Kiracı ve Ev Sahibinin Hakları

Kiracı, Ev sahibi, Kiracı tahliye, Tahliye taahhütnamesi, Kiracıyı çıkarma, Kira zammı, Tahliye şartları, Kira sözleşmesi, Kira kontratı, Kira artışı, Yasal sınır, Kira avukatı, Kira bedeli, Kira fiyatları, Kira tazminatı

BORÇLAR HUKUKUKIRA HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

11/21/202321 min oku

Ankara kira avukatı
Ankara kira avukatı

Günümüzde konut sahibi olma veya kiracı olarak bir evde yaşama kararı, birçok bireyin hayatında önemli bir dönemeçtir. Bu süreç, hem ev sahipleri hem de kiracılar için çeşitli sorumlulukları beraberinde getirir. Kiracılar, kiraladıkları evde konforlu ve güvenli bir yaşam sürerken, ev sahipleri de mülklerini yönetirken çeşitli konularla ilgilenmek zorundadırlar. Bu yazıda, kiracı ve ev sahibi olanların karşılaşabileceği önemli konuları anlamak ve bu süreçleri daha iyi yönetmek için gerekli bilgileri sunacağız. Kiracılık ilişkilerinden ev sahipliği konularına, kira sözleşmelerinden mülk bakımına kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlayarak, her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olacağız.

Giriş

Önemli Bilgi: 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan düzenleme, konut kiralamalarındaki kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlamaktadır. Bu bağlamda, kira sözleşmelerindeki artışlar belirlenen yüzdeye kadar gerçekleşebilir ve söz konusu düzenleme, belirtilen tarihte etkisini kaybedecektir.

Ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Evet, ev sahibi belirli koşullar altında kiracıyı çıkarabilir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiraya veren (ev sahibi), kira süresi bitiminden önce, sözleşmede belirtilen fesih sebepleri doğrultusunda veya kanunda öngörülen hallerde kiracıyı çıkarabilir. Bu fesih sebepleri, genellikle taraflar arasında yazılı olarak belirlenir ve sözleşmede açıkça belirtilir.

Fesih sebepleri arasında kiracının kira bedelini ödememesi, mülkü kötüye kullanması, kiracının rızası olmadan mülke önemli değişiklikler yapması gibi durumlar bulunabilir. Ancak, ev sahibinin keyfi bir şekilde kiracıyı çıkarması veya belirtilen sebepler dışında fesih yapması yasal değildir.

Kira sözleşmeleri ve ev sahibi-kiracı ilişkileri Türk hukuku çerçevesinde düzenlendiği için, her iki tarafın da hak ve yükümlülükleri konusunda dikkatli olmaları önemlidir. Fesih işlemlerinin yasal prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, her iki tarafın da hukuki haklarını korumasına yardımcı olacaktır.

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı kaç ay sonra çıkarılabilir?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira süresi belirtilmemiş veya belirli bir süreyle kira sözleşmesi yapılmışsa, kiraya veren (ev sahibi) veya kiracı, sözleşmeyi fesih etmek istediğinde, karşı tarafa bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim süresi, sözleşmenin süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, belirli bir süreyle yapılmış bir kira sözleşmesinde taraflar, sözleşme süresi içinde karşılıklı olarak fesih hakkına sahip olamazlar, ancak tarafların anlaşmasıyla sözleşme feshedilebilir. Belirli bir süreyle yapılmış kira sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, kiraya veren veya kiracı, sözleşmeyi sona erdirmek için karşı tarafa bildirimde bulunmalıdır. Bildirim süresi, genellikle 15 gün veya 1 ay gibi kısa bir süre olabilir.

Ancak, kira süresi belirtilmemişse ve taraflar arasında bir anlaşma yapılmamışsa, ev sahibi veya kiracı, sözleşmeyi feshetmek için makul bir süre önceden yazılı bildirimde bulunmalıdır. Bu süre, genellikle 15 gün veya 1 ay gibi kısa bir süre olarak kabul edilir.

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı kaç yıl sonra çıkarılabilir?

Türkiye'de kira süresi genellikle taraflar arasında yapılan sözleşmeye bağlıdır. Kiraya veren (ev sahibi) ve kiracı, sözleşmede belirtilen kira süresi boyunca birbirlerine karşı taahhütlerde bulunurlar. Belirli bir süre belirtilmişse, taraflar bu süre zarfında sözleşmeyi sona erdiremezler.

