İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme, İsim değişikliği, Soyad değiştirme, Soy isim değiştirme, Soy isim değişikliği, Ad değiştirme, İsim değiştirme davası, E devlet, E devlet isim değiştirme, İsim değiştirme e devlet, İsim değiştirme dilekçesi, Avukat

KIŞILER HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

2/25/202416 min oku

four markers on table
four markers on table

İsim değiştirme talepleri çeşitli nedenlere dayanabilir. Evlilik, boşanma, soyadı değişikliği, kişisel tercihler veya dini inançlar gibi birçok sebep, insanları isim değişikliği için adım atmaya yönlendirebilir. İsim değişikliği süreci, hukuki bir süreçtir ve belirli prosedürlere tabidir. Bu süreçte, kişi isim değişikliği dilekçesiyle mahkemeye başvurur ve belirlenen usul ve şartları yerine getirir.

İsim değişikliği dilekçesi ile başlayan süreç, genellikle mahkemede görülen bir dava ile sonuçlanır. Bu dava sürecinde, görevli ve yetkili mahkeme belirlenir ve avukatlık vekalet ücreti ile harçlar gibi mali yükümlülükler de yerine getirilmelidir. Ayrıca, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, isim değişikliği başvuruları için e-devlet gibi dijital platformlar da kullanılmaktadır.

2024 isim değişikliği yapmak isteyenler için de süreç benzer şekilde işlemektedir. Ancak, yasal düzenlemelerde herhangi bir değişiklik olup olmadığını takip etmek önemlidir. Bu süreçte güncel bilgilere erişmek ve doğru adımları atmak, isim değişikliği sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Bu yazıda, isim değişikliği sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. İsim değişikliği dilekçesi nasıl hazırlanır, hangi mahkemeye başvurulur, avukatlık vekalet ücretleri ve harçlar ne kadardır, e-devlet üzerinden isim değişikliği nasıl yapılır gibi konuları adım adım inceleyeceğiz. İsim değişikliği süreciyle ilgili merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilir ve adım adım isim değişikliği yapma sürecini öğrenebilirsiniz.

Hazırsanız, isim değişikliği sürecine dair her şeyi öğrenmek için birlikte adım atalım. Hayatınızın bu önemli dönüşümünde size rehberlik etmek için buradayız.

İsim Değiştirme için bize ulaşabilirsiniz.

Giriş

İsmimi nasıl değiştiririm?

İsim değişikliği yapmak istiyorsanız, bu süreci başlatmak için belirli adımları takip etmeniz gerekmektedir. İşte genel olarak isim değişikliği sürecinin adımları:

 1. Gerekçenizi Belirleyin: İsim değişikliği için bir gerekçeniz olmalıdır. Evlilik, boşanma, soyadı değişikliği, kişisel tercihler veya dini inançlar gibi çeşitli nedenler isim değişikliği için geçerli olabilir.

 2. Dokümanları Hazırlayın: İsim değişikliği için gerekli belgeleri hazırlayın. Genellikle bu belgeler arasında kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, değişiklik sebebini gösteren belge (örneğin evlilik cüzdanı, boşanma kararı vb.) bulunmaktadır.

 3. Mahkemeye Başvurun: İsim değişikliği dilekçesi ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Dilekçenizi hazırlayarak yerel adliyeye veya görevli mahkemeye başvurabilirsiniz. Dilekçenizin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması önemlidir.

 4. Mahkeme Sürecini Takip Edin: Başvurunuzdan sonra mahkeme sürecini takip edin. Mahkeme size değişiklikle ilgili talimatlar verecektir. Gerekli durumlarda mahkemeye çağrılabilirsiniz.

 5. Kararın Alınması: Mahkeme süreci sonunda karar verilir ve isminizin değiştirilmesine karar verilirse, yeni kimlik kartı ve diğer resmi belgeler için başvurabilirsiniz.

 6. Güncelleme Yapın: İsim değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, yeni isminizle ilgili tüm resmi ve kişisel belgelerinizi güncelleyin. Bu belgeler arasında kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, banka hesapları, sigorta poliçeleri gibi önemli belgeler yer alabilir.

