Kiracı Tahliye Davası

Kiracı, Ev sahibi, Kiracı tahliye, Tahliye taahhütnamesi, Kiracıyı çıkarma, Kira zammı, Tahliye şartları, Kira sözleşmesi, Kira kontratı, Kira artışı, Yasal sınır, Kira avukatı, Kira bedeli, Kira fiyatları, Kira tazminatı

BORÇLAR HUKUKUKIRA HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

12/24/202334 min oku

a house with a lot of windows lit up at night
a house with a lot of windows lit up at night

Kiralanan bir taşınmazın sahibi olan ev sahipleri, Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen çeşitli sebepler doğrultusunda kiracılarını tahliye etme hakkına sahiptir. Ev sahipleri için bu süreç, kiracının evden çıkarılmasıyla ilgili bir dizi önemli adım içerir. Bu makalede, kiracı evden nasıl çıkarılır, kiracının tahliye sebepleri nelerdir, kira tahliye davasının süresi nedir, kiracıya ihtar nasıl gönderilir, ihtarname sonrasındaki süreç nasıl işler, ev sahipleri kirasını düzenli ödeyen kiracıları nasıl çıkarabilir, kiracı tahliye taahhütnamesi nasıl olmalıdır gibi önemli konuları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bu sayede, hem ev sahipleri hem de kiracılar için bu süreçlerin karmaşıklığına dair daha kapsamlı bir anlayış geliştireceğiz.

Kiracı ve Ev Sahibi Olanlar İçin Bilgiler adlı yazımızı da okumak için tıklayınız.

Giriş

Önemli Bilgi: 1 Temmuz 2024'e kadar geçerli olan düzenleme, konut kiralamalarındaki kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlamaktadır. Bu bağlamda, kira sözleşmelerindeki artışlar belirlenen yüzdeye kadar gerçekleşebilir ve söz konusu düzenleme, belirtilen tarihte etkisini kaybedecektir.

Kiracının evden çıkarılması sebepleri nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen bu sebepler, ev sahibine kira ilişkisini sonlandırma ve kiracısını tahliye etme konusunda çeşitli meşru haklar tanımaktadır. Bu haklar, kira sözleşmesinin tarafları arasında denge ve adil bir ilişki sağlamayı amaçlamaktadır. İşte, kiracının evden çıkarılma sebeplerinin ayrıntılı bir incelemesi:

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının kira ödemelerini belirlenen sürelerde yapmaması durumunda, ev sahibi kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, tahliye süreci başlatılarak kiracı evden çıkarılabilir.

 2. Kira Süresinin Dolması: Kira süresi belirli bir döneme aitse ve bu süre dolmuşsa, ev sahibi kiracıya tahliye ihtarnamesi göndererek kiracıyı evden çıkarmak için yasal adımları atabilir.

 3. Taşınmazın Kiraya Verilen Amaç Dışında Kullanılması: Kiracının, taşınmazı kira sözleşmesinde belirlenen amacın dışında kullanması, ev sahibine tahliye hakkı tanır. Bu durumda, ev sahibi kiracıyı tahliye etmek için yasal yolları kullanabilir.

 4. Tahliye İhtarına Rağmen Kira Bedelinin Ödenmemesi: Ev sahibinin gönderdiği tahliye ihtarnamesine rağmen kiracının kira borcunu ödememesi durumunda, ev sahibi tahliye işlemi başlatabilir.

 5. Taşınmazın Zarar Görmesi: Kiracının kiralanan taşınmaza zarar vermesi veya bakım yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir.

 6. Kiraya Verenin İhtiyacı: Ev sahibinin, kiralanan taşınmaza kendi ihtiyacı doğması durumunda, belirli şartlara uygun olarak tahliye işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu sebepler, ev sahibine kiracısını tahliye etme konusunda yasal bir dayanak sağlar. Ancak, bu süreçlerin başlatılabilmesi için genellikle yasal prosedürlerin takip edilmesi ve hukuki danışmanlık alınması gereklidir. Tahliye süreciyle ilgili detaylı bilgi almak için bir hukuk profesyonelinin rehberliğine başvurmak her zaman önerilir.

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı en hızlı nasıl tahliye edilir?

Kiracının en hızlı şekilde tahliye edilebilmesi için bazı faktörler bulunmaktadır, ancak bu süreç yasal prosedürlere uygun şekilde yürütülmelidir. İşte kiracının en hızlı şekilde tahliye edilmesi için dikkate alınması gereken adımlar:

 1. Yasal Süreçleri Hızlı Başlatma: Kiracıyı tahliye etmek istiyorsanız, yasal süreçleri hızlı bir şekilde başlatmak önemlidir. Kira sözleşmesinde belirtilen nedenlere dayanarak, Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen tahliye sebeplerini belirleyin.

 2. Tahliye İhtarını Doğru Şekilde Gönderme: Yasal süreçler genellikle bir tahliye ihtarnamesi gönderilmesini gerektirir. Tahliye ihtarnamesi, belirli bir süre içinde evi boşaltma uyarısı içermelidir. Bu süre zarfında kiracının duruma çözüm bulması beklenir.

 3. Hukuki Danışmanlık Alma: Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve her durum farklıdır. Bu nedenle, bir hukuk profesyonelinden danışmanlık almak ve doğru adımları atmaktan emin olmak önemlidir.

 4. Tahliye Davasını Hızlı Bir Şekilde Açma: Tahliye ihtarına rağmen kiracı durumu çözmezse, hızlı bir tahliye davası açılmalıdır. Hukuki prosedürlere uygun bir şekilde hareket etmek ve mahkemeye başvuruda bulunmak süreci hızlandırabilir.

 5. Taraflar Arasında Anlaşma Sağlama: Kiracıyla anlaşarak, hukuki süreçleri mahkeme kararı olmadan sonlandırmak mümkündür. Taraflar arasında uzlaşma sağlanabilirse, tahliye süreci daha hızlı tamamlanabilir.

Ancak, her durum farklıdır ve yasal süreçlere uymak önemlidir. Hukuki prosedürlerin yanlış uygulanması, süreci uzatabilir veya geçersiz kılabilir. Bu nedenle, bir hukuk danışmanından yardım almak en sağlıklı yaklaşım olacaktır. 

Kiracı tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının tahliyesi nasıl olur?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte veya belirli koşullar yerine getirildiğinde taşınmazı boşaltmayı taahhüt ettiği bir yazılı anlaşmadır. Ancak, tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının tahliyesi sağlanabilmesi için bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. İşte bu sürecin genel adımları:

 1. Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması: Ev sahibi ve kiracı arasında, kiracının belirli bir tarihte veya belirli şartların yerine getirilmesi durumunda taşınmazı boşaltmayı taahhüt ettiği bir tahliye taahhütnamesi hazırlanmalıdır. Taahhütname yazılı olarak düzenlenmeli ve tarafların imzasını taşımalıdır.

 2. Taahhütname Şartlarının Net ve Kesin Olması: Tahliye taahhütnamesindeki şartlar açık, net ve kesin olmalıdır. Taahhütname, hangi tarih veya şartlar gerçekleşirse kiracının evi boşaltmayı taahhüt ettiğini belirtmelidir.