Ancak, belirli bir süre belirtilmemişse ve taraflar arasında bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiraya veren veya kiracı, sözleşmeyi feshetmek için makul bir süre önceden yazılı olarak bildirimde bulunabilir. Bu süre genellikle 15 gün veya 1 ay gibi kısa bir zaman dilimi olabilir.

Kiracının belirli bir süre sonunda çıkarılabilmesi genellikle sözleşmenin şartlarına bağlıdır. Ancak, kanunlar ve düzenlemeler zaman içinde değişebileceğinden, bu konudaki güncel bilgileri yerel düzenlemelerden ve hukuki kaynaklardan almak önemlidir. Her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini anlamak ve korumak için sözleşmenin açık ve net bir şekilde yazılması önemlidir.

Ev Sahibi ne zaman kiracıyı evden çıkarabilir?

Ev sahibi, kiracıyı evden çıkarmak için belirli şartlar altında yasal haklara sahiptir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi, kira sözleşmesini belirli sebeplere dayanarak feshedebilir. Bu fesih sebepleri, genellikle kiracının belirli yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya kanunda öngörülen halleri içerebilir.

İşte ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için bazı yaygın fesih sebepleri:

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının uzun süre kira bedelini ödememesi veya borcunu ödemekte gecikmesi durumunda, ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir.

 2. Mülkün Kötüye Kullanılması: Kiracının mülkü kötüye kullanması veya kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uymaması durumunda, ev sahibi fesih hakkını kullanabilir.

 3. Mülke Zarar Verilmesi: Kiracının mülke zarar vermesi veya onarımlarını yapmaması durumunda, ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

 4. Kira Süresinin Bitimi: Belirli bir süreyle yapılmış kira sözleşmelerinde, sürenin sona ermesiyle birlikte ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

Ancak, ev sahibinin kira sözleşmesini feshetmeden önce yasal prosedürlere uyması ve gerekli bildirimleri yapması önemlidir. Yasal süreçlere uyulmaksızın yapılan çıkarma girişimleri hukuki sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, ev sahipleri, sözleşmeye uygun bir şekilde ve yasal süreçlere bağlı kalarak kiracıyı evden çıkarmalıdır.

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı bir evde en fazla kaç yıl oturabilir?

Türkiye'de kira süreleri, taraflar arasında yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişebilir. Kanunlar genellikle belirli bir kira süresi belirlenmesini veya belirli bir süreyle yapılan kira sözleşmelerini destekler. Ancak, kira süresi belirtilmemişse veya belirli bir süre belirlenmemişse, taraflar genellikle Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hareket ederler.

Belirli bir süre belirlenmişse, kiracı, sözleşme süresi boyunca kirada kalmakta haklıdır. Ancak sözleşme sona erdiğinde, taraflar yeniden anlaşmazlarsa veya yeni bir sözleşme yapmazlarsa, kiracının oturma hakkı sona erer.

Eğer kira süresi belirtilmemişse, taraflar genellikle Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre işlem yaparlar. Bu durumda, tarafların birbirlerine karşı önceden belirli bir süre önceden yazılı bildirimde bulunmaları gerekebilir. Bu süre genellikle 15 gün veya 1 ay gibi kısa bir dönem olabilir.

5 yılını dolduran kiracı çıkarılabilir mi?

Türkiye'de kira ilişkileri Türk Borçlar Kanunu'na tabidir. Genel olarak, belirli bir süreyle yapılan kira sözleşmelerinde taraflar, sözleşme süresi boyunca birbirlerine karşı taahhütlerde bulunurlar. Sözleşme süresi sona erdikten sonra, kiracının oturma hakkı, tarafların yeniden anlaşmaması veya yeni bir sözleşme yapmaması durumunda sona erer.

Ancak, belirli bir süre belirlenmemişse, Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmesi feshedilebilir. Ev sahibi, makul bir süre önceden yazılı olarak bildirimde bulunarak kira sözleşmesini feshedebilir. Bu bildirim süresi genellikle 15 gün veya 1 ay gibi kısa bir dönem olabilir.

Ev sahibi, belirli bir süre belirlenmemişse ve kiracı 5 yıl veya daha uzun bir süredir mülkte kalıyorsa, sözleşmeyi feshetmek için yine belirli bir süre önceden yazılı bildirimde bulunmalıdır. Ancak, bu durumda ev sahibi tarafından belirli bir sebep belirtilmesi ve yasal prosedürlere uyulması önemlidir.

Daha fazla bilgi ve Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi kiracıyı çıkarıp kendi oturabilir mi?

