Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat karşılığı, İnşaat sözleşmesi, Gayrimenkul avukatı, avukat, Sözleşme avukatı, Kat karşılığı inşaat, Müteahhit, Taahhüt, Kat mülkiyeti, Tapu, Ankara inşaat avukatı, Emlak, Ruhsat, Arsa payı, Pay karşılığı

GAYRIMENKUL HUKUKUBORÇLAR HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

12/11/202330 min oku

İnşaat avukatı
İnşaat avukatı

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri ile müteahhitler arasında yapılan bir anlaşma modelidir ve genellikle şehirleşme ve inşaat projelerinde kullanılır. Bu sözleşme, arsa sahibinin sahip olduğu arsa üzerine müteahhitin inşa edeceği binaları yapması ve karşılığında belirli bir daire veya daireler alması prensibine dayanır. Taraflar arasındaki işbirliği, arsa sahibine değerli arsasını etkin bir şekilde değerlendirme ve müteahhite de projeyi hayata geçirme imkanı sunar. Ancak, sözleşme karmaşıklığı ve beraberinde getirdiği riskler nedeniyle, detaylı ve adil bir sözleşmenin yapılması ve hukuki konularda uzman bir danışmanlık alınması önemlidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirmek ve güveni sağlamak adına kapsamlı bir yazılı anlaşma gerektirir.

Giriş

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir arsa sahibi ile bir müteahhit arasında yapılan bir anlaşma biçimidir ve genellikle kentsel dönüşüm, şehirleşme veya yeni konut projeleri gibi inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü durumlarda tercih edilir. Bu sözleşme modeli, arsa sahibi ile müteahhit arasında bir işbirliği kurarak her iki tarafın da ortak çıkarlarını güvence altına almayı amaçlar.

Genelde şu şekilde işler: Arsa sahibi, sahip olduğu arsayı müteahhite sağlar ve müteahhit de bu arsa üzerine belirli bir proje inşa eder. Karşılığında ise arsa sahibine, inşa edilen binalardan belirli bir pay veya daireler verilir. Bu paylaşım, genellikle arsanın büyüklüğüne, projenin değerine ve sözleşmede belirtilen diğer faktörlere göre belirlenir.

Sözleşme detaylı bir belge olup, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. İnşaatın başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen süreçte hangi şartlarda nelerin yapılacağı, projenin finansmanı, daire veya payla ilgili detaylar, inşaatın süresi gibi konular sözleşme kapsamında ele alınır.

Bu iş modeli, arsa sahibine değerli arsasını maksimum şekilde değerlendirme olanağı tanırken, müteahhite de projeyi gerçekleştirme ve satış geliri elde etme fırsatı sunar. Ancak, sözleşmenin karmaşıklığı ve beraberinde getirdiği riskler nedeniyle, taraflar arasında güveni sağlamak adına detaylı bir sözleşme yapılması ve hukuki konularda uzman bir danışmanlık alınması önemlidir. Bu şekilde taraflar arasında adil bir işbirliği gerçekleştirilebilir ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanması sağlanabilir. 

Ankara inşaat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedir?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, genellikle arsa sahibi ile müteahhit arasında gerçekleşen bir anlaşma modelidir. Bu sözleşme, arsa sahibinin sahip olduğu arsayı müteahhite devretmesi ve karşılığında müteahhidin bu arsa üzerinde belirli bir inşaat projesini gerçekleştirmesi karşılığında arsa sahibine belli bir oranda daire veya ticari birim vermesini içerir.

Sözleşmenin temel mantığı, arsa sahibinin sahip olduğu arsanın değerini artırmak amacıyla bir inşaat projesi gerçekleştirilmesine izin vermesidir. Müteahhit, projeyi tamamladığında arsa sahibine, genellikle projedeki satış gelirinden veya dairelerin belirli bir oranından oluşan bir "arsa payı" öder. Bu şekilde, arsa sahibi arsasını değerlendirirken aynı zamanda müteahhitle bir işbirliği içinde olur.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri genellikle imar planlarına uygun olarak yapılır ve sözleşmenin detayları, inşaatın nitelikleri, dairelerin sayısı ve paylaşımı, süreç içinde yapılacak ödemeler gibi konuları kapsar. Bu sözleşme türü, özellikle şehirleşme projeleri, konut alanlarının geliştirilmesi ve büyük ölçekli inşaat projelerinde sıklıkla kullanılan bir iş modelidir.

Ancak, bu tür sözleşmeler karmaşık olabilir ve taraflar arasında olası anlaşmazlıkları önlemek adına detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Hukuki danışmanlık almak ve her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini netleştirmek, başarılı bir arsa payı karşılığı inşaat projesinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunabilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği, genellikle bir hizmet sözleşmesi olarak değerlendirilir. Bu sözleşme, bir arsa sahibi ile bir müteahhit arasındaki anlaşmayı düzenler ve genellikle inşaat hizmeti karşılığında ödeme yapılmasını içerir. Hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşme olma özelliği taşır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, genellikle bir taahhüt sözleşmesi olarak sınıflandırılır. Müteahhit, belirli bir inşaat projesini gerçekleştirmeyi taahhüt ederken, arsa sahibi de arsasını müteahhite devreder ve karşılığında belirli bir pay almayı kabul eder. Bu durum, müteahhidin inşaat hizmetini ifa etme yükümlülüğü ve arsa sahibinin de bu hizmet karşılığında belirlenen şartlara uygun olarak belirli bir mülkiyet veya ödeme hakkına sahip olmasını içerir.

Ayrıca, sözleşme genellikle mal teslimini ve inşaat sürecinin belirli aşamalarında ödeme yapılmasını içerdiği için bir alım-satım ve ödeme planı içeren bir mal ve hizmet sözleşmesi özelliği de taşır. Hukuki olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, genellikle yerel yasal düzenlemelere ve imar planlarına uygun olarak düzenlenmelidir.