 3. Hukuki Geçerliliğin Sağlanması: Tahliye taahhütnamesinin hukuki geçerliliğini sağlamak için taraflar arasında karşılıklı rıza ve anlayışın olduğundan emin olunmalıdır. Taraflar, taahhütnameye özgür iradeleriyle onay vermeli ve anlaşmada bir hile veya baskı olmamalıdır.

 4. Noter Onayı: Tahliye taahhütnamesi noter huzurunda düzenlenirse, belge noter onayına tabi olacaktır. Bu da taahhütnamenin daha güçlü ve hukuki olarak daha bağlayıcı olmasını sağlar.

 5. Taahhütname Koşullarının Gerçekleşmesi: Tahliye taahhütnamesinde belirtilen koşullar gerçekleştiğinde, kiracı belirtilen tarihte veya belirtilen şartların yerine getirilmesiyle evi boşaltmayı taahhüt etmiş olacaktır.

 6. Mahkemeye Başvurma: Tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı belirtilen tarihte veya şartların yerine getirilmesiyle evi boşaltmazsa, ev sahibi mahkemeye başvurabilir ve mahkeme kararı ile tahliye işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu süreç, yazılı bir tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının tahliyesini sağlamak için izlenen genel adımları özetler. Ancak, her durum farklıdır ve hukuki danışmanlık almak, özellikle mahkeme kararına ihtiyaç duyulması durumunda, önemlidir.

Kiracı, kiralanan mülkü belirli bir tarihte ve ayrıca kiraya verenin ek bir ihtara gerek kalmadan önceden yazılı olarak boşaltacağına dair taahhütte bulunduğunda, bu yazılı taahhüt, kiraya verene boşaltma hakkı tanır. Ancak, bu taahhütün yazılı olması önemlidir ve belirtilen tarihte taşınmaz boşaltılmazsa, kiraya verenin kiracıyı çıkarma yetkisi doğar.

Taahhüt, yazılı bir belge şeklinde olmalıdır ve belirtilen tarihte boşaltılmazsa, kiraya veren bu taahhüte dayanarak kiracıyı icra takibi veya dava açma yoluyla çıkarma hakkına sahip olur. Bu sürecin başlaması için kiraya verenin, taahhütte belirtilen tarihi takip eden bir ay içinde icra takibi veya tahliye davası açması gereklidir.

Boşaltma taahhüdü, doğrudan kiracı tarafından yazılı olarak verilmelidir. Bu taahhüt üzerine açılacak olan tahliye davası da doğrudan kiraya veren tarafından başlatılabilir. Bu süreçte yazılı taahhüt, hukuki bir dayanak oluşturur ve kiracının belirtilen taahhüt tarihine uyup uymamasına bağlı olarak, kiraya verene çıkarma hakkını kullanma imkanı sağlar. 

Tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?

Ev sahibi, Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen çeşitli sebeplere dayanarak kiracıyı evden çıkarabilir. İşte ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için bazı durumlar:

1. Kira Bedelinin Ödenmemesi:

Kiracının belirli sürelerde kira bedelini ödememesi durumunda, ev sahibi tahliye işlemi başlatabilir. Ancak bu süreç, belirli yasal prosedürlere uygun olarak yürütülmelidir.

2. Kira Süresinin Dolması:

Kiralanan taşınmazın kira süresi sona erdiğinde, ev sahibi kiracıya tahliye isteğinde bulunabilir. Ancak, bu durumda da belirli yasal süreçlere uyulmalıdır.

3. Taşınmazın Kiraya Verilen Amaç Dışında Kullanılması:

Kiracının, taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen amacın dışında kullanması durumunda, ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir.

4. Tahliye İhtarına Rağmen Kira Bedelinin Ödenmemesi:

Ev sahibinin gönderdiği tahliye ihtarnamesine rağmen kiracının kira borcunu ödememesi durumunda tahliye işlemi başlatılabilir.

5. Taşınmazın Zarar Görmesi veya Bakım Yükümlülüklerinin İhlali:

Kiracının kiralanan taşınmaza zarar vermesi veya bakım yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir.

6. Ev Sahibinin İhtiyacı:

Ev sahibinin kendisinin, eşinin, altsoyunun veya üstsoyunun konut ihtiyacı doğması durumunda, belirli şartlara uygun olarak tahliye işlemi gerçekleştirilebilir.

Bu durumlar genel olarak ev sahibinin haklı bir gerekçeyle tahliye talebinde bulunabilmesine örnek olarak gösterilebilir. Ancak, tahliye sürecinin başlatılması ve uygulanması için genellikle yasal prosedürlerin titizlikle takip edilmesi gereklidir.

Kiracının kirayı ödememesi nedeniyle tahliye nasıl olur?

Kötü niyetli kiracıların kira ödemelerini sürekli olarak geciktirmesi durumunda, ev sahibine belirli haklar tanınmıştır. Kiracının kira sözleşmesi sürecinde kira bedelini ödememeden kaynaklanan iki haklı ihtar alması durumunda, kiraya veren kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. İhtarlar yazılı olmalı ve ödenmeyen kira bedelinin hangi ay veya aylara ait olduğu açıkça belirtilmelidir.

Eğer taraflar kira bedelini yıllık olarak ödeme kararı almışlarsa, bu duruma dayanarak tahliye davası açılamaz. İhtara rağmen ödeme yapılmış olması, ihtara dayalı tahliye talebini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, ihtara dayalı tahliye davası, kira süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır.

Eğer bu süre içinde tahliye davası açılmaz veya kira sözleşmesi sona erdirilmezse, bu nedenle kiracı artık taşınmazdan çıkarılamaz. Bu süreçte, yazılı ihtarlar ve yasal prosedürlere uygun hareket etmek önemlidir. Kiraya verenin, kötü niyetli kiracılarına karşı haklarını koruyabilmesi için bir hukuk profesyonelinin danışmanlığı önerilir. 

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracının, aynı ilçede kendisine veya birlikte yaşadığı eşine ait kayıtlı bir konutunun olması nedeniyle tahliye hakkı nedir?

Eğer kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulduğu sırada kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe sınırları içinde kendisine ait kayıtlı bir konutta oturduğunu bilmemekteyse, Türk Borçlar Kanunu'na göre belirli haklara sahiptir. Bu durumda, ev sahibi kira sözleşmesini sona erdirme hakkını kullanabilir.

Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun olması gerekmektedir. Ayrıca, bu konutun sadece konut olarak kullanılabilecek bir yer olması önemlidir.

Ev sahibi, bu durumu öğrendikten sonra kira sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa, sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. Ancak, bu süreçte yasal prosedürlere ve haklara uygun davranmak önemlidir.

Bu hüküm, ev sahibine kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçede oturabileceği bir konutunun olup olmadığını öğrenme hakkı tanır. Bu bilginin elde edilmesi durumunda, ev sahibi mevcut kira sözleşmesini sona erdirme hakkını kullanabilir, ancak bunu yaparken yasal süreçlere uygun davranmalıdır. 

Tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiraya verenin, 10 yıllık kira süresinin dolması nedeniyle tahliye hakkı nedir?