Evet, ev sahibi kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiracıyı çıkarıp kendi oturabilir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi, kiraya verdiği mülkü kendisi, eşi, altsoy veya üstsoy için oturma ihtiyacı nedeniyle kullanmak istediğinde, belirli şartlara uyarak kiracıyı çıkarabilir.

Ancak, bu durumda ev sahibi şu şartlara dikkat etmelidir:

 1. Yasal Bildirim: Ev sahibi, kiracıyı çıkarmadan önce yasal bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim, Türk Borçlar Kanunu'na göre belirli bir süre önceden yazılı olarak yapılmalıdır.

 2. Kendi veya Ailesi İçin Kullanma Amacı: Ev sahibi, kiracıyı çıkarma nedenini kendi veya ailesi için kullanma amacıyla açıkça belirtmelidir.

 3. Haklı Sebep: Ev sahibinin çıkarma nedeni, haklı ve meşru bir sebep olmalıdır. Örneğin, ev sahibinin veya ailesinin mülkte oturması için gerçek bir ihtiyaç olmalıdır.

Bu şartlara uyulmadan yapılan çıkarma girişimleri hukuki sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, ev sahibi, yasal prosedürlere uygun olarak hareket etmeli ve gerekli adımları atmalıdır. Ayrıca, ev sahibinin kendi oturmak için çıkarma talebini içeren belgeleri mahkemeye başvurmadan önce noter aracılığıyla iletmek de yasal sürecin bir parçası olabilir. Her durum farklı olabilir, bu nedenle konuyla ilgili yerel hukuki düzenlemeleri ve profesyonel hukuki danışmanlığı göz önünde bulundurmak önemlidir.

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracıyı evden çıkardıktan sonra kiraya verilir mi?

Evet, bir kiracının evden çıkarılmasının ardından mülk tekrar kiraya verilebilir. Ancak, bu süreç, Türk Borçlar Kanunu ve yerel kira düzenlemelerine uygun olarak yürütülmelidir. İlgili hükümlere göre, kiracının evden çıkarılması genellikle belirli şartlara bağlıdır ve yasal prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir.

Ev sahibi, bir kiracının ayrılmasının ardından, mülkü tekrar kiraya vermek istiyorsa şu adımları takip edebilir:

 1. Mülkü İnceleme ve Gerekli Onarımlar: Ev sahibi, önceki kiracının ayrılmasının ardından mülkü kontrol etmeli ve gerekli onarımları yapmalıdır.

 2. Yasal Bildirimler: Yerel kira düzenlemelerine uygun olarak, mülkü kiraya vermeye karar veren ev sahibi, bu niyetini belirli bir süre önceden yazılı olarak ilan etmelidir.

 3. Kira Sözleşmesi: Yeni kiracıyla yapılacak kira sözleşmesinde, kira şartları, süre, depozito ve diğer önemli detaylar açıkça belirtilmelidir.

 4. Adil ve Eşit Uygulama: Ev sahibi, kira başvurularını adil ve eşit bir şekilde değerlendirmelidir. Ayrımcılık yapılmadan, kira başvurularının değerlendirilmesi önemlidir.

Kiraya verme sürecinde, ev sahibinin ve yeni kiracının haklarına ve yükümlülüklerine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, yerel hukuki düzenlemelere uygun hareket edilmesi ve profesyonel bir danışmandan yardım alınması da önerilir.

Evden çıkan kiracı son ay kira öder mi?

Evin sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmeye bağlı olarak, evden çıkan kiracının son ay kira ödemesi yapması gerekip gerekmediği değişebilir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmeleri tarafların serbest iradesine bağlı olduğu için, sözleşmede belirtilen şartlara uymak önemlidir.

Bir kira sözleşmesinde genellikle kira ödeme koşulları açıkça belirtilir. Bazı sözleşmelerde, kiracının taşınma süreci ve son ay kira ödemeleriyle ilgili spesifik hükümler bulunabilir. Örneğin, kiracının son ay kira ödemesini tamamlaması veya bu süreyi depozito ile karşılaması gerekebilir.

Eğer sözleşme bu konuda belirli bir hüküm içermiyorsa, ev sahibi ve kiracı arasında yazılı veya sözlü bir anlaşma yapılabilir. Ancak, anlaşmazlık durumlarını önlemek adına tarafların sözleşme şartlarına uymaları ve anlaşmazlıkları önlemek adına yazılı bir anlaşma yapmaları her zaman daha sağlıklı bir yaklaşımdır.

