, evliliklerini sürdürüp sürdürmeme konusunda bir süre düşünme fırsatına sahiptir.

Her boşanma davası farklıdır ve tarafların özel durumlarına bağlı olarak değişir. Erkeklerin boşanma sürecinde haklarını tam olarak anlamak ve korumak için bir boşanma avukatıyla görüşmeleri önemlidir.

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma davası yetkili ve görevli mahkeme nedir?

Boşanma davası, yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Türkiye'de boşanma davası açarken dikkate alınması gereken temel kurallar şunlardır:

 1. Yetkili Mahkeme:

  • Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu'na göre eşlerden birinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi'nde veya eşlerden birinin son yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi'nde açılmalıdır. Eğer eşlerin yerleşim yerleri farklı ise, dava, davacının yerleşim yerindeki mahkemede açılabilir.

 2. Görevli Mahkeme:

  • Boşanma davası, Aile Mahkemeleri'nde görülür. Aile Mahkemeleri, özel olarak aile hukuku konularıyla ilgilenen mahkemelerdir ve boşanma davaları bu mahkemelerde ele alınır.

 3. Müşavirlik Süreci:

  • Türk hukuk sistemi, boşanmak isteyen çiftlere bir müşavirlik süreci öngörür. Eşler, bu süreci tamamlamadan doğrudan mahkemeye başvuruda bulunamazlar. Müşavirlik süreci, boşanma kararının alınması için bir süre düşünme fırsatı sunar.

Boşanma davası açılırken, yerleşim yerine ve Aile Mahkemesi'ne dikkat edilmesi önemlidir. Davanın doğru mahkemede açılması, sürecin daha düzenli ve etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Davacı, avukat aracılığıyla gerekli belgeleri hazırlayarak ve yetkili mahkemeye başvuruda bulunarak boşanma davasını başlatabilir.

Boşandıktan sonra nafaka ne kadar?

Boşandıktan sonra nafaka miktarı, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve mahkeme tarafından belirlenir. Nafaka miktarı, Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen kriterlere ve tarafların özel durumlarına göre değerlendirilir. İşte boşandıktan sonra nafaka miktarını etkileyen bazı önemli faktörler:

 1. İhtiyaçlar ve Gelir Durumu: Boşanan tarafların ihtiyaçları ve gelir durumları dikkate alınır. Nafaka, ihtiyaç sahibi tarafın yaşam standardını sürdürebilmesi için belirlenir.

 2. Çocukların Durumu: Eğer boşanma sürecinde çocuklar varsa, çocuklar için ayrıca çocuk nafakası talep edilebilir. Çocuk nafakası, çocuğun ihtiyaçlarına ve tarafların gelir durumlarına bağlı olarak belirlenir.

 3. Maddi Durum ve Yetenek: Tarafların maddi durumu ve gelir yetenekleri değerlendirilir. Nafaka miktarı, tarafların maddi katkılarına ve gelir düzeylerine bağlı olarak değişebilir.

 4. Evlenme Sonrası Durum: Boşanan tarafların evlenme sonrasındaki maddi durumu da göz önüne alınabilir. Yani, nafaka talep eden tarafın evlenip evlenmediği, evlilik durumunu etkileyebilir.

 5. Mahkeme Kararı: Boşanma davasında mahkeme, tarafların beyanlarına, delillere ve kanun hükümlerine dayanarak nafaka miktarını belirler.

Her boşanma davası farklıdır ve nafaka miktarı davaya özgüdür. Taraflar arasında anlaşma sağlanmışsa ve mahkeme tarafından onaylanmışsa, nafaka miktarı bu anlaşmaya göre belirlenir. Nafaka miktarını belirlemede etkili bir şekilde ilerlemek için bir avukatın rehberliği önemlidir.

Tek taraflı boşanma olur mu?