Ancak, sözleşmenin hukuki niteliği belirli durumlar ve ülkeye göre değişebilir. Bu nedenle, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri oluşturulurken, tarafların ve projenin bulunduğu yerdeki mevcut hukuki düzenlemelere uyum sağlamak önemlidir. Taraflar, sözleşme şartlarını belirlerken ve uygularken, hukuki bir uzmana danışmalıdır.

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl yapılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin şekle uygun yapılmasının önemi büyük olup, şekle aykırı bir sözleşme genellikle hükümsüz sayılır. Türk Borçlar Kanunu'nun 77. maddesi ve devamındaki maddeler uyarınca, geçersiz bir sözleşmeye dayalı yapılan ifadelerin istenebilirliği düzenlenmiştir. Ancak, müteahhit, arsa sahibinin yaratmış olduğu güven doğrultusunda inşaatın büyük bir bölümünü gerçekleştirmişse, yapılan inşaatın bedelini sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği arsa sahibi tarafından istenmesi hakkaniyet kurallarına aykırı olabilir. Bu durumda, müteahhit, haksız iktisap hükümlerine dayalı tazmin sorumluluğuyla karşılaşabilir.

İnşaatın büyük bir bölümünden kasıt, işin niteliğine göre değişiklik gösterebileceğinden, mahkemece tayin edilecek bilirkişi heyeti tarafından iş çoğunluğu belirlenecektir. Yani, müteahhit, üzerine düşen yükümlülüğü mahkemece belirlenecek "çoğunluk" vasfına uygun şekilde yerine getirmişse, arsa sahibi artık sözleşmeyi feshedemeyecek ve haksız bir şekilde bu haktan yararlanamayacaktır.

Ayrıca, şekil hususunda önemli bir nokta da müteahhidin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahibine karşı talep hakkına sahip olduğu bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmayı vaad etmesidir. Bu durumda, müteahhit ile arsa sahibi arasındaki sözleşme genellikle resmi şekilde yapılmıştır ve bu nedenle TBK 167. Maddesi uyarınca alacak temliki şartlarına sahiptir. Ancak, sözleşme şekle aykırı yapılmışsa ve geçersizse, arsa sahibi bu geçersizliği üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilecektir.

Son olarak, resmi şekle tabi kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin sonradan değiştirilmesi veya şartların ağırlaştırılması da, yine resmi şekilde yapılması gerektiğini ifade eden bir kurala tabidir. Bu nedenle, taraflar arasında yapılan değişikliklerin ve şartların ağırlaştırılmasının resmi şekilde gerçekleştirilmesi önem taşır.

Müteahhit kat karşılığı yüzde kaç?

Müteahhitin kat karşılığı alacağı pay oranı, taraflar arasındaki pazarlık ve anlaşmaya bağlı olarak değişebilir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, genellikle arsa sahibi ile müteahhit arasında müzakere edilen özel anlaşmalardır. Bu nedenle, belirli bir standart oran söz konusu değildir ve taraflar arasındaki pazarlık gücü, proje özellikleri, bölge koşulları ve diğer faktörler pay oranını belirler.

Kat karşılığı ödeme sisteminde, müteahhit genellikle inşa edilen dairelerin veya ticari birimlerin bir bölümünü alır. Bu pay genellikle daire sayısı, büyüklükleri, projenin değeri ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Müteahhit, proje tamamlandığında belirlenen pay oranında konut veya ticari birimleri satma veya kendi kullanımı için tutma hakkına sahip olur.

Bu nedenle, müteahhitin alacağı kat karşılığı oranı, projenin özelliklerine ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişir. Taraflar arasındaki müzakere ve yazılı olarak belirlenen sözleşme şartları, müteahhitin alacağı pay oranını belirleyen kritik unsurlardır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ne zaman sona erer?

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri genellikle belirli bir tamamlanma aşamasında veya belirli bir süre sonunda sona erer. Sözleşmenin ne zaman sona ereceği, taraflar arasında yapılan anlaşmaya ve sözleşmenin şartlarına bağlıdır. İşte kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yaygın olarak sona erebileceği durumlar:

 1. Projenin Tamamlanması: Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri genellikle projenin tamamlanmasına bağlı olarak sona erer. Müteahhit, inşaatın bitiminde belirli bir aşama veya projenin tamamının teslimi ile ilgili taahhütlerini yerine getirdiğinde, sözleşme tamamlanmış sayılabilir.

 2. Belirlenen Süre Dolması: Sözleşmede belirli bir süre öngörülmüşse, bu sürenin dolmasıyla birlikte sözleşme sona erebilir. Sözleşmede süre belirleme, projenin zamanında tamamlanması ve taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi açısından önemlidir.

 3. Taraflar Arasında Anlaşmazlık veya Fesih Hakkı: Taraflar arasında anlaşmazlık durumlarında veya sözleşme şartlarının ihlali durumunda, sözleşme feshedilebilir. Sözleşmede belirtilmiş olan fesih koşullarına bağlı olarak, bir taraf diğerini bilgilendirerek sözleşmeyi sonlandırabilir.

 4. Belediye Onayı veya İzinlerin Alınmaması: Projeye başlamadan önce alınması gereken belediye onayları veya izinler söz konusu ise, bu izinlerin alınamaması durumunda taraflar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Force Majeure Durumları: Doğal afetler, savaş, grev gibi force majeure (kaçınılamaz ve kontrol edilemez olaylar) durumları, tarafların sözleşmeyi feshetmelerine neden olabilir. Sözleşmede bu tür durumların nasıl ele alınacağı belirtilmişse, buna göre hareket edilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri genellikle karmaşık hukuki belgelerdir ve sözleşmenin sona ermesiyle ilgili koşullar dikkatlice belirlenmelidir. Taraflar arasındaki net anlaşma, mümkün olan en sorunsuz sona erişin sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Ankara inşaat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat hakkı şerhi nasıl kaldırılır?