1 yıl dolmadan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, belirli bir süreli kira sözleşmelerinde taraflar, sözleşme süresi içinde karşılıklı olarak sözleşmeyi feshedemezler. Belirli bir süre belirtilmemişse veya taraflar arasında bu konuda anlaşma yapılmamışsa, kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre feshedilebilir.

Bu durumda, ev sahibi, kira sözleşmesini feshetmek istediğinde, makul bir süre öncesinden yazılı bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim süresi genellikle 15 gün veya 1 ay gibi kısa bir dönemdir.

Ancak, belirli bir süreli kira sözleşmesi yapılmışsa ve bu süre henüz dolmamışsa, tarafların karşılıklı rızası olmadan sözleşme feshedilemez. Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için belirli sebeplere dayanması gerekmektedir, örneğin kiracının kira bedelini ödememesi, mülkü kötüye kullanması veya sözleşme şartlarına uymaması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Ancak, her durum farklıdır ve spesifik hukuki durumu değerlendirmek için yerel hukuki düzenlemelere başvurmak veya bir hukuk profesyonelinden yardım almak her zaman önerilir.

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı hangi şartlarda ve nasıl çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi (kiraya veren), belirli şartlar altında ve yasal prosedürlere uyarak kiracıyı (kiracı) evden çıkartabilir. İşte kiracının çıkarılması için bazı yaygın şartlar ve prosedürler:

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının kira bedelini ödememesi durumunda, ev sahibi, borcun ödenmesi için belirli bir süre vererek kiracıyı uyarabilir. Bu süre içinde ödeme yapılmazsa ve diğer şartlar uygunsa, ev sahibi kira sözleşmesini feshedebilir.

 2. Sözleşme Şartlarına Uymama: Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uymazsa, örneğin mülkü kötüye kullanma veya onarım yükümlülüklerini yerine getirmeme durumunda, ev sahibi sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabilir.

 3. Ev Sahibi veya Yakınlarının İhtiyacı: Ev sahibi veya birinci dereceden kan veya sıhri bir yakını, mülkü kendi veya yakınlarının oturması için gereksinim duyduğunda, ev sahibi belirli yasal prosedürleri takip ederek kiracıyı çıkarabilir.

 4. Kira Süresinin Bitimi: Belirli bir süre belirlenmiş kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte ev sahibi kiracıyı çıkarabilir.

Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda, yasal prosedürlere ve Türk Borçlar Kanunu'na uygun olarak hareket etmesi önemlidir. Hukuki süreçler konusunda net bilgi almak için bir avukat veya hukuki danışmanla iletişime geçmek faydalı olabilir.

Tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kendi oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Evet, Türkiye'de ev sahibi, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mülkü kullanmak istediğinde ve belirli şartlara uyduğunda, kiracıyı çıkarabilir. Bu durum, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş olup "kendi oturacak veya birinci dereceden kan veya sıhri yakını için kullanacak" sebep olarak adlandırılır.

Ancak, ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için şu şartları sağlaması gereklidir:

 1. Yasal Bildirim: Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istediğinde, yasal olarak belirli bir süre öncesinden yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu süre, genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında değişebilir.

 2. Belgelendirme: Ev sahibi, kendi oturacak veya birinci dereceden kan veya sıhri yakını için kullanacak olmalıdır. Bu nedenle, ev sahibi bu niyetini belgeleyebilmelidir.

 3. Kiracıya Alternatif Sunulması: Ev sahibi, kiracıyı çıkardığında, kiracıya başka bir uygun konut sağlama sorumluluğunu taşır. Eğer ev sahibi bu sorumluluğu yerine getirmezse, kiracının çıkma yükümlülüğü ertelenebilir.

Bu prosedürlere uygun hareket edilmediğinde veya kanuni süreç takip edilmediğinde, ev sahibi hukuki sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, ev sahibi kendi oturacak veya birinci dereceden yakını için kullanacaksa, bu durumu hukuki prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmesi önemlidir. Her durum farklı olabilir, bu nedenle profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almak önerilir.

Yapılan kira sözleşmesi kaç yıl geçerli?

Türkiye'de kira sözleşmelerinin geçerlilik süresi, taraflar arasındaki anlaşmaya ve sözleşme şartlarına bağlıdır. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira süresi tarafların serbest iradesine bırakılmıştır, yani taraflar bir anlaşmaya varabilirler.

