Sosyal Yardım

Avukat, Ankara, Ankara avukat, Sosyal yardım, Sosyal güvenlik, Sosyal hizmetler, Sosyal yardım programları, Sosyal yardım kuruluşları, İhtiyaç sahipleri, Sosyal yardım parası, Sosyal destek, Fakirlik, Yoksulluk

USUL HUKUKU

Ceylin Su Demirel

3/21/202411 min oku

hands formed together with red heart paint
hands formed together with red heart paint

2024 sosyal yardım için Aile Destek Programı, ilk olarak 2022 yılında başlatılmış ve ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle önemli bir destek sunmuştur. Bu program, maddi sıkıntılarla mücadele eden ailelere yönelik sağlanan yardımlar aracılığıyla, onların güçlü bir şekilde ayakta kalabilmelerine ve hayatlarını iyileştirebilmelerine olanak tanımaktadır.

2022 yılında başlatılan bu sosyal yardım programının etkinliği ve ihtiyaç sahibi ailelere olan katkısı göz önünde bulundurularak, programın süresi uzatılmıştır. Karar alıcılar, ihtiyaç sahibi ailelere daha uzun bir destek dönemi sağlanması gerektiğine inanmışlar ve bu doğrultuda programın 1 yıl daha uzatılmasına karar vermişlerdir.

Bu kararla birlikte, Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaki ikinci 12 aylık dönemde de, ihtiyaç sahibi ailelere kesintisiz yardım sağlanması hedeflenmektedir. Ailelerin finansal durumları göz önünde bulundurularak, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre 4 farklı gelir aralığı belirlenmiş ve her bir aralık için uygun yardım miktarı belirlenmiştir.

Bu şekilde, ihtiyaç sahibi ailelerin ikinci 12 aylık dönemde de güçlü bir sosyal yardım alabilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri sağlanacaktır. Programın uzatılmasıyla birlikte, toplumsal refahın artması ve ekonomik dengenin korunması yolunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Giriş

Sosyal yardım nedir?

Sosyal yardım, toplumun dezavantajlı kesimlerine, özellikle ekonomik, sağlık veya diğer sosyal nedenlerle ihtiyaç duyanlara, devlet ya da yardım kuruluşları tarafından yapılan maddi veya manevi yardımlardır. Bu yardımlar genellikle temel yaşam gereksinimlerini karşılamak, sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak veya eğitim gibi alanlarda destek vermek amacıyla yapılır. Sosyal yardım, toplumda sosyal adaletin sağlanması, dezavantajlı bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve sosyal refahın artırılması gibi hedeflere hizmet eder.

Sosyal yardım, geniş bir yelpazede olabilir; nakdi yardımlar, gıda yardımları, barınma desteği, sağlık hizmetleri, eğitim bursları, çocuk bakımı hizmetleri gibi çeşitli şekillerde sunulabilir. Sosyal yardım amacı, toplumun en savunmasız üyelerine destek olmak ve onların insanca yaşam standartlarını sağlamaktır. Bu nedenle, sosyal yardım genellikle ihtiyaç sahiplerine adil ve eşit bir şekilde dağıtılmaya çalışılır.

Sosyal yardım başvurusu nereye yapılır?

Sosyal yardım başvurusu yani Aile Destek Programı başvuruları, ihtiyaç sahibi ailelerin kolaylıkla başvuruda bulunabilmeleri için çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Başvurular, elektronik devlet hizmetlerinin sağlandığı e-Devlet Kapısı üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılabilmektedir. Bu yöntemler, başvuruların hızlı ve güvenli bir şekilde alınmasını sağlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesini kolaylaştırmaktadır.

Aile Destek Programı'na başvuru yapmak isteyen kişiler, kendi tercihlerine ve erişim imkanlarına göre uygun olan yöntemi seçerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu sayede, ihtiyaç sahiplerinin başvuru süreci daha erişilebilir ve etkili hale gelmektedir.

