İcra ve İcra Takibi

İcra avukatı, İcra dosyası, İcra takibi, Borç, Alacak, İcra, Haciz, İcra borcu, İcra masrafı, İcra itiraz, Ev haczi, İcra hukuku, İcra dairesi, İcra mahkemesi, İcra işlemleri, İcra takibi avukat ücretleri, Borç tahsili, İcra cezaları, İcra satışı

İCRA HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

11/28/202332 min oku

İcra Avukatı
İcra Avukatı

İcra, hukuki süreçler içinde borçlunun ödemeyi yerine getirmediği durumlarda alacaklının haklarını korumak ve tahsilatını sağlamak amacıyla başvurulan bir yasal mekanizmadır. Türk hukuk sisteminde icra işlemleri, alacaklının alacağını tahsil etmesine yardımcı olacak yasal bir çerçeve sunar. Bu süreç, alacaklı ile borçlu arasındaki finansal taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak adına çeşitli adımları içerir. İcra, alacaklının mahkeme kararıyla belirlenen yasal yolları kullanarak alacağını tahsil etmesini ve borçlunun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. İcra işlemleri, alacaklının hukuki haklarını korumasını ve ödemeyi sağlamasını temin ederken, borçlunun da adil bir süreç içinde haklarını savunmasına olanak tanır.

Giriş

İcra Nedir Ne İş Yapar?

İcra, hukuki bir süreç olup, borçlu tarafından yerine getirilmeyen finansal taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir yasal mekanizmadır. Türk hukuk sisteminde, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri için başvurdukları bir yöntemdir. İcra işlemleri genellikle mahkeme kararı gerektirir ve alacaklının talebi üzerine başlatılır. Borçlu, icra takibi sonucunda mahkeme kararıyla belirlenen yasal yolları kullanarak alacaklıya borcunu ödemekle yükümlüdür. İcra işlemleri, alacaklıların haklarını korurken, borçlu tarafın da adil bir şekilde savunma yapma imkanını sağlar. Bu süreç, icra memurları ve mahkeme kararıyla belirlenen prosedürlerle yürütülür ve borçlu üzerinde icra takibi başlatılarak alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlar.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Adıma Açılmış İcra Dosyası Var Mı?

Adınıza açılmış bir icra dosyasının olup olmadığını öğrenmek için kullanabileceğiniz yöntemler şunlardır: İlk olarak, Türkiye'de E-Devlet üzerinden kişisel bilgilerinizi sorgulayarak "Adıma İcra Dosyası Var Mı?" sorgusu yapabilir ve sonuçları görebilirsiniz. İkinci olarak, bulunduğunuz il veya ilçedeki yerel icra dairesine bizzat başvurarak adınıza açılmış bir icra dosyası olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca, bazı özel hukuk danışmanlık firmaları veya hukuk büroları online icra sorgulama hizmeti sunabilir. Ancak, kişisel bilgilerinizin güvenliği açısından resmi ve güvenilir kaynakları kullanmanız önemlidir. E-Devlet gibi resmi hükümet portalları veya yerel icra dairelerinin resmi hizmetleri, doğru ve güvenilir bilgiler sağlama konusunda en güvenli kaynaklardır.

Adıma Açılmış İcra Dosyası Var mı? video içeriğimize ulaşmak için tıklayınız.

İcra Takibi Olursa Ne Olur?

İcra takibi, alacaklının borçluya olan alacağını mahkeme kararıyla tahsil etme sürecidir. İcra takibi başlatıldığında bir dizi hukuki işlem ve prosedür devreye girer. İcra takibi başlatılmasının ardından şu durumlar ortaya çıkabilir:

 1. Ödeme Emri: İlk aşamada icra dosyası incelenir ve borçlu tarafından ödeme emri talep edilir. Bu aşamada borçlu, belirli bir süre içinde borcunu ödeyebilir.

 2. İtiraz: Borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir. İtirazın değerlendirilmesi için mahkeme süreci başlar.

 3. Taşınır ve Taşınmaz Mal Haczi: Borçlu, ödeme yapmaz veya ödeme emrine itiraz ederse, alacaklı tarafından taşınır ve taşınmaz mallarının haczi talep edilebilir. Bu mallar, icra müdürlüğü tarafından satışa çıkarılabilir.

 4. Ücret ve Giderlerin Tahsili: İcra takibi sürecinde alacaklı, tahsil edilen miktarın yanı sıra takip masrafları, avukatlık ücretleri gibi masraflarını da talep edebilir.

 5. Takip İşleminin Durdurulması: Borçlu, borcunu ödediğinde veya taraflar arasında anlaşma sağlandığında, icra takibi işlemleri durdurulabilir.

 6. Mahkeme Kararıyla İptal: Mahkeme, borçlu lehine bir karar verirse veya alacaklı talebini geri çekerse, icra takibi iptal edilebilir.

İcra takibi süreci oldukça karmaşık bir hukuki süreçtir ve taraflar arasında anlaşmazlık durumunda mahkeme devreye girebilir. Bu nedenle, icra takibi durumunda profesyonel hukuki yardım almak önemlidir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcralık Olan Borç Ödenmezse Ne Olur?