Belirli bir süre belirlenmişse, örneğin 1 yıl veya 2 yıl gibi, sözleşme belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır. Belirli bir süre belirtilmemişse, taraflar kira süresini serbestçe belirleyebilir veya belirtmedikleri durumda kira süresi genellikle bir yıl olarak kabul edilir.

Kiraya veren (ev sahibi) ve kiracı arasındaki kira sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak uzatılabilir veya yenilenebilir. Ancak, kira süresi dolduktan sonra taraflar yeni bir anlaşma yapmazlarsa, kiracının oturma hakkı devam edemez ve ev sahibi yeni bir kiracıyla sözleşme yapabilir.

Kira sözleşmeleri konusunda net bilgi almak için, tarafların sözleşmeyi dikkatlice incelemeleri ve varsa bir hukuki uzmana danışmaları önerilir.

Sözleşmesiz kiracı çıkarılabilir mi?

Evet, sözleşmesiz kiracı, belirli yasal süreçlere uygun olarak ve yasal sebeplerle ev sahibi tarafından çıkarılabilir. Türk hukukunda, belirli bir kira sözleşmesi olmadan bir mülkte kalan kiracıya "sözleşmesiz kiracı" denir. Sözleşmesiz kiracının çıkarılması süreci karmaşık olabilir ve yasal süreçlere uygun hareket etmek önemlidir. Bu nedenle, ev sahibi bir hukuk profesyonelinden yardım almalı ve yasal prosedürlere dikkatlice uymalıdır.

Daha fazla bilgi ve Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı istediği zaman evi tahliye edebilir mi?

Evet, kiracı, kira sözleşmesi süresi bitmeden önce istediği zaman evi tahliye edebilir. Ancak, bu durumda kiracının dikkate alması gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır:

 1. Bildirim Süresi: Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracının kira sözleşmesini feshetmek istemesi durumunda, belirli bir bildirim süresine uyması gerekir. Bildirim süresi, kısa bir dönemi içerebilir.

 2. Sözleşme Şartları: Kira sözleşmesinde özel bir hüküm bulunuyorsa, kiracının sözleşme şartlarına uygun olarak çıkma hakkını kullanması önemlidir. Sözleşme şartlarına uymadan çıkılması durumunda, kiracı yasal sorumluluklarla karşılaşabilir.

 3. Depozito İadesi: Kiracının depozito ödemesi varsa, mülkü terk etmeden önce ev sahibine mülkü iade ettiğini doğrulayacak bir durum tespit tutanağı yapması önemlidir. Bu, depozitonun geri alınmasını kolaylaştırabilir.

Kiracının evi tahliye etme sürecinde, kira sözleşmesi şartlarına uygun hareket etmek ve yasal prosedürleri takip etmek önemlidir. Ayrıca, sözleşme şartları ve yerel yasal düzenlemeleri dikkatlice incelemek ve gerektiğinde bir hukuk danışmanından destek almak kiracı için faydalı olacaktır.

Ev sahibi kiraya fazla zam yapmak isterse kiracı ne yapmalı?

Türkiye'de kira artışları konusunda belirli yasal sınırlamalar vardır ve ev sahibi, kira artışını belirli kurallara uygun olarak gerçekleştirmelidir. Kiracının kira artışına itiraz etmesi veya yasal sınırların aşıldığını düşünmesi durumunda, aşağıdaki adımları izleyebilir:

 1. Kira Sözleşmesini İnceleme: Kiracı, kira artışının uygun olup olmadığını değerlendirmek için kira sözleşmesini dikkatlice incelemelidir. Kira artışları ve sınırlamalar genellikle sözleşme şartlarına bağlıdır.

 2. Yasal Sınırları Kontrol Etme: Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi kira artışı yapmak istediğinde belli sınırlamalara uymak zorundadır. Belirli bir süre içinde yapılan kira artışları, önceki kira bedelinin yüzde 25'sini aşamaz.

 3. Yazılı Bildirimde Bulunma: Ev sahibi, kira artışını yapmak istediğinde, bu niyetini kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Bildirimde belirtilen süre zarfında kiracı bu artışı kabul etmezse, kiracının çıkma hakkı doğar.

 4. Hukuki Yardım Alma: Kiracı, kira artışının yasal sınırları aşması veya haksız olması durumunda hukuki destek alabilir. Bir hukuk danışmanından yardım alarak haklarını koruyabilir ve itiraz sürecini yasal bir temelde yürütebilir.

Kiracı, kira artışını kabul etmiyorsa ve yasal sınırların aşıldığını düşünüyorsa, konuyla ilgili olarak hukuki danışmanlık alması önerilir.