Kat karşılığı inşaat hakkı şerhi, bir taşınmaz üzerindeki bir hakkın kaydedildiği bir tescil şeklidir. Bu şerh, genellikle bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilişkilidir ve müteahhitle arsa sahibi arasındaki anlaşmanın kayıt altına alınmasını sağlar. Ancak, bu şerhi kaldırmak için belirli yasal ve prosedürel adımlar izlenmelidir. İşte bu sürecin genel adımları:

 1. Sözleşmenin İncelenmesi: İlk adım, kat karşılığı inşaat sözleşmesini detaylı bir şekilde incelemektir. Sözleşmede hakkın ne şekilde ve hangi koşullarda kaldırılabileceğine dair hükümler olabilir. Bu nedenle, sözleşme şartlarına dikkatlice bakılmalıdır.

 2. Taraflar Arasında Anlaşma Sağlanması: Hakkın kaldırılması için taraflar arasında anlaşma sağlanabilir. Bu durumda, arsa sahibi ve müteahhit, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde değişiklik yaparak veya yeni bir anlaşma yaparak şerhi kaldırabilir.

 3. Noter Onayı ile Sözleşme Değişikliği: Taraflar, noter aracılığıyla düzenlenen bir sözleşme değişikliği ile kat karşılığı inşaat hakkı şerhini kaldırabilirler. Noter onayı, sözleşme değişikliğini resmi ve hukuki olarak geçerli kılar.

 4. Mahkeme Kararı ile Kaldırma: Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa veya sözleşme şartlarına uygun bir değişiklik yapmak mümkün değilse, mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme, haklı bir sebep olduğunu düşünen bir tarafın başvurusu üzerine hakkın kaldırılmasına karar verebilir.

 5. İhtar ve Süre Tanıma: Yasal bir süre içinde, genellikle bir ihtarname ile karşı tarafa bildirimde bulunarak, hakkın kaldırılması talep edilebilir. İhtarname genellikle noter aracılığıyla gönderilir ve belirli bir süre içinde yanıt beklenir.

 6. Tapu Sicili Dairesine Başvuru: Taraflar, tapu sicilindeki hakkın kaldırılması için tapu sicil dairesine başvurabilir. Bu başvuru genellikle resmi bir dilekçe ve gerekli belgelerin sunulmasıyla yapılır.

Her durum farklıdır ve bu süreç, yerel yasal düzenlemelere ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin şartlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, hukuki danışmanlık almak ve yetkili bir uzmana başvurmak, sürecin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi noterde yapılmak zorunlu mu?

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri zorunlu olarak noterde resmi bir düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Noterde düzenlenen sözleşme, tarafların noter huzurunda birleşen rızalarını açıkça ifade etmelerini ve bu rızaların noter tarafından resmi bir sözleşme formatında düzenlenmesini içerir. Noter onayı, sözleşmenin hukuki geçerliliğini ve tarafların karşılıklı haklarını güvence altına alarak, olası hukuki sorunların önüne geçmeyi amaçlar. 

Ankara inşaat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Arsadan kaç daire çıkacağı nasıl hesaplanır?

Arsadan kaç daire çıkacağını belirlemek, bir dönüşüm projesi veya yeni bir inşaat projesi planlandığında önemli bir adımdır. Bu hesaplama, arsanın büyüklüğüne, kullanım izinlerine, yerel imar yönetmeliklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Aşağıda, genel olarak arsadan daire sayısını hesaplamak için göz önünde bulundurulan bazı temel adımlar ve faktörler bulunmaktadır:

 1. Arsanın Büyüklüğü: İlk olarak, projenin uygulanacağı arsanın toplam alanı belirlenmelidir. Bu alan, brüt inşaat alanını ve kullanılabilir alanı içerebilir.

 2. İmar Durumu ve Yönetmelikler: Yerel imar yönetmelikleri ve kullanım izinleri, arsanın üzerinde ne tür bir inşaat yapılabilir ve bu inşaatın kaç katlı olabileceği gibi önemli kısıtlamaları belirler. Bu yönetmelikler, genellikle emsal (yerinde yapılan inşaatın büyüklüğü) ve bina yoğunluğu gibi faktörlere dayanır.

 3. Daire Başına Düşen Alan: İmar yönetmeliklerinde belirtilen emsal değerleri ve bina yoğunluğu, daire başına düşen alanı belirler. Örneğin, emsal değeri 1,5 ise, arsa büyüklüğüne bu katsayı uygulanarak toplam inşaat alanı bulunabilir.

 4. Ortak Kullanım Alanları ve Diğer Faktörler: Projede ortak kullanım alanları, asansör, merdiven boşluğu, koridorlar gibi faktörler de hesaba katılmalıdır. Bu unsurlar, brüt inşaat alanından düşülerek net satılabilir alan elde edilir.

 5. Yerel Piyasa ve İhtiyaç Analizi: Arsa üzerinde ne tür dairelere talep olduğunu belirlemek için yerel pazar ve ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Bu, projenin başarısı için önemlidir.

 6. Mimarlık Tasarımı: Mimarlık tasarımı, belirlenen parametreler ve yönetmeliklere uygun olarak, arsanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamalıdır.

Bu adımların hepsi bir araya getirilerek, arsadan çıkacak daire sayısı belirlenebilir. Ancak, bu süreç karmaşık olabilir ve profesyonel bir mühendislik veya mimarlık ekibi ile yerel otoritelerle işbirliği yapılması genellikle önerilir. Ayrıca, her bölgenin farklı imar yönetmelikleri ve şartları olduğu için yerel düzenlemelere dikkat etmek önemlidir. 

Daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Müteahhit ek para isteyebilir mi?

Müteahhitin ekstra ödeme talep etme durumu, genellikle müteahhitlik sözleşmesinin koşullarına ve taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Müteahhitlik sözleşmesinde belirtilen hükümler, projenin kapsamını, maliyetleri ve değişiklikleri belirleyen önemli unsurları içerir.