Yasal prosedürler ülkeye göre değişiklik gösterebilir, bu yüzden isim değişikliği sürecini başlatmadan önce ilgili yasal düzenlemeleri ve prosedürleri dikkatlice incelemeniz önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde bir avukattan veya uzman bir danışmandan destek alabilirsiniz.

İsminizi değiştirmek için bize ulaşabilirsiniz.

İsim Değiştirme

Medeni Kanunun 27. maddesi, isim değişikliğini belirli şartlara bağlamaktadır ve bu değişikliğin "haklı sebeplere" dayanarak hakimden talep edilebileceğini ifade etmektedir. Ancak, hangi durumların "haklı sebep" olarak kabul edileceği konusu kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu nedenle, her bir dava için özel koşullar göz önüne alınarak hakim tarafından belirlenecek olan bir takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu yetki kullanılırken, hukuka ve hakkaniyete uygun bir şekilde karar verilmesi gerekmektedir.

Hakim, haklı sebepleri belirlerken çeşitli unsurları dikkate alabilir. Örneğin, bir kişinin adının gülünç, çirkin, iğrenç veya ahlaka aykırı bir anlam taşıması, adın elverişsiz veya telaffuzunun güç olması, aynı adın birden fazla kişi tarafından kullanılması nedeniyle karışıklığa neden olması, din veya uyruk değiştirme, kişinin başka bir adla tanınmak istemesi, adın kişinin ilerlemesine veya ticari faaliyetlerine engel olması gibi durumlar "haklı sebep" olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, aileden birisinin ağır bir suç işlemesi veya kullanılması yasak olan öz ad veya soyadların kullanılması da bu durumlardan birkaçı olabilir.

Dolayısıyla, isim değiştirme talebinde bulunan kişi, hakime bu değişikliğin gerekçesini ve nedeninin haklı sebep olduğunu ikna etmek durumundadır. Hakim de, her bir durumu ayrıntılı bir şekilde değerlendirerek adil bir karar vermelidir. Bu süreçte, adil bir şekilde değerlendirme yapılması ve hukuki açıdan doğru bir kararın verilmesi önemlidir, çünkü isim değiştirilmesi kişinin kimliği ve toplumsal ilişkileri açısından önemli bir adımdır.

İsim Değiştirme Avukat  için bize ulaşabilirsiniz.

E devlet isim değiştirme nasıl yapılır?

Son dönemlerde, isim değişikliği özellikle e-Devlet üzerinden yapılabilecek bir işlem olarak popülerlik kazanmıştır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyad değişikliğinin e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini duyurarak vatandaşlara kolaylık sağlamıştır. 24 Aralık 2023 tarihine kadar belirlenen başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, bu tarihe kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Ancak, başvuruda bulunmadan önce hangi şartların gerektiğini ve kimlerin başvurabileceğini bilmek önemlidir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ad ve soyad değişikliği için mahkeme kararı aranmayacak olan kişiler, belirli kriterlere uymalıdır. Bu kriterler, yazım ve imla hataları, anlam değişiklikleri, genel ahlaka uygun olmayan veya toplumda gülünç karşılanan ad veya soyadlar gibi durumları içermektedir. Örneğin, bir kişinin adı "Memet" olarak kayıtlıysa ve bu ismin "Mehmet" olarak düzeltilmesi gerekiyorsa, bu kişi e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir. Ancak, ön adını silmek isteyen veya ikinci bir ismi olan vatandaşlar bu kapsamda değildir. İki isim arasından birini silerek tek isim kullanmak isteyen kişilerin asliye hukuk mahkemesinde dava açarak hakim kararı almaları gerekmektedir.