Sosyal yardım başvuru şartları

Sosyal yardım başvurusu yapacak kişilerin belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar şunlardır:

1. Türk Vatandaşı Olmak: Sosyal yardım Aile Destek Programı'na başvuracak kişinin Türk vatandaşı olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

2. Mavi Kart Sahibi Olmak: Sosyal yardıma başvuran kişinin mavi kart sahibi olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

3. Yerleşim Adresinin Yurt Dışında Olmaması: Başvuran kişinin ikametgâh adresinin yurt dışında olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

4. 18 Yaşından Küçük Olmamak: Başvuran kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

5. Belirli Meslek Gruplarında Çalışma Durumu: Başvuran kişinin hanesinde memur, noter, muhtar veya yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

6. Belirli Durumlardaki İstisnalar: Cezaevi veya tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olma, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olma, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunma veya zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki asker olma durumlarında başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemez ve bu kişiler program kapsamı dışında tutulur.

Sosyal yardım başvurusu ve Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilir. Bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilirler. Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirlenir.

Sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal yardım sorgulama genellikle ülkeden ülkeye ve yardımın türüne göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, sosyal yardım sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Resmi Kurumların Web Siteleri: Çoğu ülkenin resmi sosyal yardım kuruluşları, yardım alan kişilerin veya ailelerin sorgulama yapabileceği bir web sitesi sağlar. Bu web sitelerinde genellikle "Sorgulama" veya "Başvuru Durumu Sorgulama" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği kullanarak, başvuru yaptığınız yardım programını ve kimlik bilgilerinizi kullanarak başvurunuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

 2. Arama Motorları: Sosyal yardım sorgulama hakkında bilgi almak için arama motorlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, "Türkiye sosyal yardım sorgulama" gibi bir arama yaparak ülkenize özgü sorgulama yöntemlerini bulabilirsiniz.

 3. Yardım Kuruluşları ile İletişime Geçme: Eğer resmi web sitesi veya arama motorlarıyla bilgi bulamıyorsanız, ilgili yardım kuruluşlarına telefon veya e-posta yoluyla ulaşarak sorgulama yapabilirsiniz. Yardım kuruluşlarının iletişim bilgileri genellikle resmi web sitelerinde veya yerel yönetim birimlerinde bulunabilir.

 4. Sosyal Medya: Bazı yardım kuruluşları veya resmi kurumlar, sosyal medya platformlarında da hizmet verir ve buradan sorgulama yapmanıza olanak tanır. İlgili kurumların resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek veya mesaj yoluyla iletişime geçerek sorgulama yapabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak, sosyal yardım başvuru durumunu sorgulayabilir ve gereken bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sosyal yardım bilgileri sorgulama

Sosyal yardım bilgilerini sorgulama için ülkenize ve yardımın türüne göre farklı yöntemler bulunabilir. Örneğin, Türkiye'de sosyal yardım bilgilerini sorgulama için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. e-Devlet Sistemi: Türkiye'de sosyal yardım bilgilerini sorgulama için en yaygın yöntemlerden biri e-Devlet sistemidir. e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal yardım almak için yapılan başvuruların durumu, ödemelerin yapıldığı tarihler ve yardım miktarları gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

 2. Alo 144 Sosyal Destek Hattı: Türkiye'de 144 numaralı Alo Sosyal Destek Hattı'na (Alo 144) telefonla ulaşarak sosyal yardım bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Yetkililere kimlik bilgilerinizi vererek başvurunuzun durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları: İl ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na giderek veya telefonla iletişime geçerek sosyal yardım başvurunuzun durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu vakıflar, yerel yönetimlerin altında sosyal yardım hizmetlerini yürüten kuruluşlardır.

 4. Resmi Web Siteleri: Türkiye'de bulunan bazı sosyal yardım kuruluşları veya resmi kurumlar, sosyal yardım bilgilerini sorgulamak için resmi web sitelerinde çevrimiçi sorgulama hizmeti sunarlar. İlgili kurumun web sitesini ziyaret ederek veya internet arama motorlarında arama yaparak bu hizmete ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak, Türkiye'deki sosyal yardım başvurunuzun durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer başka bir ülkede yaşıyorsanız, o ülkenin sosyal yardım kuruluşları veya resmi kurumları üzerinden bilgi almanız gerekebilir.