İcralık olan bir borç ödenmezse, alacaklı tarafından başlatılan icra takibi devam eder. İcra takibi süreci, alacaklının alacağını tahsil etmek için yasal yolları kullanması anlamına gelir. İlk olarak, icra müdürlüğü tarafından borçlu şahsa ödeme emri gönderilir. Borçlu, bu ödeme emrine belirli bir süre içinde itiraz etmez veya borcu ödemezse, icra müdürlüğü tarafından mal varlığının haczi gibi cebri icra yöntemleri devreye girebilir. Haczedilen mal varlığı, satışa çıkarılarak elde edilen gelirle borcun tahsil edilmesi amaçlanır. Bu süreçte, borçlu tarafından yapılan ödemeler veya anlaşmalar da icra takibini sona erdirebilir. Ancak borç ödenmezse ve icra takibi devam ederse, alacaklı, mahkemeye başvurarak icra takibinin iptalini talep edebilir.

İcra ve Haciz Aynı Şey Mi?

İcra ve haciz farklı hukuki kavramlardır, ancak sıkça birlikte kullanıldıkları için karıştırılabilirler. İcra, alacaklı bir kişinin veya kurumun, borçlu tarafından ödenmeyen bir alacağı tahsil etmek amacıyla yasal süreçleri başlatmasıdır. İcra işlemleri, alacaklının alacağını tahsil etmek için çeşitli yolları kullanmasını içerir.

Haciz ise, icra yoluyla tahsil edilmeye çalışılan borcun güvencesi olarak borçlunun mal varlığının bir kısmının veya tamamının devlet eliyle geçici olarak el konulmasıdır. Haciz, borçlu tarafından ödenmeyen alacak miktarını güvence altına almak için uygulanan bir tedbirdir.

Kısacası, icra genel bir tahsilat sürecini ifade ederken, haciz özel bir icra işlemidir ve alacaklının belirli bir mal varlığına el koymasını içerir. İcra, geniş bir kapsama sahip bir terimken, haciz daha spesifik bir uygulamayı ifade eder.

İcra Avukatı Nedir?

İcra avukatı, icra hukuku konusunda uzmanlaşmış ve alacaklı veya borçlu taraflara hukuki danışmanlık sağlayan bir avukat türüdür. İcra avukatları, alacak tahsilatı veya borç ödememe durumlarında hukuki süreçlerin yönetilmesinde uzmanlaşmışlardır. Bu avukatlar, icra takipleri, haciz işlemleri, borçların tahsili, icra yoluyla malların satışı gibi konularda müvekkillerine yardımcı olurlar.

İcra avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak, yasal süreçleri yönetmek ve icra takiplerinin etkin bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için çalışırlar. Borçlu veya alacaklı olabilirler ve işleyen hukuki süreçlerin karmaşıklığına göre uzmanlık alanlarını belirleyebilirler. İcra avukatları, icra dosyalarını takip eder, mahkemelerde müvekkillerini temsil eder ve icra süreçlerinin yasal gerekliliklere uygun olarak ilerlemesini sağlarlar.


İcra avukatı hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi almak, danışmanlık veya destek talebinde bulunmak için bize ulaşabilirsiniz. Profesyonel hukuki yardım ve danışmanlık almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Hukuki süreçler ve icra takipleriyle ilgili konularda sizlere yardımcı olmak için buradayız.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra İlk Nereye Gelir?

İcra işlemleri, alacaklı tarafından başlatıldığında ilk olarak icra dosyası oluşturulur ve bu dosya, ilgili icra dairesine başvurularak başlatılır. İcra dosyası, borçlu tarafından ödenmemiş bir borç veya alacak nedeniyle başlatılan hukuki bir süreci temsil eder. İlk aşamada icra müdürlüğü, alacaklının talebi üzerine icra dosyasını oluşturur ve takip süreci bu dosyanın ilgili icra dairesine teslim edilmesiyle başlar. Bu noktadan sonra icra dosyası, icra takibinin ilerleyen aşamalarında kullanılmak üzere kaydedilir ve takip süreci başlatılır.

İcra Borcu Avukata Ödenir Mi?

Evet, icra borcu avukata ödenebilir. İcra takibi sırasında borçlu, alacaklı ile anlaşarak veya mahkeme kararıyla belirlenen bir tutarı avukat aracılığıyla ödeyebilir. Bu durumda, ödeme yapıldıktan sonra avukat, icra dosyasındaki ilgili belgeleri mahkemeye sunarak icra takibini durdurabilir ve borcun ödendiğini beyan edebilir. Ancak, bu süreçte alacaklının ve icra müdürlüğünün onayı alınmalı ve ödemenin tüm yasal süreçlere uygun olması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, icra takibi devam edebilir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

İcra takibi süresi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve kesin bir süre belirtmek zordur. İcra takibi süresi, alacaklının taleplerine, borçlunun itirazlarına, mahkeme kararlarına, icra dosyasının yoğunluğuna ve genel yargı süreçlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak, genel olarak, icra takibi süreci birkaç haftadan başlayarak birkaç aya kadar sürebilir. Alacaklı ve borçlu arasındaki anlaşmazlıklar, itirazlar veya mahkemeye yapılan başvurular, süreyi etkileyebilecek unsurlardan bazılarıdır.

Bir Kişi İcraya Nasıl Verilir?

Bir kişinin icraya verilmesi genellikle alacaklı tarafından başlatılan bir yasal süreçle gerçekleşir. İcra takibi, alacaklı kişinin alacağını tahsil etmek amacıyla mahkeme kararı veya icra emri ile başlar. İcra takibi için şu adımlar izlenir:

 1. İcra Takip Dilekçesi: Alacaklı, icra takibini başlatmak için yerel icra dairesine başvurur ve icra takip dilekçesini sunar. Bu dilekçede alacak miktarı, borçlu kişinin bilgileri ve alacaklıya olan borcun sebepleri belirtilir.