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Hangi şartlarda kiracı tahliye edilir?

Kiracının tahliye edilmesi Türk hukukunda belirli şartlara bağlıdır. Türk Borçlar Kanunu'na ve kirasözleşmesinin hükümlerine göre, ev sahibi (kiraya veren) belirli şartlarda ve yasal prosedürlere uyarak kiracıyı çıkarabilir. İşte bazı yaygın tahliye sebepleri:

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının uzun süre kira bedelini ödememesi veya gecikmesi durumunda, ev sahibi sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabilir.

 2. Mülkün Kötüye Kullanılması: Kiracının mülkü kötüye kullanması, komşulara rahatsızlık vermesi veya kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uymaması durumunda ev sahibi tahliye için başvurabilir.

 3. Sözleşme Şartlarına Uymama: Kiracının kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uymaması durumunda, ev sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

 4. Mülke Zarar Verilmesi: Kiracının mülke zarar vermesi veya mülkü ihmal etmesi durumunda ev sahibi tahliye için başvurabilir.

 5. Kendi Oturma veya Aile Üyeleri İçin Kullanma: Ev sahibi, mülkü kendisi, eşi, altsoy veya üstsoy için kullanma ihtiyacı doğarsa, belirli yasal prosedürlere uyarak kiracıyı çıkarabilir.

Her durum farklı olabilir ve tahliye süreci için ev sahibinin yasal prosedürlere uygun hareket etmesi önemlidir. Kiracının da hakları olduğundan, sözleşme şartlarını dikkatlice incelemesi ve yasal haklarını koruması önemlidir. Tahliye sürecinde hukuki yardım almak her iki taraf için de önemli olabilir.

Kiracı tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

1 yıllık kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur?

Eğer bir yıllık kira sözleşmesi sona erdi ve taraflar yeni bir sözleşme yapmazsa, genellikle aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

 1. Otomatik Uzatma: Bazı kira sözleşmeleri, tarafların birbirlerine bildirimde bulunmaması durumunda otomatik olarak uzayabilir. Ancak, bu durum sözleşmenin şartlarına bağlıdır. Sözleşme üzerinde belirtilen şartları kontrol etmek önemlidir.

 2. Yeni Şartlarla Uzlaşma: Taraflar, kira sözleşmesini yenilememe kararı aldıklarında, yeni şartlar üzerinde anlaşabilirler. Örneğin, kira bedeli, süre veya diğer şartlar konusunda değişiklikler yapılabilir.

 3. Kiracının Ayrılması: Kiracı, sözleşmenin sona erdiği tarihte mülkten ayrılabilir. Bu durumda, kiracının mülkü boşaltması ve anahtarları teslim etmesi önemlidir.

 4. Yenileme İstemi: Ev sahibi veya kiracı, sözleşmenin bitimine yaklaştığında, yeniden kiralamak istedikleri takdirde, yenileme isteğinde bulunabilir. Ancak, tarafların bu konuda anlaşması gereklidir.

Her iki tarafın da hakları ve yükümlülükleri, kira sözleşmesinin şartlarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlıdır. Tarafların, sözleşme bitiminden önce yeni bir anlaşma yapmak veya başka bir yol izlemek konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda, hukuki danışmanlık almak faydalı olabilir.

Sözleşmesi olmayan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Eğer ev sahibi ve kiracı arasında yazılı bir kira sözleşmesi yoksa, bu durumda Türk hukukuna göre belirli yasal prosedürlerin takip edilmesi gerekebilir. Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak için belirli yasal sebeplere dayanmalı ve yasal süreçlere uygun olarak hareket etmelidir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracı, kira süresi bitmeden önce evi boşaltmamak veya sözleşmeye aykırı davranmak gibi sebeplerle çıkarılabilir. Ancak, bu durumda ev sahibinin belirli yasal prosedürleri takip etmesi gereklidir. Tahliye sürecinde hukuki yardım almak her iki taraf için de önemli olabilir.

Kiracı tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi kiracıya en fazla ne kadar zam yapabilir?

Türkiye'de kira artışları konusunda belirli sınırlamalar vardır. Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi yılda bir defa olmak üzere, kira bedelini artırabilir. Ancak bu artışın belirli sınırlamalara uyması gerekmektedir. Kira bedeli, önceki yılki kira bedelinin %25'ini aşamaz.

Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl çıkarılır?