Evet, Türk Medeni Kanunu'na göre tek taraflı boşanma mümkündür. Bu durumda, bir eş diğerinden bağımsız olarak boşanma talebinde bulunabilir. Tek taraflı boşanma, çekişmeli boşanma olarak adlandırılır ve genellikle taraflar arasında anlaşmazlık bulunan durumlar için geçerlidir.

Tek taraflı boşanma süreci şu adımları içerebilir:

 1. Boşanma Talep Dilekçesi:

  • Bir eş, boşanma talebini içeren bir dilekçe ile yerel Aile Mahkemesi'ne başvurur.

 2. Cevap ve İddialar:

  • Diğer eş, mahkeme tarafından kendisine tebliğ edilen boşanma talebine cevap verir ve kendi iddialarını ortaya koyabilir.

 3. Duruşmalar:

  • Çekişmeli boşanma durumunda mahkeme duruşmalar düzenleyebilir. Taraflar, iddialarını ve taleplerini mahkeme önünde sunarlar.

 4. Arabuluculuk ve Müşavirlik:

  • Mahkeme, tarafları arabuluculuk veya müşavirlik sürecine yönlendirebilir. Bu süreçte taraflar, anlaşma sağlamaya çalışırlar.

 5. Mahkeme Kararı:

  • Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirir ve bir karar verir. Karar, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuları içerebilir.

Tek taraflı boşanma süreci, çekişmeli bir süreç olduğu için genellikle daha uzun ve karmaşıktır. Her iki tarafın da avukat tutması ve hukuki rehberlik alması bu süreçte önemlidir.

Erkek eşine nafaka vermek zorunda mı?

Evet, Türk Medeni Kanunu'na göre, boşanma sonrasında bir erkek eş, maddi durumu elverişli olduğu sürece eşine nafaka ödemekle yükümlü olabilir. Nafaka, boşanma sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa veya mahkeme tarafından belirlenirse, maddi ihtiyaçları olan tarafın diğer tarafa maddi destek sağlamak amacıyla ödenen bir tür maddi tazminattır.

Nafaka miktarı, tarafların gelir durumları, ihtiyaçları, boşanma sebepleri ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. Eğer erkek eşin maddi durumu elverişli değilse veya ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda değilse, mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarı daha düşük olabilir veya nafaka talebi reddedilebilir.

Boşanma sürecinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, mahkeme, tarafların beyanlarına, delillere ve kanun hükümlerine dayanarak adil bir nafaka kararı verecektir. Her boşanma davası farklıdır ve nafaka miktarı davaya özgüdür. Taraflar, avukatları aracılığıyla mahkeme sürecine katılabilir ve nafaka konusunda hukuki rehberlik alabilirler.

Boşanma davasında çocuk kimde kalır?

Boşanma davasında çocuk velayeti, mahkeme tarafından belirlenir. Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuk velayeti iki türden birine atanabilir: ortak velayet veya tek velayet.

 1. Ortak Velayet:

  • Mahkeme, çocuğun anne ve babası arasında ortak velayeti kararlaştırabilir. Ortak velayette, çocuğun ebeveynleri, önemli kararları birlikte alır ve çocuğun bakımına ortaklaşa katılırlar.

 2. Tek Velayet:

  • Mahkeme, çocuğun sadece bir ebeveynine velayet hakkı verebilir. Tek velayette, çocuğun ana velayetini elinde bulunduran ebeveyn, önemli kararları tek başına alır ve çocuğun bakımı üzerinde daha fazla sorumluluk taşır.

Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir ve velayet kararını buna uygun olarak verir. Velayetin belirlenmesinde dikkate alınan faktörler şunlar olabilir:

 • Ebeveynlerin sağlık durumu.

 • Ebeveynlerin geçim durumu ve maddi durumu.

 • Ebeveynlerin çocuğa duyduğu ilgi ve bağlılık.

 • Çocuğun eğitim, sosyal ve duygusal ihtiyaçları.

 • Ebeveynler arasındaki iletişim ve işbirliği.