Eğer kiraya veren, kira sözleşmesinden doğan borçları sürekli olarak yerine getiriyor olsa bile, Türk Borçlar Kanunu'na göre belirli bir hakka sahiptir. Kiraya veren, herhangi bir sebep göstermeden, kira sözleşmesinin on yıl süresince gerçekleşen uzama dönemini takip eden uzama yılının sonunda sözleşmeyi sona erdirebilir.

Bu durumda, kiraya verenin belirttiği süreler ve yasal prosedürler dahilinde, kiracıya karşı sözleşmenin sona erdirilmesi hakkı doğar. Ancak, bu hakkın kullanılabilmesi için belirli yasal sürelere uyulması ve gerekli prosedürlerin titizlikle takip edilmesi önemlidir.

Kiraya veren 10 Yıllık kira süresinin dolması nedeniyle tahliye hakkını nasıl kullanabilir?

Kiraya veren, kira sözleşmesinin on yıl süresince gerçekleşen uzama dönemini takip eden uzama yılının sonunda, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu hakkı kullanabilmek için, belirtilen sürelerin dolmasını beklemeli ve yasal prosedürleri takip etmelidir.

Sözleşmenin sona ermesi sürecinde, kiraya verenin yasal haklarına uygun olarak hareket etmesi ve gerekli bildirimleri yapması önemlidir. Kiracı da bu süreci yakından takip etmeli ve hakları konusunda bilinçli olmalıdır.

Bu durumu daha iyi anlamak ve haklarınızı korumak için hukuki danışmanlık almanız önerilir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Önemli nedenlerle fesih hakkı nedir?

Kira ilişkisinin devamının çekilmez hale gelmesi durumunda, Türk Borçlar Kanunu'na göre taraflara öngörülen "önemli nedenlerle fesih hakkı" bir kiraya verenin, kira sözleşmesini sona erdirme yetkisini ifade eder. Bu hakkın kullanılabilmesi için çeşitli koşullar ve yasal prosedürler bulunmaktadır.

Koşullar: Önemli nedenin varlığı, kira ilişkisinin devamını çekilmez kılacak nitelikte olmalıdır. Bu durum, genellikle taraflar arasındaki ilişkinin sürdürülmesinin zorunlu veya adil olmadığı durumları içerir. Örneğin, kiracının kiralanana ciddi zarar vermesi, komşulara rahatsızlık verici davranışlarda bulunması veya kiralananın kullanım amacının dışında kullanılması gibi durumlar önemli nedenlere örnek olarak gösterilebilir.

Yasal Bildirim Süreleri: Kiraya veren, önemli bir neden varlığında, sözleşmeyi sona erdirebilmek için yasal bildirim sürelerine uymak zorundadır. Yasal süreler, ülkedeki mevzuata ve yerel yargı kararlarına bağlı olarak değişebilir.

Hakim Değerlendirmesi: Kiraya veren, önemli nedenle fesih hakkını kullanırken hakim tarafından incelenebilir. Hakim, fesih nedeninin gerçekten önemli olup olmadığını değerlendirebilir ve tarafların kusurlarını inceleyebilir. Bu değerlendirme, adil bir kararın alınmasını sağlamak adına önemlidir.

Bu bağlamda, önemli nedenlerle fesih hakkı, kira ilişkisinin taraflarına, ahlaki ve yasal çerçevede adil bir çözüm sunma amacını taşır. Ancak, bu hak kullanılırken dikkatli bir hukuki değerlendirme ve mevzuata uyum önemlidir.

Kiracı evi başkasına kiralarsa ne yapılabilir?

Kiracının, kiraya verenin izni olmaksızın kiralamış olduğu taşınmazı üçüncü bir kişiye kiralaması veya kullanma hakkını devretmesi, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde kiraya verenin belirli haklarına müdahale anlamına gelir. Bu durumda, kiraya verenin sahip olduğu haklar şu şekildedir:

 1. Sözleşmenin Feshi Hakkı: Kiracının, kiraya verenin onayı olmadan taşınmazı başkasına kiralaması veya kullanma hakkını devretmesi, kiraya verenin sözleşmeyi feshetme hakkını doğurabilir. Kiraya veren, bu durumu öğrendiğinde kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahip olabilir.

 2. Hukuki İşlemi İptal Talebi: Kiraya veren, kiracının izni olmaksızın yapılan kiralama veya hak devri durumunda, hukuki işlemi iptal etme talebinde bulunabilir. Bu, kiracının izni alınmadan yapılan işlemin hukuki geçerliliğini ortadan kaldırmayı amaçlar.

 3. Maddi Zararların Tazmini: Kiraya veren, kiracının izni olmadan yapılan kiralamadan veya hak devrinden kaynaklanan maddi zararlarını tazmin talep edebilir. Bu zararlar, kira sözleşmesine uygunluk ve güvenlik gibi unsurları içerebilir.

 4. Haklı Nedenle Tahliye Talebi: Kiraya veren, kiracının izni olmaksızın yapılan kiralama veya hak devri durumunda, mahkemeden haklı bir nedenle tahliye talebinde bulunabilir. Bu durum, kiracının sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle ortaya çıkan haklı bir fesih sebebine dayanabilir.

Bu haklar, kiraya verenin taşınmazını kontrol etme ve koruma amacını güvence altına almaktadır. Kiracının izni olmaksızın yapılan kiralama veya hak devri, taraflar arasındaki güveni zedeler ve sözleşmeye uygunluğu tehlikeye atar. Bu nedenle, kiracının bu tür işlemleri gerçekleştirmemesi önemlidir.

Ev sahibi ben oturacağım diye kiracıyı evden çıkarabilir mi?

Ev sahibinin, kanunda "konut ihtiyacı nedeniyle tahliye" olarak düzenlenmiş bir hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm, ev sahibinin kendi konut ihtiyacı doğrultusunda kiracıyı tahliye etme hakkını tanır. Ancak, bu durumda ev sahibinin ihtiyacının gerçek ve samimi olduğunu kanun koyucu ve hakimler değerlendirir.

Ev sahibinin konut ihtiyacı nedeniyle tahliye edebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Ev sahibi, iyiniyetli bir şekilde ve gerçekten konut ihtiyacı olduğunu ispatlamalıdır. Eğer ev sahibinin ihtiyacı haklı ve gerçekse, mahkeme tahliye kararı verebilir.

Bu nedenle, ev sahibinin kendi oturmak isteği bir konutu olması durumunda, altı aylık kira döneminin sonundan en az 1 ay önce mahkemeye başvurarak tahliye talebinde bulunması gerekmektedir. Bu süreç, ev sahibinin ihtiyacını kanıtlaması ve yasal prosedürleri takip etmesi şartıyla gerçekleşir.

Bu hüküm, hem ev sahibinin haklarını korurken hem de kiracının adil bir şekilde bilgilendirilip savunma yapma hakkını sağlar. Hukuki süreçle ilgili detaylı bilgi almak ve doğru adımları atmak için tarafların hukuki danışmanlık alması önemlidir.

TBK m. 350 “Kiraya veren, kira sözleşmesini; 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir."

Tahliye davası sürerken kiracı evi boşaltırsa ne olur?