Soyadı değişikliği için de benzer kriterler geçerlidir. Eğer bir kişinin soyadı genel ahlaka uygun değilse veya toplumda gülünç karşılanıyorsa, o kişi soyadı değişikliği talebinde bulunabilir. Ancak, düzenleme Türk vatandaşı olan kişilerle sınırlıdır; sonradan Türk vatandaşı olan kişiler için ad ve soyad değişikliği için mahkeme kararı gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden isim ve soy isim değişikliği başvurusunda bulunacak vatandaşlar herhangi bir başvuru ücreti ödemek zorunda değildir. Bu süreçte vatandaşlar, belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

İsim değiştirme davası

İsim değiştirme davası, kişinin adının değişmesi talebiyle başvurulan hukuki bir süreçtir. İsim veya ad, bir kişiyi tanıtan ve diğer bireylerden ayıran önemli bir araçtır. Her bireyin bir adının olması ve bu adının nüfus siciline kaydedilmesi yasal zorunluluktur. Bu düzenleme, toplumda düzenin sağlanması ve kamu düzeninin korunması açısından büyük önem taşır.

İsim, kişiye sıkı sıkıya bağlı olan kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Her bireyin, kişiliğinin önemli bir öğesi olan adını özgürce seçme hakkı vardır. Ancak, isim değişikliği sürecinde dikkatli olunması gerekmektedir. Zira, kişilerin isimlerini istedikleri zaman değiştirmesi, toplumda karışıklığa ve güvensizliğe neden olabilir. Bu nedenle, isim değişikliği davası, ismin değişmezliği ilkesini benimseyerek ancak haklı sebeplere dayanılarak izin verilen bir süreçtir.

4721 Sayılı Medeni Kanunun 27. maddesi, ismin değiştirilmesini ancak haklı nedenlerin varlığı halinde hakimden istenebileceğini öngörmektedir. İsim değişikliği talebinde bulunan kişinin kişiliği, sosyal statüsü ve aile ilişkileri gibi faktörler de dikkate alınarak hakim tarafından değerlendirilmelidir. Bu süreç, dikkatle incelenmeli ve adil bir şekilde karara bağlanmalıdır.

İsim değiştirme davası açan kişilerin, haklı sebeplerini ve değişikliğin toplum ve kişisel yaşamlarına etkilerini detaylı bir şekilde belirtmeleri önemlidir. Ayrıca, isim değişikliği davası sırasında hakim tarafından verilen karar, tarafların haklarına ve hukuki durumlarına uygun olmalıdır.

Bu nedenlerle, isim değiştirme davası sürecinde hukuki danışmanlık almak ve gerekli belgeleri titizlikle hazırlamak önemlidir. Böylece, adil bir kararın alınması ve istenen isim değişikliğinin sağlanması mümkün olacaktır.

İsim Değiştirme Davası için bize ulaşabilirsiniz.

İsim değişikliği davası nasıl açılır?

İsim değiştirme davaları, bireylerin adlarını değiştirme taleplerini yasal olarak çözüme kavuşturan hukuki süreçlerdir. Herkesin adı, kişiyi tanımlayan ve onu diğerlerinden ayıran benzersiz bir kimlik unsuru olarak kabul edilir. Bu nedenle, bir kişinin adının değiştirilme talebi, yalnızca o kişinin haklı sebepleri varsa mahkemeye sunulabilir. Örneğin, bir kişinin adı, toplumda alay konusu olacak kadar gülünç veya onur kırıcı bir şekilde algılanıyorsa, bu kişi isim değişikliği talebinde bulunabilir.

İsim değiştirme davalarında genellikle davalı taraf nüfus müdürlüğü veya benzeri kamu kurumları olur. Yargıtay kararlarına göre, ad değişikliği taleplerinde davalı olarak nüfus idaresinin kabul edilmesi, adil bir hukuki sürecin işlemesine olanak tanır. Ayrıca, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak, davalı olan nüfus idaresinin varlığının, kararın geçerliliği açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.

İsim değiştirme davalarında, adını değiştirmek isteyen kişi, bu değişikliğin haklı gerekçelere dayandığını ispatlamak zorundadır. Bunun için tanıkların ifadeleri, sosyal medya hesapları veya diğer belgeler kullanılabilir. Örneğin, bir kişinin iş arkadaşları veya sosyal çevresi tarafından farklı bir isimle tanınması, isim değişikliği talebini destekleyebilir.

Bu tür davaların belirli bir süresi yoktur, yani isim değiştirme talebi olan herkes istediği zaman dava açabilir. Ancak, dava sürecinin uzunluğu ve karmaşıklığı, davanın sonuçlanma süresini etkileyebilir.