 2. İcra Emri: İcra dairesi, başvuruyu değerlendirerek icra emrini düzenler. Bu emirde, borçlu kişiye ödeme yapma süresi ve borcun miktarı belirtilir.

 3. Borçlunun Bilgilendirilmesi: İcra emri, borçlu kişiye tebliğ edilir. Borçlu, belirtilen süre içinde borcunu ödemez veya itiraz etmezse, icra takibi devam eder.

 4. Malların Haczi: Borçlu kişi, belirtilen süre içinde borcunu ödemezse, icra dairesi mallarının haczi için bir icra müdürlüğüne talimat verir. Haczedilen mallar, satışa çıkarılarak alacaklıya borcu ödeme amacıyla elde edilen gelirle karşılanır.

Bu süreç, alacaklının hukuki yolları kullanarak alacağını tahsil etmesini sağlayan bir yasal prosedürdür.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Süreci Nasıl İşler?

İcra süreci, alacaklının alacağını tahsil etmek için başvurduğu yasal bir süreçtir. İcra sürecinin ana adımları şu şekildedir:

 1. İcra Takip Dilekçesi: Alacaklı, icra takibini başlatmak için yerel icra dairesine başvurur. İcra takip dilekçesinde, borçlu kişinin kimlik bilgileri, alacak miktarı, borcun sebepleri ve ödeme talebi gibi detaylar yer alır.

 2. İcra Emri: İcra dairesi, başvuruyu değerlendirerek icra emrini düzenler. İcra emrinde, borçlu kişiye borcun miktarı, ödeme süresi ve itiraz hakkı gibi bilgiler yer alır. Bu emir, borçluya tebliğ edilir.

 3. Borçlu Cevabı: Borçlu, icra emrini aldıktan sonra belirtilen süre içinde borcunu ödeyebilir veya itiraz edebilir. İtiraz durumunda, icra takibi mahkemeye taşınabilir.

 4. Malların Haczi: Borçlu, belirtilen süre içinde borcunu ödemezse veya mahkeme itirazı reddederse, icra dairesi borçlunun mallarının haczi için talimat verebilir. Haczedilen mallar, alacaklı tarafından satışa çıkarılır.

 5. Satış ve Alacak Tahsili: Haczedilen malların satışından elde edilen gelir, alacaklının alacağını karşılamak için kullanılır. Elde edilen miktar, alacak miktarını tamamen karşılamazsa, alacaklı diğer yollarla tahsilat için başvurabilir.

İcra süreci, yasal bir prosedür olduğu için tüm adımların hukuki çerçevede ve usule uygun olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

İcra Takip Masraflarını Kim Öder?

İcra takip masrafları, genellikle borçluya aittir. İcra takip sürecinde ortaya çıkan masraflar, alacaklının talepleri doğrultusunda icra dairesi tarafından hesaplanır ve borçlu üzerine yüklenir. İcra takip masrafları arasında icra harcı, tebligat ücreti, haciz masrafları ve satış işlemleriyle ilgili giderler bulunabilir.

Ancak, mahkeme kararı ile borçlunun aleyhine bir karar verilmişse, mahkeme masrafları da borçlu tarafından ödenir. Bu masraflar, icra takip işlemleri ve mahkeme süreçleri sırasında ortaya çıkan resmi harçlar, tebligat ücretleri, bilirkişi ücretleri gibi giderleri içerir.

İcra takip masrafları, borçlu tarafından ödenmesi gereken borç miktarına eklenir ve toplam borç miktarını artırabilir. İcra takip sürecinde masrafların doğru ve adil bir şekilde hesaplanması, yasalara uygunluk açısından önem taşır.

Haciz Nasıl Kalkar?

Haciz, genellikle bir borcun ödenmemesi veya yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda uygulanan bir yaptırımdır. Haciz, borçlunun mallarına veya gelirine el konulması anlamına gelir. Haciz kalkması için genellikle aşağıdaki yöntemler izlenir:

 1. Borcun Ödenmesi: Haciz, borcun tamamen ödenmesiyle kalkar. Borçlu, alacaklının taleplerini karşılayarak, alacak miktarını ve biriken masrafları öderse, haciz kaldırılır.

 2. Taksitlendirme veya Yeniden Yapılandırma: Borçlu, alacaklı ile anlaşıp borcu taksitlendirebilir veya yeniden yapılandırabilir. Bu durumda, ödeme planına uygun olarak yapılan ödemeler sonrasında haciz kaldırılabilir.

 3. Alacaklının Onayıyla Haczi Kaldırma: Alacaklı, borçluyla anlaşıp borcu ödendiğini veya taksitlendirme anlaşmasının yapıldığını teyit ederse, icra dairesine başvurarak haczi kaldırabilir.

 4. Mahkeme Kararıyla Haczi Kaldırma: Borçlu, borcunun ödendiğini veya haklı bir sebep olduğunu düşünüyorsa, mahkemeye başvurarak haczi kaldırmak için dava açabilir. Mahkeme, gerekli gördüğü durumlarda haczi kaldırabilir.

Haciz kaldırma sürecinde, borçlunun yasal haklarına uygun şekilde hareket etmek ve gerekli belgeleri sağlamak önemlidir. Haciz kaldırma işlemi, genellikle icra daireleri veya mahkemeler aracılığıyla gerçekleştirilir.

Haciz avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Haciz ve İcra Ne?