Ev sahibinin, kendi ihtiyaçları doğrultusunda kiracısını tahliye etme süreci, ülkeden ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. Türkiye'de, Türk Borçlar Kanunu'na göre belirli durumlarda ev sahibi, kiracısını kendi oturmak istemesi sebebiyle çıkarabilir. Ancak, bu süreç belirli prosedürlere ve yasal sürelere tabidir. Önemli hususlar şunlardır:

1. İhtar ve Bildirim Süreleri: Ev sahibi, kiracısını tahliye etmek istiyorsa öncelikle yazılı bir ihtar göndermek zorundadır. İhtar, belirli bir süre içinde kiracının taşınmazı boşaltmasını isteyen bir bildirimdir. Bu süreçte uyulması gereken yasal süreler ve şekil şartları vardır.

2. Kira Sözleşmesinin Türü: Kira sözleşmesinin türü, tahliye sürecini etkileyebilir. Belirli süreli bir kira sözleşmesinde, sözleşme süresinin sonunda ev sahibi, kendi oturmak istemesi sebebiyle tahliye talebinde bulunabilir. Ancak, süresiz kira sözleşmelerinde belirli şartlara uyulması gerekebilir.

3. Haklı Nedenler: Ev sahibi, kendi oturmak istemesinin ötesinde, belirli haklı nedenlere de dayanarak tahliye talebinde bulunabilir. Örneğin, aile bireyleri için konut ihtiyacı gibi durumlar bu kapsama girebilir.

4. Yargı Kararları: Kiracının tahliye talebine itiraz etmesi durumunda, süreç mahkemeye intikal edebilir. Mahkeme, tarafların argümanlarını değerlendirerek adil bir karar verecektir.

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibinin kendi oturmak istemesi sebebiyle kiracısını çıkarması için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlara uyulması ve yasal prosedürlere riayet edilmesi önemlidir. Bu nedenle, bir hukuk profesyonelinden danışmanlık almak, ev sahibi ve kiracı haklarını anlamak için önemlidir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye davası sürerken kiracı çıkarsa ne olur?

Kiracının tahliye davası sürerken kendi isteğiyle çıkması durumunda, birkaç durum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumların sonuçları, davanın aşamasına, kiracının davranışlarına ve mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. İşte bu durumla ilgili bazı önemli noktalar:

1. Davanın İptali:

- Kiracı, tahliye davası devam ederken aniden çıkarsa, davayı iptal etme isteğini mahkemeye iletebilir. Ancak, bu durumda mahkeme, davayı sonlandırmak veya devam ettirmek konusunda bir karar verecektir.

2. Dava Sonuçlanmışsa:

- Eğer tahliye davası sonuçlanmış ve mahkeme kiracının tahliyesine karar vermişse, kiracının kendi isteğiyle çıkması, mahkeme kararını etkilemez. Mahkeme kararı uyarınca belirlenen sürede çıkılmazsa, icra takibi başlatılabilir.

3. Anlaşma Sağlanması:

- Kiracı, ev sahibi ile anlaşarak tahliye konusunda bir mutabakata varabilir. Bu durumda, taraflar arasında bir anlaşma protokolü oluşturulabilir ve mahkemeye sunularak davaya son verilebilir.

4. Kira Borçları ve Masraflar:

- Kiracı, tahliye süreci sürerken kira borçları veya mahkeme masrafları gibi ödemeleri karşılamakla yükümlüdür. Davanın sonunda oluşan masraflar, mahkeme kararına göre belirlenecek ve ödeme yükümlülüğü kiracıya düşecektir.

5. Yeniden Kiraya Alma:

- Kiracı, tahliye sürecinde çıktıktan sonra, ev sahibi mülkü yeniden kiraya verebilir. Ancak, bu durumda da kira sözleşmesinin detaylarına uyulması önemlidir.

Her durum farklı olduğundan, kiracının tahliye davası sürecinde kendi isteğiyle çıkması durumunda net sonuçlar, mahkeme kararı ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişebilir. Hukuki detaylara dair kesin bilgi almak için bir hukuk profesyoneli ile danışmak önemlidir.

Bir yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Belirli süreli kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu'nda belirli kurallara tabidir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, tarafların belirlediği süre sonunda sözleşmenin otomatik olarak sona ermesi öngörülmektedir. Bu durumda, kira süresi bitiminde kiraya veren, sadece sözleşmenin sona erdiğinden dolayı kiracıyı çıkaramaz.

Ancak, Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracı bu süre zarfında isterse sözleşmenin bitiminden 15 gün önce yazılı bildirimde bulunarak taşınmazı boşaltabilir. Bu durumda, kiracının sözleşme süresi içinde taşınmazı boşaltma hakkı vardır ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin çıkabilir.

Bu kurallar, belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı ve kiraya veren arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Ancak, tarafların anlaşmazlık yaşaması durumunda, hukuki süreç ve uygulamaların detayları için bir hukuk profesyonelinden destek almak önemlidir.

Kira tahliye davası ne kadar sürer?

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarmak için başvuracağı hukuki yol genellikle "kira tahliye davası" olarak adlandırılmaktadır. Bu dava süreci, genel olarak 4 ay ile 3 yıl arasında değişebilir. Ancak, bu tahliye davasının tam olarak ne kadar süreceği, mahkemelerin iş yoğunluğuna, davanın karmaşıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Mahkemelerin işleyişine göre değişen süreler, genellikle davaya karşı yapılan savunmalar, itirazlar, delil sunumları gibi unsurlardan etkilenebilir. Ayrıca, kiracının taşınmazı ne kadar sürede boşaltacağı da davanın sürecini etkileyen önemli bir faktördür.

Kira tahliye davasının sonuçlanma süresi genel bir tahmindir ve davanın karmaşıklığına, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, bu süreçte tarafların hukuki danışmanlık alarak adım atmaları ve süreci daha iyi anlamaları önemlidir.

Kiracı tahliye davasının süresi birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir ve kesin bir süre vermek genellikle zordur. Ancak, tahliye davasının genel sürecini etkileyen bazı faktörler şunlar olabilir:

1. Dava Türü: Kiracı tahliye davası, genellikle iki ana türde olabilir: kira alacakları davası ve tahliye davası. Her iki dava türünün süreçleri farklılık gösterir.

2. İcra Takibi: Eğer kiracı tahliye kararına uymazsa ve zorla çıkartılması gerekiyorsa, bu durumda icra takibi başlatılabilir. İcra takibi süreci, mahkeme kararına ve uygulama aşamalarına bağlı olarak zaman alabilir.

3. Mahkemenin İş Yükü: Mahkemelerdeki dava yoğunluğu, tahliye davasının süresini etkileyebilir. Yoğun dönemlerde mahkeme kararları almak daha uzun sürebilir.

4. Davalının İtirazı: Davalı (kiracı), mahkemenin tahliye kararına itiraz ederse, süreç daha da uzayabilir. İtirazın mahkeme tarafından değerlendirilmesi zaman alabilir.

5. Mahkemenin Karar Hızı: Mahkemenin işleyiş hızı da tahliye davasının süresini etkiler. Her mahkeme farklı hızlarda çalışabilir.