İşte müteahhitin ek para talep etme durumlarına dair bazı genel hususlar:

 1. Ek İş ve Değişiklikler: Müteahhitlik sözleşmesi genellikle projenin başlangıcında belirlenen bir kapsamı içerir. Ancak, projenin ilerleyen aşamalarında müteahhit ve müşteri arasında değişiklikler veya ek işler gerekebilir. Bu durumda, sözleşmede bu tür değişikliklere nasıl yaklaşılacağı ve ek ücretlerin nasıl hesaplanacağı belirtilmiş olmalıdır.

 2. Fiyat Ayarları: Bazı müteahhitlik sözleşmeleri, malzeme fiyatlarının, işçilik maliyetlerinin veya diğer maliyet unsurlarının belirli bir oranda artması durumunda fiyat ayarlarına izin verir. Bu durumda, müteahhit ek maliyetleri karşılamak için fiyatları revize edebilir.

 3. Hakedişler ve Ödemeler: Müteahhit, yaptığı işin belirli aşamalarını tamamladığında hakediş talepleri sunar. Ancak, projede gelişen olağanüstü durumlar veya değişiklikler nedeniyle ek maliyetler ortaya çıkarsa, müteahhit hakediş taleplerine ek ücretler ekleyebilir.

 4. İhtilaf Çözümü: Eğer taraflar arasında anlaşmazlık çıkarsa ve sözleşme bu durumu ele alıyorsa, ihtilaf çözüm mekanizmalarına başvurularak ek maliyetler konusunda bir uzlaşı aranabilir.

Her durum farklıdır ve müteahhitin ek para talep etme hakkı, müteahhitlik sözleşmesinin detaylarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Müteahhitin ek ödeme talebinde bulunmadan önce, sözleşmenin ilgili hükümlerinin dikkatlice incelenmesi ve gerekirse bir hukuk profesyoneli ile görüşülmesi önemlidir. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

İnşaatta arsa payı nasıl hesaplanır?

İnşaat sektöründe arsa payı, bir inşaat projesindeki bağımsız bölümlerin (daire, işyeri gibi) sahipleri arasında paylaştırılan arazi üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder. Arsa payı genellikle kat karşılığı inşaat projelerinde kullanılır. İşte arsa payının hesaplanması için temel adımlar:

1. Arsanın Toplam Alanının Belirlenmesi:

İlk adım, projenin gerçekleştirileceği arsanın toplam alanının belirlenmesidir. Bu, imar planları, tapu kayıtları veya diğer resmi belgeler aracılığıyla elde edilebilir.

2. Projedeki Toplam Bağımsız Bölüm Sayısının Belirlenmesi:

Projenin kapsamına bağlı olarak, kaç adet bağımsız bölüm (daire, işyeri, vb.) inşa edileceği belirlenmelidir. Bu sayı genellikle projenin büyüklüğüne, planlamasına ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

3. Toplam Arsa Payının Hesaplanması:

Toplam arsa payı, projedeki toplam bağımsız bölüm sayısına göre belirlenir. Her bağımsız bölümün arsa payı, toplam arsa payının bir bölümü olarak hesaplanır.

Arsa Payı = (Bağımsız Bölümün Toplam Sayısı / Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı) x Toplam Arsa Alanı 

4. Her Bağımsız Bölümün Arsa Payının Belirlenmesi:

Her bağımsız bölümün arsa payı, bu bağımsız bölümün büyüklüğüne göre belirlenir. Örneğin, bir daire daha büyükse, arsa payı da o oranda artar.

Bağımsız Bölümün Arsa Payı = (Bağımsız Bölümün Alanı / Toplam Bağımsız Bölüm Alanı) x Toplam Arsa Payı 

Bu hesaplamalar genel bir kılavuz sağlar, ancak her proje farklıdır ve yerel düzenlemelere, imar durumuna ve sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, arsa payı hesaplamalarında doğru ve güvenilir sonuçlar almak için yerel yasalara, imar planlarına ve bir hukuk profesyonelinin danışmanlığına başvurmak önemlidir. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kim yapar?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi (müşteri) ile müteahhit arasında yapılır. Bu sözleşme, bir inşaat projesini gerçekleştirmek üzere taraflar arasında belirli hak ve yükümlülükleri düzenler. Genellikle, bir avukat veya hukuki danışmanın gözetiminde hazırlanan bu sözleşme, projenin detaylarını, ödeme koşullarını, inşaatın süresini, teslim tarihini ve diğer önemli unsurları içerir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları şunlardır:

 1. Arsa Sahibi (Müşteri): Arsa sahibi, genellikle inşaat projesinin mülkiyetine sahip olan kişidir. Arsa sahibi, genellikle mülkiyet hakkını değerlendirmek ve arazi üzerine bir yapı inşa etmek istediği zaman, müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapar.

 2. Müteahhit: Müteahhit, inşaat projesini gerçekleştirecek olan kişi veya firma olarak bilinir. Müteahhit, arsa sahibi ile anlaşarak, projenin tasarımını, yapımını ve tamamlanmasını üstlenir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi genellikle bir avukat veya hukuki danışman tarafından hazırlanır. Bu profesyoneller, sözleşmenin taraflar arasında adil ve dengeli bir şekilde düzenlenmesini sağlarlar. Ayrıca, sözleşmenin geçerli ve yasalara uygun olmasını sağlarlar.

Sözleşme, projenin karmaşıklığına ve büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Her iki tarafın hak ve sorumluluklarını net bir şekilde belirten bir sözleşme, olası anlaşmazlıkları önlemeye ve tarafların çıkarlarını korumaya yardımcı olur. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Müteahhit tapuyu ne zaman verir?