Haciz ve icra, alacaklının borçlu tarafından ödenmeyen bir borcu tahsil etmek amacıyla başvurduğu hukuki yolları ifade eder.

Haciz: Haciz, borçlunun malvarlığına, gelirine veya haklarına el konulması anlamına gelir. Bir borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklı, icra dairesinden aldığı bir kararla mahkeme kararıyla belirlenen miktarı tahsil etmek amacıyla borçlunun mal varlığına haciz koyabilir. Haciz, genellikle borçlu tarafından ödenmeyen alacakların tahsilinde kullanılır.

İcra: İcra, borçlu tarafından ödenmeyen bir alacağın, icra daireleri veya mahkemeler aracılığıyla yasal yollarla tahsil edilmesi sürecidir. Alacaklı, icra müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlatabilir. İcra takibi sonucunda, alacaklının talep ettiği miktarın tahsil edilmesi amaçlanır. Bu süreçte icra memurları, haciz gibi tedbirleri uygulayabilir.

Özetle, haciz, bir icra işlemidir ve icra, alacaklının borcunu tahsil etmek üzere başvurduğu yasal bir süreçtir. Haciz, bu süreç içinde kullanılan bir tedbirdir ve borçlunun malvarlığına el konulması anlamına gelir.

İcra Takibi Nasıl Kapatılır?

İcra takibi, borçlu tarafından ödenmeyen bir alacağın tahsili için başlatılan yasal bir süreçtir. İcra takibini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Borcu Ödeyin: İlk ve en doğal çözüm, borcunuzu ödemektir. Alacaklıya borcunuzu ödedikten sonra, icra takibi kapatılabilir.

 2. Taksitlendirme Yapın: Borcunuzu peşin ödeyemiyorsanız, alacaklı ile iletişime geçerek taksitlendirme seçeneklerini değerlendirebilir ve bir anlaşma yapabilirsiniz. Bu durumda, taksitleri düzenli olarak ödemek suretiyle icra takibi kapatılabilir.

 3. Taraflar Arasında Anlaşma Sağlayın: Alacaklı ile doğrudan iletişime geçerek borcunuzu ödemek veya anlaşma sağlamak mümkündür. Belirli bir indirim veya ödeme planı konusunda anlaşmaya varabilirsiniz.

 4. İcra İptali İçin Dilekçe Verin: İcra dosyanızı takip eden icra dairesine başvurarak, borcunuzun ödendiğini belirten bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz. Bu dilekçede, borcunuzun tam olarak ödendiğini ve icra takibinin kapatılmasını talep edebilirsiniz.

 5. Mahkeme Kararıyla: Eğer alacaklı ile anlaşma sağlanamazsa, mahkeme kararı ile icra takibi sonlandırılabilir. Mahkeme kararıyla yapılan anlaşmalar veya borcun ödendiğine dair deliller mahkemeye sunularak icra takibi kapatılabilir.

Ancak, her durum farklılık gösterebilir, bu nedenle spesifik durumunuz için bir avukattan veya hukuki danışmandan yardım almanız önerilir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcralık Borcumu Nasıl Öğrenirim?

İcralık borcunuzu öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. E-Devlet Sistemi: Türkiye'de E-Devlet üzerinden kişisel bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. E-Devlet'e giriş yaparak "Adıma İcra Dosyası Var Mı?" sorgusu yapabilir ve sonuçları görebilirsiniz.

 2. Yerel İcra Dairesi: İkinci bir yöntem olarak, bulunduğunuz il veya ilçedeki yerel icra dairelerine bizzat başvurarak adınıza açılmış bir icra dosyası olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. İlgili icra dairesine giderek adınıza açılmış icra dosyasının detaylarını öğrenme şansınız vardır.

 3. Online İcra Sorgulama Hizmetleri: Bazı özel hukuk danışmanlık firmaları veya hukuk büroları online icra sorgulama hizmeti sunabilir. Bu tür bir hizmeti kullanarak adınıza açılmış icra dosyalarını sorgulayabilirsiniz.

Ancak, kişisel bilgilerinizin güvenliği açısından, resmi ve güvenilir kaynakları kullanmanız önemlidir. E-Devlet gibi resmi hükümet portalları veya yerel icra dairelerinin resmi hizmetleri, doğru ve güvenilir bilgiler sağlama konusunda en güvenli kaynaklardır.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Dosyası Kaç Yılda Zaman Aşımına Uğrar?

İcra dosyasının zaman aşımına uğraması süresi, alacaklı tarafından belirlenen takip işlemlerine ve alacak türüne göre değişiklik gösterebilir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, genel bir kural olarak, icra takibi sonucu alacakların zaman aşımı süresi on yıldır. Ancak, belirli durumlarda bu süre değişebilir. Örneğin, bir mahkeme kararıyla alacaklı tarafından ileri sürülen alacakların zaman aşımı süresi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren on yıldır.

Bununla birlikte, zaman aşımı süresi alacak türüne ve icra takibinin başlatıldığı tarihe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bir icra dosyasının zaman aşımına uğraması konusunda tam bilgi almak için, ilgili icra dosyasının özel koşullarını değerlendirmek ve bir hukuk profesyoneline danışmak önemli olacaktır.

İcra Dosyası Kendiliğinden Kapanır Mı?