Sosyal yardım parası sorgulama

Sosyal yardım parası sorgulama için çoğu durumda ülkenizin resmi kurumlarının veya sosyal yardım hizmetlerini sağlayan kuruluşların çevrimiçi platformlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, Türkiye'de sosyal yardım parası sorgulama için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz:

1. e-Devlet Sistemi: Türkiye'de sosyal yardım parası sorgulama en yaygın yolu e-Devlet Kapısı üzerinden yapmaktır. e-Devlet sistemine giriş yaparak "Sosyal Yardımlar" veya "Aile Yardımı" gibi ilgili hizmetlerin altında bulunan menülerden başvurunuzu ve ödeme durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

2. Alo 144 Sosyal Destek Hattı: Türkiye'de 144 numaralı Alo Sosyal Destek Hattı'na (Alo 144) telefonla ulaşarak sosyal yardım parasını sorgulayabilirsiniz. Yetkililere kimlik bilgilerinizi vererek başvurunuzun durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları: Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na giderek veya telefonla iletişime geçerek sosyal yardım parasını sorgulayabilirsiniz. Vakıflara başvurunuzun durumu hakkında bilgi almak için kimlik bilgilerinizi sağlamanız gerekebilir.

4. Resmi Web Siteleri: Bazı sosyal yardım kuruluşları veya resmi kurumlar, sosyal yardım parası sorgulama için resmi web sitelerinde çevrimiçi sorgulama hizmeti sunarlar. İlgili kurumun web sitesini ziyaret ederek veya internet arama motorlarında arama yaparak bu hizmete ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak, Türkiye'deki sosyal yardım parasının durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer başka bir ülkede yaşıyorsanız, o ülkenin sosyal yardım hizmetlerini sağlayan kuruluşlarının çevrimiçi platformlarını kullanarak bilgi almanız gerekebilir.

Sosyal yardım parası ne kadar oldu 2024?

Sosyal yardım parası ne kadar oldu 2024? Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağlamak amacıyla uygulanan bir yardım programıdır. Program kapsamında, hanedeki kişi başına düşen aylık gelir aralıklarına göre belirlenen destek tutarları ve hanede bulunan çocuk sayısına göre belirlenen ek destek tutarları sağlanmaktadır.

 • Hanede bulunan kişi başına düşen aylık gelir aralığı 450 TL ve altı olan hanelere 1.250 TL, 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı olan hanelere 1.100 TL, 911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı olan hanelere 950 TL, 1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az olan hanelere ise 850 TL destek ödenmektedir. Bu destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmiştir.

 • Ayrıca, hanede bulunan çocuk sayısına göre ek destek tutarları da sağlanmaktadır. 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL ek ödeme yapılmaktadır.

Bu destekler, en fazla 12 ay süreyle ödenmektedir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecektir.

Sosyal yardım parası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası türleri şunlardır:

1. Aile Destek Programı: Bu program kapsamında, hane içinde kişi başına düşen aylık geliri belirli aralıklarda olan ailelere destek verilmektedir. Bu aralıklara göre destek miktarları şu şekildedir:

- 450 TL ve altı geliri olan ailelere 1.250 TL

- 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı geliri olan ailelere 1.100 TL

- 911,15 TL üzeri ─ 1.372,30 TL ve altı geliri olan ailelere 950 TL

- 1.372,30 TL üzeri ─ 3.800,78 TL’den az geliri olan ailelere 850 TL

2. Engelli Aylığı: %40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara verilen aylıktır. Engellilik derecesine göre aylık miktarı değişmektedir.

3. 65 Yaş Aylığı: 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara verilen aylıktır. 2023 yılı için aylık miktarı 1.100 TL olarak belirlenmiştir.

4. Yetim Aylığı: Anne ve/veya babasını kaybetmiş çocuklara verilen aylıktır. Çocuğun yaşına ve ebeveynin vefat şekline göre aylık miktarı değişmektedir.

5. Muhtaçlık Aylığı: Muhtaç durumda olan vatandaşlara verilen aylıktır. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre aylık miktarı belirlenmektedir.

Bu sosyal yardım programları, ihtiyaç sahibi vatandaşların belirli bir düzeyde yaşam standartlarını korumalarına ve sosyal güvence altına alınmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?