Müteahhit, inşaat projesi tamamlandığında ve gerekli izinler alındığında, bağımsız bölümlerin (daireler, işyerleri, vb.) alıcılarına tapularını teslim etmelidir. Ancak, tapu teslimi süreci, yerel yasal düzenlemelere, inşaat projesinin özelliklerine ve müteahhit ile alıcı arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişebilir. İşte tapu teslimi ile ilgili genel süreç ve dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. İzinlerin Alınması:

Müteahhit, inşaat projesi tamamlandığında yerel otoritelerden gerekli izinleri almalıdır. Bu izinler arasında iskan izni ve kullanma izni gibi belgeler yer alabilir.

2. Bağımsız Bölümlerin Tamamlanması:

Müteahhit, bağımsız bölümlerin inşası tamamlandığında, her bir bağımsız bölümün plana uygun olarak bitirilmiş olması gerekir.

3. Tapu İşlemlerinin Başlatılması:

İnşaat tamamlandığında ve izinler alındığında, müteahhit tarafından tapu işlemleri başlatılır. Bu süreçte, bağımsız bölümlerin tapuları, ilgili tapu sicili dairesinden alınarak alıcılara teslim edilir.

4. Tapu Devri ve Ödeme Koşulları:

Tapu teslimi sırasında, alıcılar genellikle kalan ödemelerini tamamlarlar. Tapu devri işlemi tamamlandığında, bağımsız bölümlerin mülkiyeti resmi olarak alıcılara geçer.

5. Tapu Tescil Süreci:

Tapu tesliminden sonra, alıcılar tarafından tapu tescil işlemleri başlatılır. Bu işlem, tapunun alıcı adına tescil edilmesini içerir ve resmi olarak mülkiyetin alıcıya geçişini sağlar.

Tapu teslimi süreci, yerel yasal düzenlemelere, projenin özelliklerine ve müteahhit-alıcı arasındaki sözleşmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Müteahhit ve alıcılar, tapu teslimi süreciyle ilgili detayları sözleşme aşamasında belirlemeli ve bu konuda yazılı bir anlaşma yapmalıdır.

Sözleşmede hakkınızı koruma altına almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat nasıl olur?

Kat karşılığı inşaat modelinde, arsa sahibi ve müteahhit arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde projenin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Bu süreç, aşağıdaki temel adımları içerir:

1. Sözleşme Yapma Aşaması:

İlk olarak, arsa sahibi ve müteahhit arasında detaylı bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme, projenin kapsamını, süresini, finansman detaylarını, inşaatın niteliklerini ve diğer önemli şartları içerir. Tarafların hakları ve sorumlulukları belirlenir.

2. Projelendirme ve Planlama:

Müteahhit, projenin tasarımı ve gerekli izinlerin alınması sürecine başlar. Bu aşamada, mimari planlar hazırlanır, izinler alınır ve projenin detayları belirlenir. İnşaatın hangi türde binaları içereceği, kaç adet bağımsız bölüm olacağı gibi konular planlama aşamasında belirlenir.

3. İnşaatın Başlaması:

Gerekli izinler alındıktan sonra, inşaat süreci başlar. Müteahhit, belirlenen projeye göre inşaat faaliyetlerini yürütür. Bu süreçte kalite kontrol, proje yönetimi ve güvenlik gibi unsurlar da dikkate alınır.

4. Bağımsız Bölümlerin Tamamlanması:

İnşaat süreci tamamlandığında, bağımsız bölümler (daireler, işyerleri) tamamlanır ve kullanıma hazır hale getirilir.

5. Tapu İşlemleri ve Teslimat:

Müteahhit, tamamlanan bağımsız bölümlerin tapularını alıcılarına teslim eder. Tapu işlemleri tamamlandığında, bağımsız bölümler alıcılara devredilir.

Bu süreç, kat karşılığı inşaat projelerinin genel işleyişini açıklar. Ancak, her proje farklıdır ve sözleşme şartları, yerel düzenlemeler ve diğer faktörler bu süreçte değişiklik gösterebilir. 

Ankara inşaat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı arsa nasıl olur?

Kat karşılığı arsa, genellikle bir arsa sahibi ile bir müteahhit arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşir. Bu modelde, müteahhit, arsa sahibine belirli bir sayıda bağımsız bölüm (daire, işyeri) inşa ederken, karşılığında arsadan belirli bir alanı kullanma hakkını elde eder. İşte bu sürecin temel adımları:

1. Anlaşma Yapılması:

Arsa sahibi ile müteahhit arasında bir kat karşılığı anlaşması yapılır. Bu anlaşmada, müteahhitin arsayı kullanma hakkı karşılığında inşa edeceği bağımsız bölümler belirlenir.

2. Proje Planlaması ve İzinlerin Alınması:

Müteahhit, projenin planlaması ve gerekli izinlerin alınması sürecine başlar. Projedeki bağımsız bölümlerin tasarımı yapılır ve yerel otoritelerden gerekli izinler alınır.

3. İnşaatın Başlaması:

İzinler alındıktan sonra, müteahhit inşaat sürecine başlar. Bağımsız bölümler, projeye uygun olarak inşa edilir.

4. Tapu Devri ve Teslimat:

İnşaat tamamlandığında, müteahhit tarafından inşa edilen bağımsız bölümlerin tapuları alıcılarına devredilir. Tapu devri işlemleri tamamlandığında, bağımsız bölümler sahiplerine teslim edilir.

5. Karşılıklı Hak ve Sorumluluklar:

Anlaşma çerçevesinde, arsa sahibi ve müteahhitin karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlenir. Bu, projenin finansmanı, inşaat süreci, teslimat koşulları ve diğer detayları içerir.

Kat karşılığı arsa modeli, taraflar arasında bir güven ilişkisi gerektirir ve detaylı bir sözleşme ile düzenlenir. Bu modelde başarı, müteahhitin inşaat projelerini zamanında ve başarıyla tamamlamasına, arsa sahibinin de projenin değerini almasına bağlıdır. Ayrıca, yerel düzenlemelere ve sözleşme şartlarına dikkat edilmesi önemlidir.

Müteahhitle yapılan sözleşme geçerli midir?