İcra dosyasının kendiliğinden kapanması pek mümkün değildir. İcra dosyaları genellikle alacaklı tarafından başlatılan takip süreçlerine bağlı olarak hareket eder. Alacaklı, borçlu tarafından ödeme yapılması veya başka bir çözüm bulunması durumunda icra dosyasını kapatma talebinde bulunabilir. Ancak bu süreç, alacaklı tarafından girişilen hukuki işlemlere ve borçlunun durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Eğer borçlu tarafından borcun tamamen ödenmesi gerçekleşirse veya alacaklı diğer bir sebep ile takibi durdurma kararı alırsa, icra dosyası kapanabilir. Ancak bu durumlar genellikle taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü veya borcun farklı bir şekilde ödenmesi durumunda ortaya çıkar.

İcra dosyalarının kapanmasıyla ilgili kesin bilgiyi almak ve prosedürü anlamak için, ilgili icra dosyasının durumu ve uygulanan hukuki adımlar dikkate alınmalı ve bir hukuk profesyoneliyle görüşülmelidir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Borcu Biten İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

Borcu biten bir icra dosyasını kapatmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Borcu Ödeme: İcra dosyanızın kapanması için borcu tamamen ödemeniz gerekmektedir. Borcu ödemek için icra müdürlüğüne başvurarak güncel borç durumunuzu öğrenip, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 2. Ödeme Belgesi Alınması: Borcu ödedikten sonra, icra dosyanızın kapanması için ödeme belgesi almanız önemlidir. Bu belge, borcun tamamen ödendiğini gösterir.

 3. İcra Dairesine Başvuru: Borcunuzu tamamen ödedikten ve ödeme belgenizi aldıktan sonra, icra dosyanızın kapatılması için icra dairesine başvuruda bulunmalısınız. Başvurunuzda ödeme belgesini ve dosya numaranızı sunmanız gerekebilir.

 4. İcra Dairesi İncelemesi: İcra dairesi, başvurunuzu inceleyerek borcun tamamen ödendiğini teyit eder. Bu aşamada herhangi bir eksiklik veya sorun tespit edilmezse, icra dosyanız kapatılır.

 5. Kapatma Bildirimi: İcra dairesi, dosyanızın kapatıldığına dair bir bildirim yapar. Bu bildirim genellikle yazılı bir belge veya resmi bir yazı şeklinde olabilir.

Borcu biten icra dosyasını kapatma sürecinde her zaman icra dairesiyle iletişimde olmalı ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmalısınız. Ayrıca, hukuki danışmanınızın rehberliğinden yararlanmak da bu süreci daha etkili hale getirebilir.

İcra dosyasını kapatmak için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Dosyası Nasıl Zaman Aşımına Uğrar?

İcra dosyalarının zaman aşımına uğraması durumu, Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu'na göre belirlenmektedir. İcra dosyasının zaman aşımına uğraması için genel olarak şu kurallar geçerlidir:

 1. Belirli ve Belli Bir Alacak İçin: İcra dosyası, alacak miktarı, vadesi ve nedeni gibi unsurları belirli ve belli olan alacaklar için zamanaşımına uğrar. Belirli bir miktarı ve vadesi bulunmayan alacaklar için zamanaşımı süresi başlamaz.

 2. İcra Takibinin Başladığı Tarih: Zamanaşımı süresi, icra takibinin başladığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu tarih, alacaklının icra başvurusunu yaptığı tarihi ifade eder.

 3. Zamanaşımı Süresi: Genel olarak icra dosyaları için zamanaşımı süresi on yıldır. Ancak, bu süre alacağın niteliğine göre değişebilir. Örneğin, kira alacakları için beş yıl, emekli ikramiyeleri için iki yıl gibi özel süreler öngörülmüş olabilir.

 4. İtirazlar ve Durdurma Durumları: İcra dosyasının zamanaşımına uğramasını durduran etkenler olabilir. Borçlu veya alacaklı tarafından yapılan itirazlar, mahkeme kararları veya icra dosyasının bir süreliğine durdurulması gibi durumlar zamanaşımını etkileyebilir.

 5. Kanunî Hükümler: İcra dosyalarının zaman aşımına uğraması, Türk Borçlar Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu'nun hükümlerine tabidir. Bu hükümler zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel kanunlara göre hareket etmek önemlidir.

İcra dosyasının zamanaşımına uğraması durumunda, alacaklının hakları kısıtlanabilir ve icra takibi sonlandırılabilir. Ancak her durum farklı olduğu için spesifik bir durum için detaylı bilgi almak için hukuki danışmanınıza başvurmanız önerilir.

İcra Dosya Kapama Ücreti Ne Kadar?

İcra dosya kapama ücreti, belirli bir sabit tutara tabi değildir ve değişkenlik gösterebilir. İcra dosyasını kapatan kişi, ödeme planı veya anlaşma doğrultusunda belirlenen borcun tamamını ödedikten sonra dosyanın kapatılması için icra dairesine başvurabilir. İcra dosya kapatma ücreti, icra dairesinin politikalarına ve uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Dosya kapatma işlemi için hangi belgelerin gerekli olduğunu ve olası ücretleri öğrenmek için doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İcra dosyasını kapatmak için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Dosyası UYAPta Görünür Mü?

Evet, İcra ve İflas dairelerinin işlemleri, UYAP (Uygulama) sistemi üzerinden takip edilebilir. UYAP, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen bir sistem olup, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine olanak tanır. İcra dosyaları da UYAP üzerinden görüntülenebilir ve sorgulanabilir.