Medeni Kanun'un ilgili maddelerine göre, adın değiştirilmesine karar verildiğinde, bu karar ulusal ve yerel gazetelerde ilan edilir. Bu şekilde, üçüncü kişilerin değişiklikten haberdar olması sağlanır.

Ayrıca, ad değiştirme kararından zarar gören kişi, bu karardan haberdar olduktan sonra bir yıl içinde kararın iptali için dava açabilir. Bu durumda, mahkeme, kararın iptal edilip edilmeyeceğine dair detaylı bir inceleme yapar ve tarafların haklarını korur.

Tüm bu süreçler, adil bir hukuk sistemi içinde işlemesi gereken karmaşık ve önemli adımlardır. Bu nedenle, isim değiştirme davalarında uzman bir hukuk danışmanından destek almak önemlidir.

İsim Değiştirme Avukat için bize ulaşabilirsiniz.

İsim değiştirme davası görevli ve yetkili mahkeme

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesi, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılması taleplerinin nasıl ele alınacağını düzenlemektedir. Buna göre, kayıt düzeltme davaları, düzeltme talebinde bulunan kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Bu davalar, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine açılır ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzurunda görülür ve karara bağlanır. Dolayısıyla, isim değiştirilmesi için açılacak davalarda, Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Bu kanun maddesi aynı zamanda, isim değiştirilmesi talepleri için yetkili mahkemeyi de belirtmektedir. Bu doğrultuda, adının değiştirilmesini isteyen kişi, ikametgahının bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açabilir. Yani, davacının yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer mahkemesi, adın değiştirilmesi talepleri için yetkili mahkemedir.

Bu düzenlemeler, adın değiştirilmesi davalarının nüfus müdürlükleri veya ilgili kamu kurumları tarafından değil, mahkeme yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgular. Dolayısıyla, ad değiştirme talepleri için hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi ve hukuki danışmanlık alınması önemlidir. Bu şekilde, adil ve hukuka uygun kararlar alınabilir ve tarafların hakları korunabilir.

İsim değiştirme davası masrafları 2024

İsim değiştirme davası sürecinde ortaya çıkabilecek masraflar, bir dizi farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu masraflar genellikle şu unsurları içerebilir:

1. Mahkeme Harçları: İsim değiştirme davası için mahkemeye başvururken ödenmesi gereken harçlar bulunmaktadır. Harçlar, mahkemenin yetkisi, talep edilen değişikliklerin türü ve davayı açan kişinin mali durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2. Avukatlık Ücretleri: İsim değiştirme davalarında avukat tutulması genellikle tavsiye edilir. Avukatlık ücretleri, avukatın deneyimi, davanın karmaşıklığı ve süresi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Avukatlık ücretleri genellikle saatlik olarak veya davaya bağlı sabit bir ücret karşılığında ödenir.

3. Dilekçe ve Belgelerin Hazırlanması: İsim değiştirme davası için gerekli olan dilekçe ve diğer belgelerin hazırlanması da maliyet doğurabilir. Bazı durumlarda, belgelerin doğrulanması veya resmi kurumlardan alınması gerekebilir, bu da ek masraflara neden olabilir.

4. Mahkeme İlan Ücretleri: Mahkeme kararıyla adı değiştirilen kişilerin adı, kararın alınmasını takiben ilan edilmelidir. Bu ilan süreci için belirli bir ücret ödenmesi gerekebilir.

5. Diğer Masraflar: Davanın duruşma masrafları, tanıkların veya uzmanların ifade ücretleri gibi diğer masraflar da ortaya çıkabilir.

Her durum farklı olduğu için, isim değiştirme davası masrafları davaya özgü olarak değişiklik gösterecektir. Bu nedenle, davayı açmadan önce olası masrafları değerlendirmek ve bir bütçe planlamak önemlidir. Ayrıca, masraflar konusunda net bir fikir edinmek için bir avukatla danışmak da faydalı olacaktır.

İsim Değiştirme davası masrafları hakkında bize ulaşabilirsiniz.