Müteahhit ile yapılan sözleşme, tarafların karşılıklı rızası ve yasalara uygunluk açısından değerlendirildiğinde geçerli olacaktır. Ancak, geçerli olabilmesi için birtakım hukuki unsurlara dikkat edilmesi gerekir. İşte müteahhit ile yapılan sözleşmenin geçerliliğini etkileyen temel faktörler:

 1. Tarafların Yasal Ehliyeti: Sözleşme tarafları, sözleşme yapma yetkisine ve kapasitesine sahip olmalıdır. Yasal ehliyet, tarafların hukuki işlemleri gerçekleştirebilme kapasitesini ifade eder. Örneğin, reşit olmayan bir kişi veya mahkeme kararıyla kısıtlı olan bir kişi, sözleşme yapma yetkisine sahip olmayabilir.

 2. Sözleşme Şartlarının Belirlenmesi: Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemelidir. Sözleşmenin şartları açık, anlaşılır ve yasalara uygun olmalıdır. Taraflar arasında karşılıklı rıza ve anlaşma olduğu sürece, sözleşme geçerli olacaktır.

 3. Geçerli Bir Nedenin Varlığı: Sözleşme yapılırken her iki taraf da bir geçerli nedene (karşılıklı menfaat, bir hizmetin sağlanması, mal teslimi, vb.) dayanmalıdır. Tarafların sözleşmeyi yapmalarının yasal bir dayanağı olmalıdır.

 4. Haksız Fesih ve Sözleşme Şartları: Sözleşmenin feshedilmesi, sözleşme şartlarına uyulmaması durumunda hukuki süreçlere neden olabilir. Sözleşme şartlarına uymayan tarafın diğer tarafa karşı haklı bir nedeni olmalıdır.

 5. Noter Onayı ve Düzenleme: Sözleşme, tarafların karşılıklı rızasıyla birlikte, sözleşme metni noter huzurunda düzenlenerek onaylanmalıdır. Noter tarafından düzenlenen sözleşme, daha yüksek hukuki geçerliliğe sahip olacaktır. Noter onayı, sözleşmenin taraflar arasında şeffaf ve güvenilir bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olur ve her iki tarafın haklarını korur. Bu aynı zamanda sözleşme şartlarının hukuki normlara uygun olduğunu belgeleyerek, olası ihtilafları en aza indirir.

Her sözleşme durumu farklıdır ve bu unsurların dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. Eğer bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, hukuki bir danışmanın görüşüne başvurmak önemlidir. 

Avukat desteği almak için bize ulaşabilirsiniz.

Müteahhit daireyi geç teslim ederse ne olur?

Müteahhitin daireyi belirlenen teslim tarihinden sonra teslim etmesi durumunda çeşitli hukuki ve finansal sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak, bu durumun net sonuçları sözleşme şartlarına, yerel yasal düzenlemelere ve taraflar arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte müteahhitin daireyi geç teslim etmesi durumunda karşılaşılabilecek olası durumlar:

1. Gecikme Tazminatı:

Sözleşme genellikle belirli bir teslim tarihini öngörür ve müteahhit, bu tarihe uymakla yükümlüdür. Eğer müteahhit belirlenen tarihten sonra teslimat yaparsa, sözleşme genellikle gecikme tazminatı hükümleri içerir. Bu tazminat, gecikme nedeniyle alıcıya ödenmesi gereken bir tür tazminatı ifade eder.

2. İhtar ve Fesih Hakkı:

Alıcı, müteahhitin belirlenen teslim tarihine uymaması durumunda sözleşmeyi feshetme veya taraflar arasında belirli bir süre içinde düzeltme yapılmasını talep etme hakkına sahip olabilir. Bu durum, müteahhitin uyarıldığı bir ihtar sürecini içerebilir.

3. Mevcut Hükümlerin İncelenmesi:

Sözleşmede müteahhitin gecikme durumunda alıcıya sunulacak haklar ve çözüm yolları belirlenmişse, bu hükümlere dikkat edilmelidir. Örneğin, inşaat sürecindeki gecikmelerin nedenleri ve bu durumun sözleşmede nasıl ele alındığı önemlidir.

4. Hukuki Süreçler:

Gecikme durumunda, taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla hukuki süreçler başlatılabilir. Taraflar, sözleşme şartlarına ve yerel yasal düzenlemelere uygun olarak bu süreçleri başlatabilirler.

Bu durumlar, önceden belirlenmiş olan sözleşme şartlarına ve yerel yasalara göre değişiklik gösterecektir. Taraflar arasında açık bir iletişim ve hukuki danışmanlık, gecikme durumunda çıkabilecek sorunların minimize edilmesine yardımcı olabilir. 

Avukat desteği almak için bize ulaşabilirsiniz.

Müteahhit sözleşmeye uymazsa ne olur?

Müteahhitin sözleşmeye uymaması durumunda çeşitli hukuki ve finansal sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak, bu durumun net sonuçları, sözleşme şartlarına, yerel yasal düzenlemelere ve taraflar arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte müteahhitin sözleşmeye uymaması durumunda karşılaşılabilecek olası durumlar:

1. Hukuki Süreçler:

Müteahhitin sözleşmeye uymaması durumunda, alıcı veya diğer sözleşme tarafları hukuki süreç başlatma hakkına sahip olabilir. Bu süreç, mahkemeye başvurularak veya alternatif çözüm yolları kullanılarak başlatılabilir.

2. İhtar ve Uyarılar:

Sözleşme genellikle müteahhitin belirli bir süre içinde düzeltme yapması için alıcı veya diğer tarafların müteahhiti uyarabileceği bir ihtar sürecini içerir. Bu süre zarfında müteahhit, eksiklikleri düzeltme veya sözleşme şartlarına uyma şansına sahiptir.

3. Tazminat Talepleri:

Sözleşme ihlali durumunda, alıcı veya diğer taraflar, müteahhitten doğan zararlarını karşılaması için tazminat talep edebilirler. Tazminat miktarı, sözleşmede belirlenen hükümlere ve yaşanan zararlara göre değişiklik gösterebilir.