UYAP sistemi sayesinde vatandaşlar, avukatlar ve diğer yetkililer, adli süreçlere ilişkin bilgilere online olarak erişebilirler. İcra dosyası sorgulama işlemleri için UYAP'ın resmi internet sitesini veya ilgili yerel adliyelerin kendi internet sitelerini kullanabilirsiniz.

İcra dosyanızın durumu, borç miktarı, ödeme planı gibi bilgilere erişim sağlamak için UYAP sistemini kullanabilir ve dosyanızın online olarak takibini yapabilirsiniz. UYAP, adli süreçlerde şeffaflığı artırmak ve vatandaşlara daha hızlı erişim imkanı sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

İcra Dosyası E Devletten Nasıl Kalkar?

E-Devlet üzerinden icra dosyanızı sorgulamak ve takip etmek mümkündür. İcra dosyanızın durumu, borç miktarı, ödeme planı gibi bilgilere erişim sağlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. E-Devlet Sistemi'ne Giriş: E-Devlet'e giriş yapmak için e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya T.C. kimlik kartıyla giriş seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

 2. Arama Kutusuna "İcra Takibi" Yazın: E-Devlet ana sayfasında yer alan arama kutusuna "İcra Takibi" yazarak ilgili hizmeti bulabilirsiniz.

 3. İlgili Hizmeti Seçin: İcra Takibi hizmetini seçerek, ilgili menüden "Adıma İcra Dosyası Var Mı?" veya benzeri bir seçeneği kullanabilirsiniz.

 4. Gerekli Bilgileri Girin: Talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girerek sorgulama işlemini başlatın. Kimlik bilgileriniz ve diğer istenen bilgileri girdikten sonra "Sorgula" veya benzeri bir butona tıklayın.

 5. Sonuçları İnceleyin: İcra dosyanızın olup olmadığına dair sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Eğer bir icra dosyanız varsa, dosyanın detaylarına ve durumuna ulaşabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalar, kişisel bilgilerinizin güvenliği açısından önemlidir. Doğru ve güvenilir bilgilerle sorgulama yapmanız gerekmektedir. İcra dosyanızla ilgili detayları E-Devlet üzerinden takip edebilir ve gerektiğinde bilgi alabilirsiniz.

İcra Dosyası Geri Çekilir Mi?

İcra dosyasının geri çekilmesi, bir takip dosyasının başlatıldığı veya devam ettiği bir aşamada alacaklı tarafından dosyanın kapatılması veya durdurulması anlamına gelir. Ancak, icra dosyasının geri çekilmesi prosedürü, dosyanın durumuna, mahkeme kararına, alacaklı ve borçlunun anlaşmasına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte genel olarak icra dosyasının geri çekilmesiyle ilgili bazı durumlar:

 1. Alacaklının Talebi: Alacaklı, borçlunun borcunu ödemesi veya diğer bir nedenle icra takibini durdurmak istemesi durumunda icra dosyasının geri çekilmesini talep edebilir.

 2. Anlaşma ve Ödeme: Borçlu ile alacaklı arasında anlaşma sağlanması ve borcun ödenmesi durumunda, alacaklı icra dosyasını geri çekebilir.

 3. Mahkeme Kararı: Mahkeme, dosyanın şartlara uygun olarak geri çekilmesine karar verebilir. Örneğin, tarafların anlaşması mahkeme tarafından onaylanırsa, dosya geri çekilebilir.

 4. Borçlunun İtirazı: Borçlu, icra takibine itiraz ederse ve mahkeme bu itirazı kabul ederse, icra dosyası durdurulabilir.

 5. Yetersiz Delil Durumu: Alacaklı, yetersiz delil veya diğer nedenlerle icra dosyasını devam ettiremeyecek durumdaysa, dosyayı geri çekebilir.

İcra dosyasının geri çekilmesi süreci genellikle mahkeme kararı veya taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Taraflar, icra dosyasının durumunu ve geri çekilme sürecini hukuki danışmanlarıyla görüşerek yönetmelidir.

İcra Dosyası Ne Kadar Sürer?

İcra dosyasının tamamlanma süresi bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İcra dosyasının süresi, takibin karmaşıklığı, mahkeme süreci, borçlunun itirazı ve diğer faktörlerden etkilenebilir. Ancak, genel olarak bir icra dosyasının tamamlanma süreci şu aşamalara bağlı olarak şekillenir:

 1. İcra Takibinin Başlatılması: Alacaklının icra takibi başlatma kararı aldığı andan itibaren süreç başlar. Takip, borçlunun alacağı ödememesi durumunda icra müdürlüğüne başvurulmasıyla başlar.

 2. Ödeme Emri Gönderilmesi: İcra müdürlüğü, takip başlatıldığında borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu, belirli bir süre içinde bu borcu ödemezse takip devam eder.

 3. İtiraz Süreci: Borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir. İtiraz durumunda mahkeme süreci başlar.

 4. Mahkeme Süreci: İtiraz üzerine mahkeme kararı alınması süreci uzatabilir. Mahkeme, alacaklı ve borçlu arasındaki anlaşmazlığı çözmek için delilleri değerlendirir.

 5. Haciz İşlemleri: Mahkeme kararıyla haciz işlemleri başlatılabilir. Bu süreç, borçlunun mal varlığına el konulması ve alacaklının alacağını tahsil etme aşamalarını içerir.