Çocuğun velayeti mahkeme kararıyla belirlendiğinden, boşanma sürecinde bu konuda anlaşmazlık yaşanıyorsa, mahkeme çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayet kararı verecektir. Taraflar, mahkeme sürecinde avukatları aracılığıyla görüşlerini mahkemeye iletebilirler.

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma avukatı ücreti ne kadar?

Boşanma avukatlarının ücretleri birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Boşanma davası ücreti, avukatın deneyimi, şehri, davanın karmaşıklığı, mahkeme aşamaları ve diğer hukuki hizmetlerin gerekliliği gibi çeşitli faktörlere dayanabilir. İşte boşanma avukatlarının ücretini etkileyen bazı faktörler:

 1. Avukatın Deneyimi: Tecrübeli ve uzman bir boşanma avukatının hizmetleri genellikle daha yüksek bir ücrete sahip olabilir.

 2. Dava Karmaşıklığı: Boşanma davası ne kadar karmaşıksa, avukatın iş yükü ve zaman harcaması o kadar artar, bu da ücreti etkileyebilir.

 3. Şehir: Şehirdeki yaşam maliyetleri ve hukuk piyasası da avukat ücretlerini etkileyebilir. Büyük şehirlerde avukat ücretleri genellikle daha yüksektir.

 4. Davanın Niteliği: Anlaşmalı boşanma davaları genellikle çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa sürebilir ve bu durum avukat ücretlerini etkileyebilir.

 5. Hukuki Hizmetlerin Kapsamı: Avukatın sunduğu hizmetlerin kapsamı da ücreti belirler. Belgelerin düzenlenmesi, müzakere süreci, mahkeme duruşmaları ve diğer hizmetler avukat ücretini etkiler.

Boşanma avukatlarının ücretleri genellikle saatlik ücret veya dava bazlı bir ücret üzerinden belirlenir. Avukatla ilk görüşmede ücret konusunu netleştirmek ve anlaşma sağlamak önemlidir. Ayrıca, avukat ücretlerinin dava sırasında nasıl artabileceği konusunu da açıkça anlamak önemlidir.

Boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz boşanma avukatı var mı?

Genelde avukatlık hizmetleri ücretlidir ve boşanma avukatları da bu hizmetlerini karşılığında ücret talep ederler. Ancak bazı durumlarda, maddi durumu yetersiz olan kişilere ücretsiz veya düşük ücretli hukuki yardım sağlayan hukuk kuruluşları veya barolar bulunabilir. Bu tür kuruluşlar genellikle adli yardım (pro bono) hizmetleri sunarlar.

Ücretsiz veya düşük ücretli hukuki yardım sağlayan kuruluşlar arasında şu tür hizmetler bulunabilir:

 1. Baro Hukuk Yardım Büroları: Bazı barolar, maddi durumu zayıf olan kişilere ücretsiz veya düşük ücretli hukuki yardım sunan hukuk yardım büroları işletir.

 2. Üniversite Hukuk Klinikleri: Bazı üniversitelerin hukuk fakülteleri, öğrencilere pratik deneyim kazandırmak amacıyla ücretsiz hukuki yardım hizmetleri sunarlar.

 3. Sivil Toplum Kuruluşları: Hukuki yardım amacı güden bazı sivil toplum kuruluşları, maddi durumu zor durumda olan kişilere destek sağlayabilir.

 4. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuki Destek Hizmetleri: Türkiye'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hukuki destek hizmetleri kapsamında, maddi durumu zayıf olan kişilere yardım sağlanabilir.

Ücretsiz hukuki yardım hizmeti almak istiyorsanız, yerel baro veya hukuk kuruluşları ile iletişime geçerek bu konuda bilgi alabilirsiniz. Ancak bu tür hizmetler genellikle belirli kriterlere dayanır ve başvurunuzun kabul edilmesi için belirli şartları karşılamanız gerekebilir.