Aile sosyal yardım paralarının ne zaman yatacağı genellikle ülkeye ve ilgili programın işleyişine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, sosyal yardım ödemeleri belirli bir düzen içinde yapılmaktadır ve bu ödemelerin zamanlaması önceden duyurulur veya belirli bir takvime göre gerçekleştirilir. Ancak, bu ödemelerin kesin tarihi ve zamanlaması ülkeden ülkeye ve programdan programa değişebilir.

Sosyal yardım ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 1. Resmi Kurumların Web Siteleri: Sosyal yardımı sağlayan kurumun veya devlet kurumlarının resmi web sitelerini ziyaret ederek ödeme takvimini kontrol edebilirsiniz. Bu web sitelerinde genellikle ödeme tarihleri ve diğer önemli bilgiler duyurulur.

 2. Alo 144 Sosyal Destek Hattı: Türkiye'de 144 numaralı Alo Sosyal Destek Hattı'na (Alo 144) telefonla ulaşarak sosyal yardım ödemelerinizin durumu ve ödeme tarihleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

 3. PTT Şubeleri: Sosyal yardım ödemeleri genellikle PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. PTT şubelerine giderek ödeme takvimi hakkında bilgi alabilirsiniz.

 4. SMS veya E-posta Bildirimleri: Bazı ülkelerde sosyal yardım ödemeleri için başvuran kişilere SMS veya e-posta yoluyla bildirimler gönderilir. Bu bildirimlerde ödeme tarihleri ve diğer önemli bilgiler yer alabilir.

Ödeme tarihlerini ve ödeme takvimini öğrenmek için ilgili resmi kanalları kullanarak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sosyal yardım bitince tekrar başvurulabilir mi?

Hak sahiplerinin veya hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyebilecek nitelikte bir değişiklik tespit edildiğinde, bu durum sistem veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilir. Eğer hak sahipliğini etkileyebilecek önemli bir değişiklik tespit edilirse, söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulabilir. Destek programının durdurulması durumunda, ilgili hane destek almaya devam etmeyecektir.

Ancak, hane veya hak sahiplerinin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespit edilmesi halinde, Aile Destek Programı yeniden başlatılabilir. Yani, eğer hane veya hak sahiplerinin sosyoekonomik durumunda değişiklik olmuş ve yeniden ihtiyaç sahibi durumları belirlenmişse, destek programı tekrar devreye alınabilir.

Bu süreçte, hane veya hak sahiplerinin durumundaki değişikliklerin sisteme veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirilmesi önemlidir. Bu şekilde, destek programı hak sahiplerinin gerçek ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yönetilebilir ve hedeflenen yardım etkin bir şekilde sağlanabilir.

Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.

Ptt sosyal yardım sorgulama

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) üzerinden sosyal yardım sorgulama işlemi genellikle PTT'nin resmi web sitesi veya PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir. Ancak, sosyal yardım sorgulama işlemi genellikle doğrudan PTT tarafından sağlanmamaktadır. Bunun yerine, sosyal yardım ödemeleri genellikle ilgili devlet kurumları veya sosyal yardım kuruluşları tarafından yürütülmekte ve PTT ise ödemelerin dağıtımıyla ilgilenmektedir.

PTT sosyal yardım sorgulama işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. Resmi Kurumların Web Siteleri: Sosyal yardımı sağlayan kurumun veya devlet kurumlarının resmi web sitesini ziyaret ederek sosyal yardım ödemeleri hakkında bilgi alabilir veya sorgulama yapabilirsiniz.

 2. Arama Motorları: Sosyal yardım sorgulama hakkında bilgi almak için arama motorlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, "Türkiye sosyal yardım sorgulama" gibi bir arama yaparak resmi kurumların web sitelerine ulaşabilirsiniz.

 3. PTT Şubeleri: Sosyal yardım ödemelerinin dağıtımı genellikle PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır. PTT şubelerine giderek sosyal yardım ödemelerinizin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 4. Alo 144 Sosyal Destek Hattı: Türkiye'de 144 numaralı Alo Sosyal Destek Hattı'na (Alo 144) telefonla ulaşarak sosyal yardım ödemelerinizin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sosyal yardım sorgulama işlemi için resmi kurumların sağladığı yöntemleri kullanarak, ödemelerinizin durumu hakkında güncel bilgi alabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.