4. Sözleşmenin Feshi:

Sözleşmeye uymama durumu ciddiyse, alıcı veya diğer taraflar, sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olabilirler. Fesih, taraflar arasındaki yükümlülükleri sona erdirir ve gelecekteki yükümlülükleri ortadan kaldırır.

5. Alternatif Çözüm Yolları:

Sözleşmeye uymama durumlarında, taraflar alternatif çözüm yollarını tercih edebilirler. Arabuluculuk veya tahkim gibi çözüm yöntemleri, mahkeme süreçlerinden daha hızlı ve maliyet etkili olabilir.

Bu durumlar, önceden belirlenmiş olan sözleşme şartlarına ve yerel yasalara göre değişiklik gösterecektir. Hukuki danışmanlık, sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflar arasında belirlenen koşullara uygun olarak ve önceden belirlenen süreçlere göre iptal edilebilir. Ancak, sözleşmenin nasıl iptal edileceği, öncelikle sözleşme şartlarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlıdır. İptal süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. Sözleşme Şartlarına Göz Atma: İlk olarak, sözleşmenin iptaliyle ilgili hükümleri inceleyin. Sözleşmede genellikle belirli bir iptal süreci, nedenleri ve sonuçları açıkça belirtilir. İptal için belirlenen koşullara uygun olup olmadığınızı değerlendirin.

 2. İhtar Gönderme: Sözleşme şartlarına göre, bir tarafın sözleşmeye uymaması durumunda diğer taraf genellikle bir ihtar gönderme hakkına sahiptir. İptal etme nedeninizi ve sürecin başlamasını talep eden bir ihtar göndererek, diğer tarafın durumu düzeltmesini veya uygun bir çözüm bulmasını isteyebilirsiniz.

 3. Hukuki Danışmanlık Alma: Sözleşmenin iptali karmaşık bir süreç olabilir ve bu nedenle hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bir avukat, sözleşme hükümleri ve yerel yasal düzenlemelere göre size en uygun adımları önererek sürecinizi yönlendirebilir.

 4. Alternatif Çözüm Yolları: Sözleşmenin iptali, taraflar arasında anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu durumda, arabuluculuk, tahkim veya diğer alternatif çözüm yollarını düşünebilirsiniz. Bu yöntemler, mahkeme süreçlerinden daha hızlı ve maliyet etkili olabilir.

 5. Yasal Hakların Korunması: İptal sürecinde yasal haklarınızı koruyun. Yasal süreçlere uygun olarak hareket etmek, sizin lehinize olabilir ve olası hukuki sorunları önleyebilir.

Sözleşmenin iptali, her durumda farklı olabilir, bu nedenle spesifik durumunuzda geçerli olan hükümleri ve süreçleri belirlemek için sözleşmeyi dikkatlice incelemeniz ve hukuki danışmanlık almanız önemlidir. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi nasıl sona erer?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, genellikle taraflar arasında belirlenen şartlara ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sona erer. Sözleşmenin nasıl sona ereceği, öncelikle sözleşme şartlarına, yerel yasal düzenlemelere ve taraflar arasında yapılan özel anlaşmalara bağlıdır. Ancak, genel olarak şu durumlar söz konusu olabilir:

1. Tamamlanma ve Teslimat:

Müteahhit, inşaatı tamamladıktan ve bağımsız bölümler kullanıma hazır hale geldikten sonra, taraflar arasında belirlenen şartlara göre sözleşme sona erer. Teslimatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, sözleşmenin tamamlanmasına işaret eder.

2. Sözleşme Süresinin Dolması:

Sözleşme genellikle belirli bir süreye tabi olabilir. Belirlenen süre sonunda, taraflar arasında anlaşma sağlanmamışsa veya süre uzatılmamışsa, sözleşme otomatik olarak sona erebilir.

3. Taraflar Arasında Anlaşmazlık:

Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda, sözleşme feshedilebilir. Ancak, bu genellikle sözleşmede belirlenen ihtar süreçleri ve çözüm yollarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

4. Fesih Haklarına Dayalı Sona Erme:

Sözleşme şartları, taraflara belirli fesih hakları tanıyabilir. Bu haklar genellikle sözleşme ihlali, taraflardan birinin iflası veya belirli koşulların gerçekleşmesi gibi durumları içerebilir.

5. Karşılıklı Anlaşma:

Taraflar arasında karşılıklı bir anlaşma ile, örneğin sözleşmenin tarafların önceden belirlenmiş bir süre içinde karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi durumu, sözleşmenin sona ermesine neden olabilir.

Bu durumlar sözleşmenin sona ermesine neden olabilir, ancak her durum farklı olabilir. Bu nedenle, sözleşme şartlarına ve yerel yasal düzenlemelere dikkat edilmeli ve gerekirse hukuki danışmanlık alınmalıdır. 

Müteahhit sonradan para isteyebilir mi?

Müteahhitin sonradan para talep etmesi durumu, genellikle sözleşme şartlarına ve taraflar arasında yapılan anlaşmalara bağlıdır. İyi bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirtir ve müteahhitin ne kadar ödeme alacağı, ödeme koşulları, ek maliyetler ve değişikliklere ilişkin hükümleri içerir.

Ancak, müteahhitin sözleşme şartlarına uymaması veya anlaşmazlık durumunda, müteahhitin ek ödeme talebinde bulunması mümkündür. Bu durumda, müteahhitin ek ödeme taleplerini değerlendirmeden önce aşağıdaki adımları izlemek önemlidir:

1. Sözleşme Şartlarını Kontrol Etme:

İlk olarak, müteahhitin ek ödeme taleplerini değerlendirmek için sözleşme şartlarını dikkatlice inceleyin. Sözleşmede ek ödeme talepleri için belirlenmiş koşullar ve süreçler olabilir.