Boşanma dilekçesi ücreti ne kadar?

Boşanma dilekçesi ücreti, bir avukatın sunduğu hizmetlere ve davada ele alınacak konulara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Avukatların ücretlendirme politikaları genellikle farklılık gösterir ve bu ücretler birçok faktöre bağlı olarak belirlenir. İşte boşanma dilekçesi ücretini etkileyen bazı faktörler:

 1. Avukatın Deneyimi: Tecrübeli ve uzman avukatın hizmetleri genellikle daha yüksek ücrete sahip olabilir.

 2. Dilekçenin Niteliği: Boşanma dilekçesi içerebileceği konulara bağlı olarak daha karmaşık veya detaylı olabilir. Dilekçenin içeriği ve talepler, ücreti etkileyen faktörler arasında yer alır.

 3. Davanın Karmaşıklığı: Boşanma davası ne kadar karmaşıksa, avukatın iş yükü ve zaman harcaması o kadar artar, bu da ücreti etkileyebilir.

 4. Mahkeme Aşamaları: Davanın mahkeme aşamalarına kadar uzanması veya arabuluculuk sürecini içermesi, avukatın iş yükünü etkileyerek ücreti değiştirebilir.

 5. Şehir: Şehirdeki yaşam maliyetleri ve hukuk piyasası da avukat ücretlerini etkileyebilir. Büyük şehirlerde avukat ücretleri genellikle daha yüksektir.

 6. Hukuki Hizmetlerin Kapsamı: Avukatın sunduğu hizmetlerin kapsamı da ücreti belirler. Belgelerin düzenlenmesi, müzakere süreci, mahkeme duruşmaları ve diğer hizmetler avukat ücretini etkiler.

Boşanma dilekçesi ücreti avukattan avukata değişiklik gösterir, bu nedenle bir avukatla görüşerek net bir ücret teklifi almak önemlidir. Ayrıca, avukatla çalışma sürecini ve ödeme detaylarını içeren bir sözleşme yapmak da önerilir. 

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Avukatsız boşanma davası nasıl olur?

Avukatsız boşanma davası, tarafların birbirleriyle anlaşarak ve mahkemeye başvurmadan boşanma işlemini gerçekleştirmelerini ifade eder. Bu tür bir boşanma, genellikle "anlaşmalı boşanma" olarak adlandırılır ve taraflar arasında uzlaşma olduğunda tercih edilebilir. İşte avukatsız boşanma davası süreci ve adımları:

 1. Anlaşma Sağlama:

  • Taraflar, boşanma konusunda bir anlaşmaya varmalıdır. Bu anlaşma, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve diğer önemli konuları içermelidir.

 2. Belgelerin Hazırlanması:

  • Taraflar, anlaşmalarını içeren belgeleri hazırlarlar. Boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma dilekçesi ve diğer gerekli evraklar bu aşamada düzenlenir.

 3. Nüfus Müdürlüğüne Başvuru:

  • Hazırlanan belgelerle taraflar, ikamet ettikleri yerdeki nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu başvuruda, tarafların boşanma isteklerini içeren belgeler sunulur.

 4. Mahkeme Onayı:

  • Nüfus müdürlüğü, başvuruyu inceledikten sonra belgeleri mahkemeye gönderir. Mahkeme, belgeleri inceler ve tarafların anlaşmasını onaylar.

 5. Kayıt ve Boşanma Kararı:

  • Mahkeme onayından sonra nüfus müdürlüğü, boşanma kararını kaydeder ve resmi boşanma belgesini taraflara verir.

Tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlamaları ve adil bir anlaşmaya ulaşmaları önemlidir. Ayrıca, belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir.

Boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Boşanma davasını kimin açması durumuna göre avantajlar değişebilir. Boşanma davasını açan taraf genellikle davacı olarak adlandırılır ve avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 1. İlk Adımı Belirleme:

  • Davayı açan taraf, boşanma sürecini başlatan ilk adımı atmış olur. Bu, davacının dava sürecini daha fazla kontrol etmesine ve hızını belirlemesine olanak tanır.