İsim değiştirme davası dilekçesi

[MAHKEME ADI VE ADRESİ]

DAVACI: [Adınız, Soyadınız] Adres: [Adresiniz] Telefon: [Telefon Numaranız] Vekili: [Avukatınızın Adı, Soyadı ve Baro Numarası (Eğer varsa)]

DAVALI: [Eğer varsa, Nüfus Müdürlüğü veya İlgili Kamu Kurumu]

DAVA KONUSU: İsim Değiştirme Talebi

MAHKEMEYE,

 1. DAVA KONUSU: Müvekkilim olan [Adınız, Soyadınız], nüfus kayıtlarında bulunan ve kendisine ait olan [Eski İsim] adının [Yeni İsim] olarak değiştirilmesi talebinde bulunmaktadır.

 2. HAKLI SEBEPLER: Müvekkilim, [Haklı Sebepleri Buraya Yazınız - Örneğin: İş ve Sosyal Yaşantısında Karışıklık, Soyadındaki Yanlışlık vb.]

 3. DAYANAK: 4721 Sayılı Medeni Kanunun 27. maddesi gereğince, adın değiştirilmesi talebi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir.

 4. DELİLLER: Müvekkilim, talebini desteklemek amacıyla [Delil Niteliğindeki Belgeleri Buraya Ekleyiniz - Örneğin: Tanıkların İfadeleri, Resmi Belgeler, Mahkeme Kararları vb.]

 5. TALEP: Yukarıda belirtilen sebepler ve dayanaklar çerçevesinde, nüfus kaydında bulunan [Eski İsim] adının [Yeni İsim] olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 6. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle, Müvekkilim adına, nüfus kaydında bulunan adın değiştirilmesine dair kararın verilmesini arz ve talep ederiz.

[Ekler: Delil Niteliğinde Belgeler]

Davacı Vekili:

[Adınız, Soyadınız] [Avukatlık Büronuzun Adı ve Adresi (Eğer varsa)] [Avukatlık Büronuzun Telefon Numarası ve E-Posta Adresi (Eğer varsa)]

İsim değiştirme dilekçesi için bu taslak yeterli değildir. Bu dilekçe, isim değiştirme davası açmak isteyen kişinin durumuna göre özelleştirilmelidir. Ayrıca, yasal gereklilikleri ve mahkemeye sunulacak belgeleri göz önünde bulundurarak düzenlenmelidir. Dilekçenin hazırlanması ve davanın yürütülmesi konusunda bir avukattan yardım almak önemlidir.

İsim Değiştirme Avukat için bize ulaşabilirsiniz.

2024 isim değiştirme 

İsim değiştirme talepleri, bireyin kişisel kimliği, sosyal statüsü ve aile ilişkileri gibi faktörler göz önünde bulundurularak hakim tarafından titizlikle değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sürecinde, kişinin ad değişikliğinin toplumsal ve bireysel etkileri incelenir ve adil bir karar verilir. Ayrıca, isim değişikliği için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır; her yaş grubundan bireyler isim değiştirme talebinde bulunabilirler. İsim değiştirme davaları, genellikle davacının ikametgahının bağlı olduğu nüfus müdürlüğü aleyhine açılır.

İsim değiştirme sürecinde ortaya çıkabilecek masraflar, dava harçları ve avukatlık ücretleri gibi unsurlar çerçevesinde şekillenir. Davanın mahiyeti, süresi ve karmaşıklığına bağlı olarak masraflar değişebilir. Bu nedenle, isim değiştirme davası açmayı düşünen bireylerin masrafları göz önünde bulundurarak adım atmaları önemlidir. Profesyonel bir hukuk danışmanından destek almak, sürecin daha verimli ve başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir.

İsim Değiştirme için bize ulaşabilirsiniz.

Soy isim değiştirme 

Soyadı değiştirme talebi, vatandaşlarımız arasında sıkça karşılaşılan bir konudur ve bu konuda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu yazıda, soyadı değiştirme süreci ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler sunarak, bu konuda yaşanan soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyoruz.

Soyadının değiştirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler, Türk Medeni Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanunu tarafından belirlenmiştir. Özellikle, Medeni Kanun'un 27. maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesi, soyadı değişikliği sürecinde izlenmesi gereken adımları belirlemektedir.