Genel olarak, tahliye davasının süresi, dava türüne, davaya karşı alınan savunmaya, mahkemenin iş yüküne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tahliye davasının başlamasından sonuca ulaşmasına kadar geçen süre, birkaç haftadan birkaç aya kadar değişebilir. Kiracı ve ev sahibi, hukuki süreci daha iyi anlamak ve beklenen süreyi öngörmek için bir avukattan yardım almalıdır. 

Kira tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi kiracıya ihtar çekerse ne olur?

Ev sahibinin kiracıya ihtar çekmesi, belirli bir durumun düzeltilmesi veya belirli bir süre içinde belirli eylemlerde bulunulması için yazılı bir uyarıda bulunma anlamına gelir. İhtarın içeriği, nedeni ve süresi belirtilmiş olmalıdır. İhtar genellikle aşağıdaki durumları kapsayabilir:

1. Kira Borcunun Gecikmesi:

- Kiracı, kira ödemelerini belirlenen süre içinde yapmıyorsa, ev sahibi kiracıya kira borcunun ödenmesi için bir ihtar çekebilir.

2. Taşınmazın Kurallarına Uyulmaması:

- Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen kurallara uymuyorsa, örneğin, komşuları rahatsız edici davranışlar sergiliyorsa, ev sahibi bu konuda bir ihtar çekebilir.

3. Mülkün Hasar Görmesi veya Bakım Yükümlülüklerine Uyulmaması:

- Kiracı, kiralanan mülkü hasara uğratıyorsa veya bakım yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa, ev sahibi bu nedenle bir ihtar çekebilir.

4. Kira Sözleşmesine Aykırılık:

- Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen diğer koşullara aykırı davranışlar sergiliyorsa, ev sahibi bu konuda bir ihtar çekebilir.

İhtar çekme süreci, yasal bir geçerliliğe sahip olması için belirli kurallara uyulmasını gerektirir. İhtarın yazılı olması, belirli bir durumu net bir şekilde açıklaması ve belirlenen bir süre içinde düzeltilmesini talep etmesi önemlidir. İhtar alındıktan sonra, kiracının belirtilen süre içinde düzeltme yapmaması veya sorunun giderilmemesi durumunda ev sahibi, kira sözleşmesini feshetmek veya tahliye davası açmak gibi adımlar atabilir. Ancak, bu süreç hukuki detayları içerir, bu nedenle ev sahibi veya kiracı, bir hukuk profesyoneli ile danışmalıdır.

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracıya evi boşaltması için ihtarname nasıl çekilir?

Kiracıya ihtar çekme işlemi, kiracının belirli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda veya kira sözleşmesine aykırı davranışlar sergilemesi halinde kullanılır. İhtarname, hukuki bir belgedir ve belirli süre içinde belirli bir eylemin yapılmasını veya bir durumun düzeltilmesini talep eder. İşte kiracıya ihtar çekme süreci:

1. İhtarnamenin Hazırlanması:

- İhtarname, yazılı bir belge olmalıdır. Ad, soyadı, adres ve diğer kimlik bilgileri gibi tarafların tanımlanması gerekir.

- Kiracının hangi eylemi gerçekleştirmesi veya hangi durumu düzeltmesi gerektiği açıkça belirtilmelidir.

- İhtarnamenin nedeni ve dayandığı hukuki sebep ayrıntılı bir şekilde ifade edilmelidir.

2. İhtar Süresi ve Bildirim:

- İhtarnamede belirli bir süre verilmelidir. Bu süre içinde kiracının taleplere uyması beklenir.

- İhtarname, taahhüt edilen eylemi ne kadar sürede gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmelidir.

- İhtarnamenin aslı, noter onaylı olmalıdır.

3. Teslim ve Kayıt Tutulması:

- İhtarnamenin bir kopyası elden teslim edilmeli veya posta ile gönderilmelidir.

- Elde edilebiliyorsa, teslimat sırasında bir tanık bulunmalı veya noterden alınan ihtarın teslim edildiğini gösteren bir belge düzenlenmelidir.

4. Takip ve Hukuki Süreç:

- İhtar süresi içinde kiracı taleplere uymazsa, ev sahibi hukuki süreç başlatma hakkına sahip olabilir.

- Kiracının ihtar süresi içinde taleplere uyup uymadığı, takip eden dönemde dikkatle izlenmelidir.

İhtarname, hukuki bir belge olduğu için hazırlanırken dikkatli olunmalı ve yerel hukuk kurallarına uygunluğu sağlanmalıdır. Hukuki süreçlerde profesyonel bir hukuk danışmanından destek almak, doğru ve etkili bir ihtar sürecini sağlamak için önemlidir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kirasını düzenli ödeyen kiracı evden çıkarılabilir mi?

Ev sahibi, kirasını düzenli bir şekilde ödeyen kiracısını evden çıkarabilmek için Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen geçerli sebeplere dayanmalıdır. Bu sebeplerin başında ev sahibinin kendi konut ihtiyacı, işyeri gereksinimi, yeni malikin ihtiyacı veya kiralananın tadilat nedeniyle boşaltılması gibi durumlar gelir.

Öncelikle, ev sahibinin konut ihtiyacı doğarsa, iyiniyetli bir şekilde gerçek ve samimi bir ihtiyaç olduğunu kanıtlamak şartıyla kiracıyı evden çıkarmak için konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açabilir. Benzer şekilde, işyeri gereksinimi, yeni malikin ihtiyacı veya tadilat nedeniyle de ev sahibi kirasını düzenli ödeyen kiracısını evden çıkarma hakkına sahip olabilir.

Ancak bu süreçlerde yasal prosedürlerin takip edilmesi önemlidir. Kanunda belirtilen sebeplerin varlığını kanıtlamak ve haklı bir tahliye kararı alabilmek için ev sahibi hukuki süreçleri doğru bir şekilde izlemelidir. Ayrıca, kiracının hakları da gözetilmeli ve hukuki danışmanlık alınmalıdır. Kısacası, kirasını düzenli ödeyen bir kiracının evden çıkarılabilmesi için yasal çerçeve içinde hareket etmek önem arz etmektedir.

Hangi şartlarda kiracı tahliye edilir?

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tahliye Sebepleri:

 1. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracının belirlenen sürelerde kira bedelini ödememesi durumunda, ev sahibi kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir. Kiracının ödeme alışkanlıkları kanuna uygun ihtarlar sonrasında değerlendirilir.

 2. Kira Süresinin Dolması: Belirli bir süre için yapılan kira sözleşmelerinde, sözleşme süresinin sona ermesiyle ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir.

 3. Taşınmazın Amaç Dışında Kullanılması: Kiracının, taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen amaç dışında kullanması, ev sahibine tahliye hakkı tanır. Bu durumda ev sahibi, kiracıyı taşınmazdan çıkarmak için yasal adımları atabilir.

 4. Tahliye İhtarına Rağmen Kira Bedelinin Ödenmemesi: Ev sahibinin gönderdiği tahliye ihtarnamesine rağmen kiracının kira borcunu ödememesi durumunda, ev sahibi tahliye sürecini başlatabilir.

 5. Taşınmazın Zarar Görmesi veya Bakım Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi: Kiracının kiralanan taşınmaza zarar vermesi veya bakım yükümlülüklerini ihmal etmesi durumunda, ev sahibi tahliye talebinde bulunabilir. Bu durum, taşınmazın sürdürülebilirliğini tehdit eden durumları içerir.