 2. Delilleri Sunma Şansı:

  • Davacı, boşanma gerekçelerini ve iddialarını ilk olarak mahkemeye sunma şansına sahiptir. Bu, davacının kendi iddialarını belirleme ve delillerini sunma avantajına sahip olduğu anlamına gelir.

 3. Müşavirlik Sürecini Başlatma:

  • Türk hukuk sisteminde, boşanmak isteyen çiftlere bir müşavirlik süreci öngörülür. Davacı, müşavirlik sürecini başlatma hakkına sahiptir. Bu süreç, çiftlere evliliklerini sürdürüp sürdürmemeleri konusunda bir düşünce süresi sunar.

 4. Mahkemeyi Seçme Hakkı:

  • Davacı, genellikle kendi yerleşim yeri mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir. Bu, davacının mahkeme seçiminde avantajlı olmasını sağlar.

Ancak, bu avantajlar davacının daha güçlü bir konumda olduğu anlamına gelmez. Davalı taraf da savunma hakkına sahiptir ve mahkemede kendi delillerini sunabilir. Her boşanma davası farklıdır ve tarafların özel durumlarına bağlı olarak değişir. Boşanma sürecinde adaletin sağlanması için tarafların adil bir şekilde dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesi önemlidir.

Davayı kaybeden en kadar ücret öder?

Bir boşanma davasını kaybeden tarafın ödemesi gereken ücret genel olarak mahkeme masraflarını ve hukuki müracaatlarını içerir. Ancak, bu ücret miktarı birçok faktöre bağlı olarak değişebilir ve belirli bir miktarı önceden tahmin etmek zor olabilir. İşte bu konuda göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler:

 1. Davada Talep Edilen Hükümler:

  • Boşanma davasında talep edilen hükümler, mahkeme masraflarını ve avukat ücretlerini etkiler. Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi talepler, davayı daha karmaşık ve masraflı hale getirebilir.

 2. Hukuki Temsil:

  • Her iki taraf da avukat tutmuşsa, davanın kaybedilmesi durumunda karşı tarafın ödemesi gereken ücret, kendi avukatının ücretini ve bir kısmen karşı tarafın avukat ücretini içerebilir.

 3. Mahkeme Masrafları:

  • Mahkeme masrafları, davanın işleyişi için gerekli olan resmi masrafları içerir. Bunlar, mahkeme harçları, bilirkişi ücretleri ve diğer resmi masrafları içerir.

 4. Anlaşmalı Boşanma Durumu:

  • Anlaşmalı boşanma durumunda, taraflar arasında anlaşma sağlandığı için genellikle daha düşük bir ücret ödeme durumu söz konusu olabilir.

Mahkeme, davayı kaybeden tarafın ödemesi gereken ücreti belirlerken adil bir değerlendirme yapar. Taraflar arasında anlaşma sağlanmışsa, mahkemenin belirlediği tutar daha düşük olabilir. Ancak, davayı kaybeden tarafın masrafları ve hukuki temsil ücretleri genellikle kendi müracaat ettiği hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, boşanma davasında tarafların maddi durumlarını ve taleplerini değerlendirmek için bir avukatla görüşmeleri önemlidir.

Avukat vekalet ücreti ne kadar?

Avukat vekalet ücreti, bir avukatın sunduğu hukuki hizmetler karşılığında talep ettiği ücreti ifade eder. Avukat vekalet ücreti belirlenirken birkaç faktör göz önüne alınır ve genellikle avukatlık hizmetinin niteliği, süresi, karmaşıklığı, avukatın deneyimi ve yerel pazar koşulları gibi etkenler rol oynar. Ayrıca, avukatlık hizmeti alan taraf ile avukat arasında yapılan sözleşme ve anlaşmaya da bağlıdır.