Medeni Kanun'un 27. maddesi, soyadının değiştirilmesini, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebileceğini öngörmektedir. Bu değişiklik yapıldığında, nüfus siciline kaydedilir ve ilan edilir. Ancak soyadı değişikliği, kişisel durumu değiştirmez. Ayrıca, bu değişiklikten zarar gören kişi, değiştirme kararının öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl içinde dava açarak kararın kaldırılmasını talep edebilir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36. maddesi ise, mahkeme kararıyla yapılan kayıt düzeltmelerinin usul ve esaslarını belirtmektedir. Bu çerçevede, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Düzeltme davaları, nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzurunda görülür ve karara bağlanır. Haklı sebeplerin varlığı durumunda, aynı konuda düzeltme yapılması için hâkimden talep edilebilir.

Soy isim değişikliği talepleri, Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesinde belirtilen isim değişikliği usulüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu düzenlemeler, soyadı değiştirme sürecinin yasal çerçevesini oluşturur ve vatandaşların bu konuda bilinçli adımlar atmasını sağlar. Soyadı değişikliği talepleri, haklı sebepler doğrultusunda ve yasal prosedürlere uygun olarak yerine getirilmelidir. Bu süreçte, bir avukattan veya hukuki danışmandan destek almak önemlidir.

Soy İsim Değişikliği için bize ulaşabilirsiniz.

İsim değiştirdikten sonra ne yapılması gerekir?

Mahkeme kararıyla isim veya soy isim değişikliği talebi kabul edildikten sonra, süreç bir dizi resmi işlemi içerir. İlk olarak, mahkeme kararı kesinleştikten sonra, istinaf yoluna başvurulmaması durumunda karar kesinleşir. Ardından, mahkeme kararı Basın İlan Kurumu'na müzekkere yazılarak ilgili çevrede tirajı yüksek bir gazetede isim değişikliği kararının yayımlanması talep edilir.

Karar gazetede Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayınlandıktan sonra, yayının yapıldığı gazete tarafından Basın İlan Kurumu'na kararın ilan edildiğine dair bilgi verilir. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, mahkeme kararı ilgili nüfus idaresine gönderilir. İsim ve soy isim değişikliği işlemi nüfus dairesince tamamlanır.

Mahkeme kararının nüfus idaresine iletilmesiyle birlikte, vatandaşın e-devlet ekranında yer alan ismi değişir. Vatandaşın bu noktada dikkat etmesi gereken bazı adımlar vardır:

1. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) uygulamasına girerek randevu oluşturulmalıdır. Randevu alınırken, mahkeme kararı uyarınca kimlik değişikliği seçeneği tercih edilmelidir.

2. Nüfus randevusu sonrasında, kişinin yeni kimliği belirtilen adrese yaklaşık 1 hafta içinde teslim edilir.

Bu işlemler, mahkeme kararıyla gerçekleşen isim veya soy isim değişikliğinin resmi olarak tamamlanmasını sağlar. Bu süreçte, vatandaşların adımları doğru bir şekilde izlemesi önemlidir ve gerektiğinde ilgili resmi kurumlardan yardım alınabilir.

İsim ve soy isim değişikliği

İsim ve soy isim değiştirme süreci, kişisel haklarımızı kullanma özgürlüğümüzü yansıtan önemli bir hukuki işlemdir. Mahkeme kararıyla gerçekleşen bu değişiklikler, yasal prosedürlere uygun olarak titizlikle yürütülmelidir. Süreç, haklı sebeplere dayalı taleplerin hâkim tarafından değerlendirilmesi ve mahkeme kararıyla kesinleşmesiyle başlar ve nüfus idaresi işlemleriyle sonuçlanır.

Vatandaşlarımızın isim veya soy isim değiştirme taleplerini hayata geçirirken, doğru bilgiye ve yasal sürecin gerekliliklerine uygun davranmaları önemlidir. Bu yazıda paylaşılan bilgiler, vatandaşlarımızın isim değiştirme veya soy isim değiştirme taleplerini daha iyi anlamalarına ve süreci daha kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Daha fazla detay için avukatlar ve hukuki uzmanlardan destek alabilirsiniz.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.