Ev Sahibinin İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Hakkı:

 1. Konut veya İşyeri Gereksinimi: Ev sahibinin kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için konut veya işyeri gereksinimi doğarsa, konut ihtiyacı nedeniyle tahliye davası açabilir.

 2. Yeni Malikanın Gereksinimi: Kira sözleşmesi sırasında kiralanan taşınmaz el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur ve gereksinimi nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir.

 3. Tadilat Nedeniyle Tahliye Hakkı: Kiralananın yeniden inşa edilmesi, imarı veya esaslı onarımı ve değiştirilmesi için yapılacak işlemler sırasında ev sahibi tahliye hakkına sahiptir.

Bu sebepler, ev sahibine yasal bir temelde kiracısını tahliye etme hakkı verir. Ancak, her durum özelinde değerlendirilmeli ve yasal prosedürler titizlikle takip edilmelidir.

Tahliye davası sürerken kiracı evi boşaltırsa ne olur?

Tahliye davası sürerken kiracı, evi boşaltırsa, durum davanın seyrine, mahkemenin kararına ve yasal süreçlere bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte bu durumda ortaya çıkabilecek senaryolar:

1. Kiracı Mahkemeden İzin Almadan Boşaltırsa:

- Mahkemenin tahliye kararı henüz çıkmamışsa, kiracının mahkeme izni olmadan boşaltması durumunda, kiracı kira süresi boyunca kira bedelini ödemeye devam etmekle yükümlüdür.

- Mahkemenin tahliye kararı çıkmışsa ve kiracı evi boşaltmışsa, mahkeme kararına aykırı davranış sergilediği için yasal sorumlulukla karşılaşabilir.

2. Mahkeme Kararıyla Boşaltma Kararı Alırsa:

- Mahkeme, tahliye davası sonucunda ev sahibini haklı bulur ve kiracıya evi boşaltma emri verirse, bu emre uymayan kiracı hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu yaptırımlar arasında özel güvenlik görevlileri tarafından zorla tahliye, mallarının haczedilmesi gibi durumlar bulunabilir.

3. Anlaşma Yoluyla Boşaltma:

- Taraflar, mahkeme sürecini beklemeden anlaşma yolunu tercih edebilirler. Kiracı, evi boşaltma ve diğer şartlar konusunda ev sahibi ile anlaşabilir. Ancak, bu durumda anlaşmanın yazılı olması önemlidir ve mahkeme süreci tamamlanmadan dava düşmez.

Bu noktada, mahkeme sürecinin her aşamasında tarafların yasal hak ve yükümlülüklerine dikkat etmeleri önemlidir. Hukuki danışmanlık almak, sürecin adil ve yasal çerçevede ilerlemesine yardımcı olabilir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı tahliye davası masrafları ne kadar 2024?

Tahliye davası sürecinde oluşan tüm masraflar, tahliye davası açan tarafça karşılanmalıdır. Davanın başlamadan önce, başvurucu tarafından karşılanması gereken önemli masraflar bulunmaktadır ve bu masrafların ödenmemesi durumunda tahliye davası açmak mümkün değildir. Tahliye talebi mahkeme tarafından kabul edildiğinde, ilk aşamada talep edilen masrafların tamamı kiracı tarafından karşılanmalıdır.

Tahliye davası sürecindeki masraflar, genellikle hukuki danışmanlık ücretleri, mahkeme harçları, icra masrafları gibi unsurları içerir. Bu masrafların davacı tarafından karşılanması, hukuki sürecin düzenli bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, mahkeme tarafından belirlenen masrafların sorumluluğu, genellikle davayı kaybeden tarafa aittir.

Bu bağlamda, tahliye davası sürecinde ortaya çıkan masrafların doğru ve zamanında ödenmesi, taraflar arasındaki hukuki dengenin korunmasına katkı sağlar. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kiracı ev sahibinden tazminat isteyebilir mi?

Eğer ev sahibi, haksız bir şekilde ve kanunda belirtilen haklı fesih sebeplerine uygun olmayan bir durumda tahliye davası açmışsa, yani usulüne uygun bir şekilde hareket etmemişse, kiracı bu durumda ev sahibine karşı haksız tahliye nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Kiracının bu hakkı kullanabilmesi için kiralananın, ya bir yargı kararıyla ya da icra marifetiyle tahliye edilmiş olması gerekmektedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 355. maddesi, kiralama yasağını düzenleyerek taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. 

Tazminat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

TBK m. 355 “Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.”

Tahliye davasını kaybeden kiracı ne kadar öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, mahkeme kararı ile belirlenen koşullara ve davanın nedenine bağlı olarak farklı ödemelerle karşılaşabilir. Tahliye davasını kaybeden bir kiracının ödeme sorumluluğu şu unsurlara bağlı olarak değişebilir:

1. Dava Masrafları:

- Tahliye davasını kaybeden kiracı, genellikle mahkeme tarafından belirlenen dava masraflarını ödemekle yükümlüdür. Bu masraflar, avukat ücretleri, mahkeme harçları ve diğer hukuki maliyetleri içerebilir.

2. Kira Borçları:

- Kiracının tahliye davasını kaybetmesi durumunda, kira borçlarına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere borçlarına dair ödemeler yapması gerekebilir. Yargı kararı ile bu borçlar belirlenir ve ödeme planına bağlanabilir.

3. Tazminat:

- Kiracının davayı kaybetmesi sonucunda ev sahibi, mahkemeye sunulan delillere ve davanın niteliğine bağlı olarak tazminat talebinde bulunabilir. Örneğin, kiralanan mülkün hasar görmesi durumunda, hasarın tamir masrafları tazminat olarak talep edilebilir.

4. Hukuki İşlem Masrafları:

- Kiracının davayı kaybetmesi durumunda, tahliye sürecinin yönetimi için yapılan hukuki işlemlere ilişkin masraflar da ödeme yükümlülüğünü içerebilir.

Bu noktada, her durumun kendine özgü olduğunu ve ödeme koşullarının mahkeme kararı ile belirlendiğini belirtmek önemlidir. Taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda mahkemenin kararı ve yasal süreçlerin takip edilmesi önemlidir. Hukuki detaylara ve mahkeme kararına dayanarak kesin bilgi almak için bir hukuk profesyoneli ile danışmanlık yapmak her zaman en iyisidir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Tahliye davası ilk celsede biter mi?

Tahliye davası genellikle bir mahkeme sürecidir ve genellikle tek bir celsede tamamlanmaz. Tahliye davaları, mahkemenin yoğunluğuna, davanın karmaşıklığına ve tarafların argümanlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Ayrıca, mahkemelerdeki iş yükü, bölgeden bölgeye ve mahkemeden mahkemeye değişebilir.

Bir tahliye davası genellikle şu aşamalardan geçer:

1. Dilekçe ve Davanın Açılması:

- Ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için mahkemeye başvuruda bulunur. Dilekçe üzerine mahkeme davayı açar.