Belirli bir avukatın vekalet ücretini belirlemeden önce, avukat ile bu konuda bir görüşme yapmak ve ücret politikalarını net bir şekilde anlamak önemlidir. Ayrıca, avukatlık hizmetlerinin kapsamını, süresini ve maliyetini içeren bir sözleşme yapılması önerilir.

Avukat vekalet ücretleri genellikle saatlik ücret veya dava bazlı bir ücret şeklinde belirlenir. Bu ücretler avukattan avukata değişiklik gösterir ve genellikle avukatın deneyimi ve uzmanlığına göre değişebilir.

Maddi durumunuza uygun bir avukat bulmak için öncelikle avukatlarla iletişime geçmek ve ücret politikalarını sormak önemlidir. Ayrıca, avukatlık hizmetleri almadan önce ücret konusunu net bir şekilde anlamak, ilerleyen süreçte olası anlaşmazlıkları önleyebilir.

Avukat vekalet ücreti hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma avukatının ücretini kim öder?

Boşanma davasının avukat ücretini kimin ödeyeceği konusu, taraflar arasındaki anlaşma veya mahkeme kararı doğrultusunda belirlenir. Genel olarak, taraflar kendi avukat ücretlerinden sorumludur, ancak durum ve anlaşmalara göre değişiklik gösterebilir. İşte bu konuda dikkate almanız gereken bazı durumlar:

 1. Anlaşmalı Boşanma Durumu:

  • Taraflar arasında anlaşma sağlanmışsa ve anlaşmalı boşanma gerçekleştiriliyorsa, taraflar genellikle kendi avukat ücretlerinden sorumludur. Ancak, taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre bu durum değişebilir.

 2. Çekişmeli Boşanma Durumu:

  • Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa ve çekişmeli bir boşanma davası başlatılıyorsa, her iki taraf da kendi avukat ücretlerinden sorumlu olabilir. Mahkeme kararıyla belirlenen masraflar genellikle taraflar arasında bölüştürülür.

 3. Nafaka ve Mal Paylaşımı Hükümleri:

  • Mahkeme kararıyla belirlenen nafaka ve mal paylaşımı hükümleri, bir tarafın diğerine ödeme yapmasını gerektiriyorsa, bu ödemeler avukat ücretini de içerebilir.

 4. Adli Yardım ve Ücretsiz Hukuki Yardım:

  • Maddi durumu yetersiz olan bir taraf, adli yardım veya ücretsiz hukuki yardım hizmetlerinden yararlanarak avukat ücretlerini karşılayabilir.

Her boşanma davası farklıdır ve taraflar arasında yapılan anlaşmalara, mahkeme kararlarına ve hukuki duruma göre avukat ücretleri değişiklik gösterebilir. Tarafların avukat ücretleri konusunda net bir anlaşma yapmaları ve sözleşmeye bağlamaları önemlidir. 

Avukat vekalet ücreti hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davasının süresi birçok faktöre bağlıdır ve her dava farklıdır. Türkiye'de çekişmeli boşanma davalarının süresini etkileyen bazı faktörler şunlar olabilir:

 1. Davanın Karmaşıklığı:

  • Dava ne kadar karmaşık ve detaylı ise, süre genellikle o kadar uzar. Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuların çekişmeli olması süreci uzatabilir.

 2. Taraflar Arasındaki Anlaşmazlık:

  • Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülme süreci davayı etkiler. Uzlaşma sağlanamazsa ve mahkemeye başvurulması gerekiyorsa süre uzayabilir.

 3. Mahkeme Duruşmalarının Sıklığı:

  • Mahkeme duruşmalarının sıklığı ve sürecin nasıl ilerlediği, davayı etkileyen önemli faktörlerden biridir. Daha fazla duruşma süreci uzatabilir.

 4. Davaya İlişkin Deliller ve Belgeler:

  • Tarafların sunulan deliller, mahkemenin inceleme sürecini etkiler. Belgelerin toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi zaman alabilir.