Kira sözleşmeleri, belirli bir süre için yapılmış anlaşmalardır ve genellikle tarafların karşılıklı rızası olmadan tek taraflı olarak feshedilemez. Ancak, belirli koşullar altında ev sahibi, kira sözleşmesini sonlandırabilir. Türk hukukuna göre, kiracının düzenli ödeme yapmasına rağmen ev sahibinin çıkarma hakkı sınırlıdır ve genellikle belirli sebeplere dayanmalıdır.

Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istediğinde şu durumlar söz konusu olabilir:

 1. Kira Sözleşmesinin Bitiş Süresi: Belirli bir süreli kira sözleşmesi yapılmışsa ve bu süre dolmuşsa, ev sahibi kiracıyı bu nedenle çıkarabilir. Ancak, sözleşme süresi dolmadan önce çıkarma hakkı sınırlıdır.

 2. Belirli Şartlara Dayalı Çıkarma Hakkı: Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi belirli şartlara dayanarak kiracıyı çıkarabilir. Örneğin, kiracının mülkü kötüye kullanması, kirayı ödememesi, mülkü tahrip etmesi gibi durumlar çıkarma hakkını gündeme getirebilir.

 3. Ev Sahibi veya Yakınlarının İhtiyacı: Ev sahibi veya birinci dereceden kan veya sıhri bir yakını, mülkü kendi veya yakınlarının oturması için gereksinim duyduğunda, belirli yasal prosedürleri takip ederek kiracıyı çıkarabilir.

Bu nedenle, ev sahibi bir kiracıyı çıkarmak istiyorsa, yasal prosedürlere uygun hareket etmesi ve belirli sebepleri ispatlaması gereklidir. Hukuki danışmanlık almak, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi değişirse kiracı çıkmak zorunda mı?

Hayır, ev sahibinin değişmesi genellikle mevcut kira sözleşmesini etkilemez ve kiracıyı oturduğu mülkten çıkarmaz. Kira sözleşmesi, taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır ve bu sözleşme, sözleşme süresi içinde devam eder.

Ev sahibinin değişmesi durumunda, yeni ev sahibi, mevcut kira sözleşmesine bağlı olarak kiracıyla ilişkilerini sürdürmek zorundadır. Kiracının hakları ve yükümlülükleri, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara göre devam eder.

Ancak, kira sözleşmesi belirli bir süreliğine yapılmışsa ve bu süre sona ermişse, yeni ev sahibi ile kiracı arasında yeni bir anlaşma yapılması gerekebilir. Ancak, mevcut kira sözleşmesi süresi devam ediyorsa, kiracının mülkten çıkarılması için yeni ev sahibinin belirli yasal sebeplere sahip olması ve yasal prosedürleri takip etmesi gerekir.

Her durum farklı olabilir, bu nedenle kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan özel durumları değerlendirmek için yerel hukuk kurallarına ve kira sözleşmesine başvurmak önemlidir.

Kiracı kirayı yatırmazsa ne yapılır?

Kiracının kira bedelini düzenli olarak ödememesi durumunda, ev sahibi belirli yasal adımları takip edebilir. Ancak, bu adımları atmadan önce, ev sahibi ve kiracı arasındaki iletişim önemlidir. İşte kiracının kira bedelini ödememesi durumunda ev sahibinin izleyebileceği bazı adımlar:

 1. Yazılı İhtar: Ev sahibi, kiracıya yazılı bir ihtar göndererek kira bedelini ödemesi için belirli bir süre tanıyabilir. Bu yazılı ihtar, kiracıya ödeme konusunda bir hatırlatma ve uyarı niteliğindedir.

 2. Uyarı Sonrası Ödeme Sağlanmazsa: İhtar süresi sona erdikten ve kiracı hala ödeme yapmamışsa, ev sahibi genellikle bir avukat aracılığıyla veya kira alacaklarını tahsil etmeye yetkili bir kuruluşa başvurarak yasal adımlar atabilir.

 3. Mahkeme Süreci: Ev sahibi, mahkemeye başvurarak kiracıya karşı dava açabilir. Mahkeme süreci sonunda mahkeme, kira borcunun tahsil edilmesi ve gerekirse tahliye kararı verebilir.

 4. Kira Borcunun Tahsili: Mahkeme kararı sonrasında, kira borcu ve gecikme faizleriyle birlikte tahsil edilmeye çalışılır. Bu tahsilat, icra daireleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Bu süreçler genel anlamda geçerlidir ancak her durum farklı olabilir. Ev sahibi, yasal adımları atmadan önce yerel hukuk kurallarını dikkate almalı ve gerekirse hukuki danışmanlık almalıdır. Kiracının ödeme yapmama durumu genellikle kira sözleşmesi ve Türk Borçlar Kanunu'na uygun olarak ele alınmalıdır.