2. Duruşmalar:

- Mahkeme tarafından belirlenen tarihlerde taraflar, duruşmalara katılır ve argümanlarını sunarlar. Mahkeme, delilleri değerlendirir ve tarafların savunmalarını dinler.

3. Karar Aşaması:

- Mahkeme, duruşmalar sonucunda bir karar verir. Karar, kiracının tahliye edilip edilmeyeceği veya başka bir çözümün olup olmadığına dair olabilir.

4. İcra Takibi:

- Mahkeme kararına uymayan bir kiracı varsa, ev sahibi icra takibi başlatarak mahkeme kararını zorla uygulatabilir.

Ancak, bazı durumlarda, taraflar arasında uzlaşma sağlanabilir ve mahkeme süreci tamamlanmadan önce anlaşma yapılabilir. Bu durumda, mahkeme kararı beklenmeden dava çözülebilir.

Her durum farklıdır ve tahliye davalarının tamamlanma süresi değişiklik gösterir. Net bir süre belirtmek zordur, ancak genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişebilir. Detaylı bilgi almak ve özel durumunuz için doğru bilgileri edinmek için bir hukuk profesyoneli ile görüşmek önemlidir. 

Tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yıl dolmadan kiracı evden çıkabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 325. maddesi, kira sözleşmesinin bitiminden önce kiracının evden çıkmasını düzenlemektedir. Ancak bu durumda kiracının hukuki sorumluluğu doğar ve kira süresi bitmeden veya fesih dönemi dışında tahliye edilen kiralanan için belirli bir süre boyunca kira borcu devam eder.

Örneğin, kira sözleşmesi bitmeden evden çıkıldığında, kira bedeli, aidatlar ve ortak giderler gibi kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlar devam eder. Ancak, bu ödemelerin ne kadar süreyle devam edeceği konusunda kanunda kesin bir belirleme yapılmamıştır. Bu süre, kiralananın yeniden kiraya verilebileceği uygun bir süre olarak ifade edilir.

Eğer kira sözleşmesinde bu konuda bir düzenleme yapılmamışsa veya taraflar arasında anlaşma sağlanmamışsa, mahkeme makul bir süre belirlemek üzere bilirkişi görevlendirebilir. Bu süre zarfında kiracının ödeme yükümlülüğü devam eder.

Örneğin, 1 yıllık bir kira sözleşmesinin 10. ayında kiracı evden çıkarsa ve kalan 2 ay süresince evin kiralanamayacağı makul bir süre olarak değerlendirilirse, kiracının bu döneme ait kira borçları devam eder. Ancak, bu süre zarfında ev yeni bir kiracı bulunursa kiracının ödeme yükümlülüğü sona erer.

Önemli bir nokta da sözleşmede erken tahliye durumunda ödeme yükümlülüklerini düzenleyen hükümlerin geçerli olup olmadığıdır. Sözleşmede geçerli olan hükümler varsa, bu hükümlere göre hareket edilir; ancak hükümler geçersizse, makul bir süre belirlenerek ödeme yükümlülüğü değerlendirilir.

Kiracı kira artışını kabul etmezse ne olur?

Kiracı, ev sahibinin önerdiği kira artışını kabul etmezse, taraflar arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkar. Bu durumda, genellikle şu adımlar izlenir:

1. Görüşmeler ve Pazarlık: Kiracı, artışı kabul etmeden önce ev sahibiyle görüşebilir ve kira artışının nedenlerini, konut piyasasındaki durumu veya maliyet artışlarını anlamaya çalışabilir. Taraflar arasında yapıcı bir iletişimle bu konuda anlaşma sağlanabilir.

2. Yasal Haklar ve Sınırlamalar: Kiracılar, kira artışlarına karşı belirli yasal korumalara sahiptir. Kiralananın konut olup olmamasına, kira süresine ve kira artışının yasal sınırları aşıp aşmamasına bağlı olarak kiracı, kira artışını reddetme hakkına sahip olabilir.

3. Hukuki Danışmanlık ve İnceleme: Kiracı, hukuki durumunu değerlendirmek ve haklarını anlamak için bir hukuk profesyonelinden yardım alabilir. Kiralık konutun özelliklerine bağlı olarak kira artışının yasal olup olmadığını belirlemek önemlidir.

4. Kira Komisyonları ve Arabuluculuk: Bazı ülkelerde kira komisyonları veya arabuluculuk hizmetleri, kira artışlarına ilişkin anlaşmazlıkları çözmek için kullanılabilir. Bu tür kurumlar, taraflar arasında adil bir çözüm bulmaya yardımcı olabilir.

5. Mahkeme Yolu: Anlaşmazlık çözülemezse, kiracı yasal haklarını korumak için mahkemeye başvurabilir. Ancak bu genellikle son çare olarak düşünülür ve hukuki prosedürlerin takip edilmesi gerekir.

Şayet şartları oluşmuşsa ev sahibi kira tespit davası açabilir. 

Kira tespiti avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi kiraya fazla zam yapmak isterse kiracı ne yapmalı?

Kiracının kira artışlarıyla ilgili haklarını koruması adına önemli olan bir başka husus, ev sahibinin talep ettiği kira artışlarını banka üzerinden düzenli olarak ödeme yoluna gitmektir. Bu süreçte dikkate alınması gereken bazı önemli detaylar vardır:

1. Kira Artışı Limitleri:

Ev sahipleri genellikle kira artışlarını belirlerken Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilen sınırlara uymak durumundadırlar. Yılda bir kez gerçekleşen kira artışı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını aşmamalıdır ve genelde %25'i geçemez. Ancak, belirli durumlarda bu sınırlar aşılabilir, bu nedenle sözleşme şartlarına dikkat etmek önemlidir.

2. Sözleşme İncelenmeli:

Kiracılar, kira sözleşmelerini dikkatlice incelemeli ve belirlenen kira artış oranlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmelidirler. Sözleşmedeki hükümlere sadık kalmak, kiracının hukuki pozisyonunu güçlendirebilir.

3. Hukuki Danışmanlık Alınmalı:

Kira artışlarıyla ilgili karmaşık durumlarda veya anlaşmazlık durumlarında hukuki danışmanlık almak, kiracının haklarını korumasına yardımcı olabilir. Hukuki uzmanlık, yasal düzenlemeleri anlama ve uygulama konusunda rehberlik sağlayabilir.

4. Banka Üzerinden Ödeme:

Eğer ev sahibi, kira artışlarını belirlenen sınırların üzerine çıkartıyorsa, kiracılar banka üzerinden kiranın yasal sınırlar içinde kalmış olan kısmını ödeyerek, kira sözleşmesine uygun bir şekilde ödeme yapabilirler.

5. Uygulama Alanı ve Kanuni Sınırlar:

Eğer artık kira artışlarının uygulama alanı bulunmuyorsa veya kanuni bir sınır belirlenmemişse, sözleşmede yer alan artış oranlarına göre ödeme yapma konsepti geçerli olabilir. Ancak, bu durumda dahi hukuki danışmanlık almak önerilir.

Kiracılar, ev sahibinin kira artışlarından kaynaklanan her türlü talebine karşı yasal haklarını koruma amacıyla dikkatli bir şekilde hareket etmelidirler. Hukuki danışmanlık, anlaşmazlık durumlarında güçlü bir hukuki pozisyon oluşturabilir. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İhtiyaç nedeniyle tahliye ihtarı ne zaman çekilir?