 5. Mahkemenin İş Yükü:

  • Mahkemenin iş yükü, dava sürecini etkileyebilir. Yoğun bir dönemde mahkeme dosyaları üzerinde çalışma süreci daha uzun olabilir.

 6. Tarafların İstekleri:

  • Tarafların davada hangi sonuca ulaşmak istedikleri, uzlaşma çabaları ve talepleri süreci etkiler.

Çekişmeli boşanma davalarının süresi genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar değişebilir. Ancak her durum farklıdır ve kesin süreyi belirlemek zor olabilir. Tarafların ve avukatların işbirliği, delillerin toplanması, mahkeme süreçlerinin takibi gibi faktörlere dikkat etmeleri sürecin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayabilir.

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmada dava masraflarını kim öder?

Anlaşmalı boşanma durumunda, taraflar genellikle kendi dava masraflarından sorumludur. Anlaşmalı boşanmada, taraflar arasında anlaşma sağlanmış ve bu anlaşma mahkemeye sunulmuştur. Dolayısıyla, dava sürecinde birçok durumda mahkeme masrafları daha düşük olabilir ve tarafların kendi avukat ücretleri gibi masrafları kendileri karşılar.

Ancak, her boşanma davası farklıdır ve belirli durumlarda taraflar arasında farklı anlaşmalar yapılabileceği gibi, mahkeme kararıyla belirlenen nafaka, mal paylaşımı veya diğer mali konulardan kaynaklanan masrafları bir tarafın karşılaması da mümkündür.

Ayrıca, Türkiye'de adli yardım ve ücretsiz hukuki yardım hizmetleri de bulunmaktadır. Maddi durumu yetersiz olan taraflar, bu hizmetlerden yararlanarak belirli koşullar altında dava masraflarını karşılayabilirler. Ancak, adli yardım ve ücretsiz hukuki yardım hizmetleri genellikle belirli kriterlere tabi olduğu için herkes bu hizmetlerden yararlanamayabilir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların avukatları ile masraflar konusunda net bir anlaşma yapmaları ve gerekirse bir sözleşmeye bağlamaları önemlidir. Bu şekilde, dava sürecinde karşılaşılabilecek potansiyel anlaşmazlıkların önüne geçilebilir.

Masraflar hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli boşanmada kadının hakları nelerdir?

Çekişmeli boşanma durumunda kadının hakları, Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili hukuki düzenlemelere dayanmaktadır. Çekişmeli boşanma durumunda kadın, aşağıdaki haklara sahip olabilir:

 1. Nafaka Hakkı:

  • Kadın, maddi güçlük içinde olması durumunda mahkemeden nafaka talep edebilir. Nafaka, boşanma sonrasında eşler arasında maddi dengeyi sağlamak amacıyla ödenen bir özdür.

 2. Velayet Hakkı:

  • Eğer çiftin çocukları varsa, kadın velayet hakkını talep edebilir. Mahkeme, çocukların en iyi çıkarlarını gözeterek velayet hakkını belirler.

 3. Mal Paylaşımı:

  • Çekişmeli bir boşanma durumunda, çiftin birlikte edindiği mal varlığı üzerindeki haklar adil bir şekilde paylaşılır. Kadın, bu paylaşımda haklarına sahip olabilir.

 4. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi:

  • Boşanma kararı alındığında, kadının evlilik birliği sona erer ve her iki taraf da resmi olarak boşanmış sayılır.

 5. İştirak Nafakası Hakkı:

  • Boşanma sürecinde kadın, kendi işine odaklanmak ve meslek eğitimi almak amacıyla iştirak nafakası talep edebilir.

 6. Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı:

  • Kadın, çekişmeli bir boşanma durumunda maddi veya manevi zararlar yaşamışsa, mahkemeden tazminat talep edebilir.

