SGK İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodları, SGK işten çıkış kodları, SGK, İşten çıkış nedenleri, İşten çıkarma kodları, Kod, İşçi, İşveren, İş davası, İşçi avukatı, Avukat, İş davası avukatı, İşten çıkarılma, Kovulma, İstifa, Haklı neden, İşten çıkarma kodu

İŞ HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

3/5/20247 min oku

red hard hat on pavement\
red hard hat on pavement\

Günümüzde iş hayatında değişimler kaçınılmazdır ve bazen işten ayrılma kararı almak zorunda kalabiliriz. Bu noktada, işten çıkış süreci oldukça önemlidir ve SGK işten çıkış kodları bu sürecin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. SGK, işten çıkışı resmileştiren ve çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruyan bir dizi kod sistemine sahiptir. Ancak, bu kodlar karmaşık olabilir ve doğru şekilde anlaşılması ve kullanılması gerekmektedir. Bu yazıda, SGK işten çıkış kodlarına genel bir bakış sunarak, işten çıkış sürecinde karşılaşılabilecek durumları ve bu durumlarla ilgili doğru kodların nasıl belirleneceğini ele alacağız. İşte işten çıkış kodlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler ve bu kodların nasıl kullanıldığına dair kapsamlı bir rehber.

İş davaları için bize ulaşabilirsiniz.

İşten Çıkış Kodları

İşverenin, bildirim yapılan işten çıkış kodunu, işçinin çıkış tarihinden itibaren sonraki 10 gün içinde düzeltme imkanı mevcuttur. Bu düzeltme işlemi, işverenin işten çıkışı bildirim sürecinde yapmış olduğu bir hata veya yanlışlık varsa bu hatayı düzeltmek için fırsat sunar. Özellikle SGK işten çıkış kodlarının doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenmesi, çalışanın sosyal güvenlik haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Bu süreçte yaşanan herhangi bir hata, çalışanın sosyal güvenlik haklarını olumsuz etkileyebilir ve bu nedenle işverenlerin işten çıkış kodlarını düzeltme hakkı, işleyişin adil ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle, işverenlerin bu 10 günlük süreyi dikkatlice değerlendirmeleri ve gerekli düzeltmeleri yapmaları önemlidir. Bu süreçte işverenler, işçi ile işbirliği içinde hareket ederek herhangi bir hata veya yanlış anlama olasılığını minimize etmeye çalışmalıdır.

İş davaları için bize ulaşabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Hakkı 

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)

 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)

 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)

 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)

 • Ölüm (Kod 10)

 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)

 • Askerlik (Kod 12)

 • Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)

 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)

 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)

 • İşyerinin kapanması (Kod 17)

 • İşin sona ermesi (Kod 18)

 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)

 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)

 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)

 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)

 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)

 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)

 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)

 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)

 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)

 • 6495 SK. Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş (Kod 35)

 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

Kıdem Tazminatı için bize ulaşabilirsiniz.

İhbar Tazminatı Hakkı

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)

 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)

 • İşyerinin kapanması (Kod 17)

 • İşin sona ermesi (Kod 18)

 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)

 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)

 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)

 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

İhbar Tazminatı için bize ulaşabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hakkı

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)

 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)

 • Toplu işçi çıkarma (Kod 15)

 • İşyerinin kapanması (Kod 17)

 • İşin sona ermesi (Kod 18)

 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)

 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)

 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)

 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih (Kod 27)

 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih (Kod 28)

 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)

 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)

 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)

 • İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34

 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

İşsizlik Maaşı için bize ulaşabilirsiniz.

Pandemi Sürecinde İşten Çıkış Yasağı Kapsamına Girmeyen SGK İşten Çıkış Kodları

 • Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (Kod 2)

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) (Kod 3)

 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (Kod 5)

 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle (Kod 8)

 • Malulen emeklilik nedeniyle (Kod 9)

 • Ölüm (Kod 10)

 • İş kazası sonucu ölüm (Kod 11)

 • Askerlik (Kod 12)

 • Kadın işçinin evlenmesi (Kod 13)

 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması (Kod 14)

 • Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli (Kod 16)

 • İşyerinin kapanması (Kod 17)

 • İşin sona ermesi (Kod 18)

 • Mevsim bitimi (Kod 19)

 • Kampanya bitimi (Kod 20)

 • Statü değişikliği (Kod 21)

 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih (Kod 23)

 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih (Kod 24)

 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 25)

 • İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih (Kod 29)

 • Vize süresinin bitimi (Kod 30)

 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi (Kod 33)

 • 6495 sayılı Kanun nedeniyle Devlet memurluğuna geçenler (Kod 35)

 • KHK ile işyerinin kapatılması (Kod 36)

 • KHK ile kamu görevinden çıkarma (Kod 37)

 • Doğum nedeniyle işten ayrılma (Kod 38)

 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçiş (Kod 39)

 • 696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

 • SGK tarafından re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler (Kod 41)

 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması (Kod 42)

 • İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. (Kod 43)

 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması (Kod 44)

 • İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması (Kod 45)

 • İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (Kod 46)

 • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (Kod 47)

 • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi (Kod 48)

 • İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi (Kod 49)

 • İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. (Kod 50)

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.