 6. Alacak Tahsilatı: Haciz işlemleri sonrasında alacaklının tahsilatı gerçekleşirse, icra dosyası kapanır.

İcra dosyasının tamamlanma süresi, yukarıda belirtilen aşamaların her birinin ne kadar zaman alacağına bağlı olarak değişir. Bu süreçlerin tamamlanma süreleri öngörülemez ve dosyanın karmaşıklığına, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara ve mahkeme süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İcra dosyasının tamamlanma süresi genellikle aylar veya daha uzun bir süreyi kapsayabilir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Dosyası Takibi Nasıl Yapılır?

İcra dosyası takibi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. E-Devlet Sistemi: Türkiye'deki vatandaşlar, E-Devlet üzerinden icra dosyalarını takip edebilirler. E-Devlet şifresi veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak, adınıza açılmış olan icra dosyalarını sorgulayabilirsiniz.

 2. Yerel İcra Dairesi: Bulunduğunuz il veya ilçedeki yerel icra dairesine bizzat başvurarak, adınıza açılmış olan icra dosyalarını sorgulayabilirsiniz. Bu durumda, icra dairesine giderek dosyanızın durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 3. Avukat veya Hukuk Danışmanı: Hukuki bir profesyonelin hizmetini kullanarak icra dosyanızı takip ettirebilirsiniz. Avukat veya hukuk danışmanları, sizin adınıza icra dosyalarını inceleyerek durumu hakkında size bilgi verebilirler.

 4. Online Hizmetler: Bazı özel hukuk danışmanlık firmaları veya hukuk büroları, online icra dosyası takip hizmetleri sunabilir. Bu hizmetleri kullanarak, adınıza açılmış olan icra dosyalarını online platformlar üzerinden sorgulayabilir ve durumu takip edebilirsiniz.

 5. Resmi Hukuk Portalları: Resmi hukuk portalları üzerinden de icra dosyalarını sorgulayabilirsiniz. Özellikle Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan hukuk portalları, güvenilir ve resmi bilgiler sunar.

İcra dosyası takibi yaparken, özellikle resmi ve güvenilir kaynakları kullanmak önemlidir. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan bilgiler, doğrulukları konusunda şüphe yaratabilir. Bu nedenle, resmi hükümet portalları, yerel icra daireleri veya hukuki profesyonellerle iletişim kurmak en sağlıklı yol olabilir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Takibi Kaç Yıl Sürer?

İcra takibi süresi, bir davanın başlatılmasından itibaren mahkeme kararı alınıp icra işlemlerine geçilene kadar geçen zamanı ifade eder. Ancak icra takibi süresi genel olarak davaların özelliğine, davanın karmaşıklığına, alacaklının taleplerine ve yargılama süreçlerine bağlı olarak değişebilir.

Bir icra takibi genellikle birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Mahkeme süreci, icra talebinin kabul edilmesi, borçlunun tebligat alması, icra işlemlerinin başlaması ve sonuçlanması gibi aşamaların her biri sürecin uzunluğunu etkiler.

Her durum farklı olduğu için kesin bir süre belirtmek zordur. Ancak genel olarak, icra takipleri, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların karmaşıklığına bağlı olarak zaman alabilir. Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda süre kısalabilir, ancak anlaşmazlık devam ediyorsa ve davada birçok aşama geçilmesi gerekiyorsa süre uzayabilir.

İcra Takibi Kaç Ay Sürer?

İcra takibi süresi genellikle birkaç aydan başlayarak birkaç yıla kadar değişebilir. Ancak bu süre, bir davanın başlatılmasından itibaren mahkeme kararı alınıp icra işlemlerine geçilene kadar olan toplam süreyi kapsar. İcra takibi süresi, bir davanın karmaşıklığına, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara, icra talebinin kabul edilmesi ve icra işlemlerinin tamamlanması gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İcra takibi süreci genellikle birkaç ay sürebilir, ancak durumun karmaşıklığına ve mahkeme süreçlerine bağlı olarak bu süre uzayabilir. Ayrıca, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda icra takibi daha kısa sürebilir. Ancak net bir süre belirtmek zordur, çünkü her icra dosyası farklıdır ve bir davadaki gelişmeler bir diğerinden farklı olabilir.

İcra Borcum Bitti Ne Yapmalıyım?

İcra borcunuzun tamamen ödendiği durumda izlemeniz gereken bazı adımlar şunlar olabilir:

 1. Hesap Ekstrenizi Kontrol Edin: Ödemenin tamamlandığından emin olmak için ilgili hesap ekstrenizi kontrol edin. İlgili banka veya kurumdan alınan dekontlar, ödeme makbuzları veya diğer belgeleri saklayın.

 2. İcra Dairesi ile İletişime Geçin: İcra takibi sürecini başlatan icra dairesi ile iletişime geçerek borcun tamamen ödendiğini bildirin. Gerekli belgeleri (dekontlar, makbuzlar, banka dekontları) paylaşarak borcunuzun kapandığını teyit edin.

 3. İcra Dosyanızın Kapanması İçin Başvurun: İcra dosyanızın resmi olarak kapatılması için icra dairesine başvuruda bulunun. Bu başvuruyu yaparken ödeme belgelerini de ibraz etmeniz gerekebilir.

 4. Varsa Teminatları Geri Alın: İpotek, teminat veya rehin gibi güvenceler verildiyse ve bunlar ödemenizle ilişkilendirilmişse, bu teminatları geri alma sürecini başlatın.

 5. Kredi Kayıtlarınızı Güncelleyin: Ödemenizin kredi kayıtlarınıza yansıması bir süre alabilir. Ancak, kapanan icra dosyanızın kredi notunuz üzerindeki etkisini kontrol etmek ve gerekirse bu bilgileri güncellemek önemlidir.