Kiracı tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı kira artışını kabul etmezse ne olur?

Kiracı, ev sahibinin önerdiği kira artışını kabul etmezse, durum kiracının haklarına ve kira sözleşmesine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Türk hukukuna göre, kira artışı yılda bir defa olabilir ve bu artışın belirli sınırlamalara uygun olması gerekir. Kiracının kira artışını kabul etmemesi durumunda şu adımlar atılabilir:

 1. Yasal Bildirim ve İtiraz: Ev sahibi, kira artışını kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Kiracı, bu bildirimi aldıktan sonra belirli bir süre içinde yazılı olarak itiraz edebilir.

 2. Uyuşmazlık Çözümü: Kiracı ve ev sahibi arasında anlaşmazlık devam ederse, taraflar uyuşmazlığı çözmek için arabuluculuk veya alternatif çözüm yöntemlerine başvurabilir.

 3. Hukuki Danışmanlık: Kiracı, kira artışını haksız veya yasal sınırların üzerinde bulduğunu düşünüyorsa, hukuki danışmanlık alarak haklarını koruyabilir.

 4. Kira Sözleşmesinin Sonlanması: Kiracı, kira artışını kabul etmezse ve taraflar anlaşma sağlayamazsa, ev sahibi kira sözleşmesini sonlandırmak için hukuki adımlar atabilir. Ancak, bu durumda ev sahibinin belirli yasal prosedürlere uygun hareket etmesi gereklidir.

Kiracının kira artışını kabul etmemesi, taraflar arasında anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini anlamak, yasal prosedürlere uygun hareket etmek ve gerekirse hukuki danışmanlık almak önemlidir. Her durum farklı olabilir, bu nedenle spesifik duruma bağlı olarak profesyonel yardım almak faydalı olacaktır.

Ev sahibi yüzde 25'den fazla zam yapabilir mi?

Hayır, Türkiye'de ev sahipleri, kira bedelinde yılda bir defa zam yapma hakkına sahiptir, ancak bu zam oranı belirli sınırlamalara tabidir. Yani, ev sahibi yılda bir defa kira bedelini artırabilir ancak bu artış oranı yüzde 25'in üzerine çıkamaz. Eğer ev sahibi yüzde 25'ten fazla bir zam yapmak isterse, bu durumda kiracının haklarına aykırı bir durum söz konusu olabilir ve kiracı bu duruma itiraz edebilir. Kiracının, ev sahibi tarafından yapılan kira artışını kabul etmeme hakkı vardır. Eğer anlaşmazlık devam ederse, taraflar arabuluculuk veya hukuki danışmanlık gibi alternatif çözüm yollarına başvurabilirler.

Ev sahibi evi satılığa çıkardığında kiracıyı hemen çıkarabilir mi?

Hayır, ev sahibi evi satılığa çıkardığında kiracıyı hemen çıkaramaz. Türkiye'de, kira sözleşmeleri belirli süreler için yapılan anlaşmalardır ve bu sözleşmelerin belirli kurallara uygun şekilde feshedilmesi gerekir.

Ev sahibi, mülkü satılığa çıkardığında, kiracının durumu aşağıdaki şekillerde değerlendirilebilir:

 1. Kira Sözleşmesi Süresi Devam Ediyorsa: Eğer kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmışsa ve bu süre devam ediyorsa, ev sahibi, kiracıyı sözleşme süresi sona erdikten sonra çıkarabilir. Ancak, bu süreç belirli yasal bildirim sürelerini içermelidir.

 2. Kira Sözleşmesi Süresiz İse: Eğer kira sözleşmesi süresiz bir sözleşme ise, ev sahibi, mülkü satılığa çıkardığında bile, kiracıyı hemen çıkaramaz. Yine de, belirli yasal prosedürler ve bildirim süreleri takip edilmelidir.

Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istiyorsa, bu durumu yasal olarak yapmak ve kiracının haklarına saygı göstermek önemlidir. Kiracının hakları ve ev sahibinin yükümlülükleri, Türk Borçlar Kanunu ve kira sözleşmesine dayalıdır. Bu nedenle, hukuki danışmanlık almak ve yerel yasal düzenlemelere uygun hareket etmek her iki taraf için de önemlidir.

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.