İhtiyaç nedeniyle tahliye sürecinde, özellikle yeni malikin taşınmazı edinme amacıyla kiracıyı evden çıkarmak istediği durumlarda, hukuki süreç belirli adımları içerir. Bu sürecin sağlıklı işlemesi için bazı önemli detayları içeren bir açıklama şu şekilde yapılabilecektir:

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Süreci ve İhtarname:

Yasal mevzuata göre, bir malikin taşınmazı ihtiyaç nedeniyle tahliye etmek istemesi durumunda, bu süreç belirli kurallar çerçevesinde ilerler. Öncelikle, yeni malik, taşınmazı edindikten hemen sonra, kiracıya bu edinme durumunu içeren yazılı bir ihtarname göndermekle yükümlüdür. İhtarnamede, taşınmazın edinme tarihi, tahliye için belirlenen süre, kiracının hakları ve bu sürecin yasal dayanakları gibi detaylar yer almalıdır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtar Süresi ve Uyum:

Yeni malik, taşınmazı edindiği tarihten itibaren genellikle bir (1) aylık bir süre içinde kiracıya ihtarnamesini iletmelidir. Kiracı, bu süre zarfında evi boşaltma konusunda uyum sağlamakla yükümlüdür. İhtiyaç nedeniyle tahliye durumunda, taraflar arasında uyumun sağlanması ve bu sürece saygı gösterilmesi önemlidir.

Kiracının Uymaması ve Hukuki Süreç:

Eğer kiracı, ihtiyaç nedeniyle tahliye talebine uyum sağlamazsa, yeni malik mahkemeye başvurarak resmi tahliye sürecini başlatabilir. Bu süreç, hukuki prosedürlerin takip edilmesini ve mahkemenin kararına bağlı olarak ilerlemesini içerir.

Hukuki Danışmanlık ve Sürecin Takibi:

İhtiyaç nedeniyle tahliye süreci karmaşık olabilir, bu nedenle tarafların hukuki danışmanlık alması önerilir. Profesyonel bir hukuk danışmanı, sürecin yasalara uygun ve adil bir şekilde işlemesine yardımcı olabilir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye sürecinde, yasalara uygun adımların takip edilmesi ve taraflar arasında şeffaf iletişimin sağlanması, olası anlaşmazlıkları en aza indirgeme açısından önemlidir.

İhtarname göndermek için bize ulaşabilirsiniz.

Ev sahibi kiracıyı çıkartmak isterse ne yapmalı?

Ev sahibinin kiracıyı çıkartmak istediği durumlar çeşitli olabilir ve bu duruma göre takip edilmesi gereken adımlar farklılık gösterebilir. İşte ev sahibinin kiracıyı çıkarmak istemesi durumunda izlenmesi gereken genel adımlar:

1. Hukuki Sebep Belirleme:

- Kiracının tahliye edilmesi için hukuki bir sebep bulunmalıdır. Örneğin, kira süresinin dolması, kira bedelinin düzenli ödenmemesi, taşınmazın amaç dışında kullanılması gibi.

2. Yasal İhtar Gönderme:

- Hukuki sebep belirlendikten sonra, ev sahibi genellikle yasal bir ihtarname göndermelidir. Bu ihtarname, kiracının durumu düzeltmesi için bir süre tanır ve tahliye ile ilgili yasal sürecin başlangıcını oluşturur.

3. Mahkemeye Başvurma:

- İhtarnameye rağmen kiracı durumu düzeltmezse, ev sahibi genellikle mahkemeye başvurur. Mahkeme, tahliye talebini değerlendirir ve hukuki süreci başlatır.

4. Mahkeme Kararı ve İcra:

- Mahkeme, tahliye kararı verirse, bu karar icra edilmek üzere ilgili icra dairelerine iletilir. İcra süreci başlar ve kiracının taşınmazı boşaltması için gerekli adımlar atılır.

5. Polis Yardımıyla Tahliye:

- Mahkeme kararı doğrultusunda, icra müdürlüğü kiracıyı taşınmazı boşaltması için belirli bir süre tanır. Eğer kiracı bu süre içinde taşınmazı boşaltmazsa, icra müdürlüğü polis yardımıyla tahliye işlemi gerçekleştirebilir.

6. Hukuki Danışmanlık:

- Ev sahibi, tahliye sürecinde hukuki danışmanlık almak isteyebilir. Bir avukat, yasal süreci daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

Ev sahibinin, tahliye işlemi için yerel yasalara uygun bir şekilde hareket etmesi önemlidir. 

Tahliye avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kira sözleşmesi 1 yıl dolunca ne olur?

Türkiye'de kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılır, ancak süre bitiminde otomatik olarak uzar (tacirler arasında yapılan kira sözleşmeleri hariç). Ancak, 10 yıl boyunca otomatik uzama öncelikle 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun 327. maddesi uyarınca geçerlidir.

Bu maddeye göre, bir kiracı veya kiraya veren, belirli bir süreliğine yapılmış kira sözleşmesini, bu sürenin bitiminden itibaren 10 yıl içinde feshetmezse, sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzamış sayılır. Kiraya verenin, bu otomatik uzama hakkını kullanabilmek için kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 10 yıl içinde herhangi bir dönemde tahliye davası açması gerekmektedir. Ayrıca, tarafların önceden belirlediği şartlara ve sözleşme koşullarına uygun hareket etmeleri önemlidir.

Bu nedenle, bir kira sözleşmesinin uzama durumlarıyla ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu'nu ve sözleşmenin detaylarını incelemek ve gerektiğinde hukuki danışmanlık almak faydalı olacaktır. 

Kira avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Yenilenmeyen kira sözleşmesi kaç yıl geçerli?

Belirli süreli kira sözleşmesi, taraflar arasında belirli bir kira dönemi için yapılan bir sözleşme türüdür. Sözleşmenin bitiş tarihi önceden belirlenir, ve taraflar bildirimde bulunmadıkları takdirde genellikle 1 yıl süreyle otomatik olarak yenilenir. Ancak, belirli süreli kira sözleşmesi bitse dahi, gayrimenkul sahibi kiracının evi boşaltmasını talep edemez.

Kira süresi bitiminde, kiraya veren, kiracının evi boşaltmasını talep edebilmek için belirli prosedürleri takip etmelidir. Bu kapsamda, kira sözleşmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ve belirli şartlar doğrultusunda, gayrimenkul sahibi bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedip kiracının tahliyesini talep edebilir.

Kiracının tahliye süreci, kiracının kira kontratının bitimine 15 gün kala evi boşaltacağını belirtmesiyle başlar. Kiracının, gayrimenkul sahibine evi boşaltacağını belirttiği tarihe uyum sağlaması gerekir. Ancak, kiracı belirtilen sürede evi tahliye etmezse, gayrimenkul sahibi kiracıdan 1 kira bedeli tutarında tazminat alma hakkına sahip olabilir.

Bu nedenle, taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması için sözleşmenin detaylarına dikkat edilmesi, gerektiğinde hukuki danışmanlık alınması önemlidir.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.