 7. Hakim Kararıyla Belirlenen Diğer Haklar:

  • Mahkeme, duruma bağlı olarak kadına çeşitli haklar tanıyabilir. Örneğin, kullanım hakkı, aile konutunda oturma hakkı gibi haklar mahkeme kararıyla belirlenebilir.

Her boşanma davası farklıdır ve haklar, davanın özel koşullarına göre değişebilir. Bu nedenle, kadınlar, boşanma sürecinde bir avukattan hukuki danışmanlık alarak hakları ve seçenekleri konusunda daha ayrıntılı bilgi alabilirler. 

Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Aynı gün boşanma olur mu?

Aynı gün boşanma, hukuki süreçler ve yargılama prosedürleri nedeniyle genellikle mümkün değildir. Türkiye'de boşanma davaları genellikle bir süreci içerir ve mahkeme kararları, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini adil bir şekilde değerlendirmek için dikkatlice incelenir.

Boşanma süreci şu aşamalardan oluşur:

 1. Dilekçe ve Başvuru:

  • Boşanma süreci, bir tarafın mahkemeye başvuruda bulunmasıyla başlar. Boşanma dilekçesi, evlilik birliğinin neden sona ermesi gerektiğini ve talep edilen hakları içerir.

 2. Müzakere ve Anlaşma (Opsiyonel):

  • Taraflar, mahkeme sürecine başlamadan önce müzakere edebilir ve anlaşmaya varabilir. Anlaşmalı boşanma durumunda, mahkemeye gitmekten kaçınılabilir.

 3. Mahkeme Süreci:

  • Taraflar anlaşma sağlayamazsa veya anlaşmalı boşanma durumu söz konusu değilse, mahkeme süreci başlar. Mahkeme, tarafların taleplerini dinler, delilleri inceler ve kararını verir.

 4. İtiraz ve Temyiz (Opsiyonel):

  • Mahkeme kararına karşı itiraz hakkı vardır. Taraflar, mahkemenin verdiği kararı temyiz etmek için yasal prosedürlere başvurabilir.

 5. Boşanma Kararı ve Kayıt:

  • Mahkeme, taraflar arasında boşanmaya karar verirse, boşanma kararı resmi olarak kaydedilir.

Bu süreç, her boşanma davası için farklılık gösterebilir ve tarafların anlaşmazlık durumlarına, mahkemenin iş yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Aynı gün boşanma genellikle hukuki prosedürler ve tarafların haklarının korunması nedeniyle mümkün değildir. 

Detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Avukat dosya masrafı en kadar?

Avukat dosya masrafı, avukatlık hizmeti alınan konuya, avukatın deneyimine, davaya ilişkin karmaşıklığa ve avukatın belirlediği ücret politikasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Avukat dosya masrafı genellikle belirli bir saatlik ücret üzerinden veya belirli bir hizmet için sabit bir ücret olarak belirlenebilir.

Avukat dosya masrafları, özellikle çekişmeli boşanma, mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi karmaşık hukuki konular içeren davalarda daha yüksek olabilir. Ayrıca, avukatın deneyimi ve uzmanlığı, dosya masrafını etkileyen faktörlerden biridir. Avukat dosya masraflarının belirlenmesi genellikle avukat ile müvekkil arasında yapılan anlaşmaya dayanır. Bu anlaşma, hizmetin kapsamını, ücretin nasıl hesaplanacağını ve ödeme koşullarını içerir.

Müvekkiller, avukatlarıyla görüşerek dosya masrafları hakkında net bir bilgi almalı ve bu konuda yazılı bir anlaşma yapmalıdır. Ayrıca, avukat dosya masraflarının dışında, mahkeme harçları, bilirkişi ücretleri gibi ek masrafların da olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, avukatlık hizmetleri almadan önce ücret politikası ve masraflar konusunda net bir anlayışa sahip olmak önemlidir.

Daha fazla bilgi ve uzman boşanma avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.