2. Değişikliklere İlişkin Hükümler:

Sözleşme, ek işler veya değişikliklerle ilgili hükümleri içermelidir. Bu hükümler, ek maliyetlerin nasıl hesaplanacağını, onay süreçlerini ve ödeme koşullarını belirleyebilir.

3. Dokümantasyon ve İspat:

Müteahhitin ek ödeme talepleri ile ilgili olarak, taleplerin doğru bir şekilde belgelendirilmiş olması önemlidir. İspatlayıcı belgeler, ek maliyetlerin nedenlerini, miktarlarını ve doğruluğunu desteklemelidir.

4. Anlaşmazlık Çözüm Yolları:

Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda, sözleşme genellikle belirli bir çözüm yolunu içerir. Arabuluculuk, tahkim veya mahkeme süreçleri gibi çözüm yollarına başvurulabilir.

Taraflar arasında açık bir iletişim ve mümkünse anlaşmazlıkların önlenmesi için önceden yazılı bir anlaşma önemlidir. Müteahhitin sözleşme dışında taleplerde bulunması durumunda, hukuki danışmanlık almak ve sözleşme şartlarına dikkat etmek önemlidir. 

Sözleşmede hakkınızı koruma altına almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tapuya şerh zorunlu mu?

Türkiye'de kat karşılığı inşaat sözleşmeleri genellikle tapu şerhi ile tescil edilmektedir. Tapu şerhi, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Kanunu'na göre düzenlenen bir işlem olup, inşaatın gerçekleştirileceği arsa üzerindeki hakları belirtir. Bu şerh, müteahhitin projeyi gerçekleştirme ve alıcıya karşılığında daire veya bağımsız bölüm vermeyi taahhüt ettiği durumu kaydeder.

Tapu şerhi, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri netleştirir ve olası anlaşmazlıklara karşı bir koruma sağlar. Tapu şerhi işlemi, tarafların sözleşme şartlarına uygun davrandığını ve tescil edilen taşınmazın üzerindeki hakların belirli olduğunu doğrular.

Bu nedenle, Türkiye'de kat karşılığı inşaat sözleşmeleri genellikle tapu şerhi ile tescil edilir. Ancak, her durum farklı olabilir ve taraflar arasındaki özel anlaşmaya ve sözleşme şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmadan önce, tarafların hukuki danışmanlık alarak, tapu işlemleri ve tescil süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. 

Ankara inşaat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi mirasçılara geçer mi?

Mirasın intikali sürecinde, mirasçılara murislerinin devralmış olduğu tüm haklar ve borçlar geçerlidir. Bu bağlamda, malikin mirasçıları, mirasın devir işlemi gerçekleşmiş olsun ya da tapuya tescil edilmiş olsun, murisleri tarafından imzalanmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tüm hükümlerine ve yükümlülüklerine katlanmak zorundadır. Yani, mirasçılar, murislerinin sözleşmesine bağlı olarak bu sözleşmeyi devralır ve sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Mirasın intikali sırasında, müteahhit, sözleşmenin tapuya şerhini isteme hakkına sahiptir. Bu, mirasçıların tapu üzerindeki haklarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi anlamına gelir. Önemli bir nokta şudur ki, bu şerh için mirasçıların muvafakatına gerek yoktur. Müteahhit, mirasçıların onayını almadan, mirasın intikal ettiği noktada, tapu şerhini talep edebilir.

Bu durumda, müteahhit, sözleşme şartlarına uygun olarak, mirasçıların üzerine düşen yükümlülüklerin ve taahhütlerin yerine getirilmesini talep edebilir. Bu süreç, mirasın devri ve sözleşmenin geçerliliği ile ilgili tüm tarafların haklarını ve yükümlülüklerini koruma amacını taşır.

Mirasın intikali sürecinde, mirasçılara murislerinin devralmış olduğu tüm haklar ve borçlar geçerlidir. Bu bağlamda, malikin mirasçıları, mirasın devir işlemi gerçekleşmiş olsun ya da tapuya tescil edilmiş olsun, murisleri tarafından imzalanmış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tüm hükümlerine ve yükümlülüklerine katlanmak zorundadır. Yani, mirasçılar, murislerinin sözleşmesine bağlı olarak bu sözleşmeyi devralır ve sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Mirasın intikali sırasında, müteahhit, sözleşmenin tapuya şerhini isteme hakkına sahiptir. Bu, mirasçıların tapu üzerindeki haklarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi anlamına gelir. Önemli bir nokta şudur ki, bu şerh için mirasçıların muvafakatına gerek yoktur. Müteahhit, mirasçıların onayını almadan, mirasın intikal ettiği noktada, tapu şerhini talep edebilir.

Bu durumda, müteahhit, sözleşme şartlarına uygun olarak, mirasçıların üzerine düşen yükümlülüklerin ve taahhütlerin yerine getirilmesini talep edebilir. Bu süreç, mirasın devri ve sözleşmenin geçerliliği ile ilgili tüm tarafların haklarını ve yükümlülüklerini koruma amacını taşır. 

Hukuki destek almak için bize ulaşabilirsiniz.

Kat karşılığı sözleşme nerede yapılır?

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, Türkiye'de noterliklerde yapılır. Türk Hukuku'na göre, taşınmaz mal devirleri ve taşınmazlar üzerindeki hakların kurulmasıyla ilgili sözleşmeler noter huzurunda düzenlenir ve tarafların imzaları noter tarafından düzenleme şeklinde yapılır.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, genellikle müteahhit ile arsa sahibi (malik veya malik vekili) arasında yapılır. Sözleşme, müteahhitin belirli bir parsel üzerinde inşaat yapma karşılığında belirli bir kat payını almasını içerir.

Noter huzurunda düzenlenen bu sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler ve taşınmaz üzerindeki hakların tescili için temel oluşturur. Bu şekilde, sözleşme noter tarafından onaylandığında, tarafların hakları yasal olarak korunmuş olur ve tapu kayıtlarına geçirilebilir.

Ankara inşaat avukatı için bize ulaşabilirsiniz.  

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.