 6. Belgeleri Saklayın: Yapılan ödemelere dair tüm belgeleri saklayın. Bu belgeler, gelecekte herhangi bir sorun yaşanması durumunda size kanıt sağlayabilir.

 7. Hukuki Danışmanlık Alın: İcra takibi süreci karmaşık olabilir. Borcunuzun tamamen kapatılmasının ardından, bir hukuk profesyoneli ile görüşerek bu sürecin doğru şekilde tamamlandığından emin olabilir ve gelecekte olası sorunlara karşı önlem alabilirsiniz.


İcra dosyanızın başarıyla kapanması, mali geçmişinizi olumlu yönde etkileyecek bir adımdır. Ancak, sürecin her aşamasında dikkatli olmak ve gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde sağlamak önemlidir. İcra takibi sürecinde yaşadığınız herhangi bir zorluk, itiraz veya hukuki sorun için profesyonel bir hukuk danışmanına başvurmak, haklarınızı koruma açısından önemlidir. Ayrıca, kapanan icra dosyanızın kredi kayıtlarınıza olası etkilerini düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltmeler yapmak, mali sağlığınızı koruma adına önemli bir adımdır. Unutulmamalıdır ki, borcunuzu düzenli bir şekilde ödemek ve süreci adım adım takip etmek, finansal istikrarınızı güçlendirecek ve gelecekteki mali planlamalarınızı kolaylaştıracaktır.

İcra dosyasını kapatmak için bize ulaşabilirsiniz.

Eve Gelen İcra Kağıdı Gelince Ne Olur?

Eve gelen bir icra kağıdı, genellikle icra takibinin başlatıldığını ve borçlunun bir borcu olduğunu gösterir. İcra kağıdını aldığınızda panik yapmadan önce yapmanız gereken bazı adımlar vardır. İlk olarak, belgenin içeriğini dikkatlice okumalısınız. İcra kağıdında borç miktarı, alacaklı bilgileri, ödeme tarihi ve diğer önemli bilgiler yer alacaktır.

İcra kağıdını aldığınızda atmanız gereken en önemli adım, hemen bir hukuk danışmanına başvurmaktır. Bir avukat, size icra takibi süreci konusunda doğru rehberlik sağlayabilir ve haklarınızı koruma konusunda size yardımcı olabilir. İcra kağıdı aldıktan sonra öncelikle borcunuzun doğruluğunu kontrol etmek ve alacaklı ile iletişime geçmek önemlidir. Borcu ödemekte zorlanıyorsanız, mümkünse bir taksitlendirme veya anlaşma yapma seçeneklerini araştırabilirsiniz.

Unutmayın ki, icra süreci ciddi bir hukuki süreçtir ve doğru adımları atmak, size uzun vadeli fayda sağlayacaktır. Hukuki yardım almak, size haklarınızı anlamanız ve doğru şekilde savunmanız konusunda yardımcı olacaktır.

İcra Takibi Sicile İşler Mi?

Evet, icra takibi sicile işlenir. İcra takibi süreci, borçlu ile alacaklı arasındaki bir hukuki süreçtir ve icra müdürlükleri tarafından yürütülür. İcra takibi başlatıldığında, bu bilgi Türkiye'de sicil kayıtlarına işlenir.

İcra sicil kaydı, borçlunun adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, alacaklının bilgileri, borç miktarı, icra dosyasının numarası ve diğer detayları içerir. Bu bilgiler, icra takibi sürecindeki gelişmelerle birlikte güncellenir.

İcra sicil kaydı, borçlu kişinin kredi notunu etkileyebilir ve gelecekteki finansal işlemlerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir. Bu nedenle, icra takibi süreciyle ilgili doğru ve zamanında adımlar atmak önemlidir. İcra sicil kaydı, borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişkiyi resmi bir şekilde belgelemektedir.

İcra Takibi Kaç Günde Kalkar?

İcra takibinin kalkması süreci, icra dosyasının kapanması ve borcun tamamen ödenmesiyle ilgili bir dizi adımdan oluşur. Ancak bu süreç, ödeme yapıldığı anda hemen gerçekleşmez ve birkaç gün, hatta hafta sürebilir. Ödenen miktarın icra dosyasına işlenmesi, alacaklı tarafından makbuz veya dekontun ilgili icra müdürlüğüne teslim edilmesi gerekebilir.

İcra dosyasının kapanması için borçlunun ödeme yaptığını belgelemesi ve alacaklının bu ödemeyi kabul etmesi önemlidir. Bu belgelerin icra müdürlüğüne iletilmesi ve sürecin resmi olarak tamamlanması birkaç gün sürebilir. Ancak bu süre, ödeme işleminin yapıldığı icra müdürlüğünün iş yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İcra Borç 10 Yıl Ödenmezse Ne Olur?

Bir icra borcu 10 yıl boyunca ödenmezse, bu durumda icra dosyasındaki alacaklı tarafından zamanaşımı süresi aşılabilir. Türk Borçlar Kanunu'na göre, bir alacak genellikle 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Ancak icra takibinde bu süre, icra müdürlüğünün işleyişine, alacaklının taleplerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Zamanaşımı süresinin aşılması durumunda, alacaklının icra takibiyle ilgili yasal hakları kısıtlanabilir ve borçlu bu borcu ödemekle yükümlü olmayabilir. Ancak zamanaşımı süreci karmaşık bir hukuki konu olduğu için, borçlu ve alacaklı tarafından uzman bir hukuk danışmanına başvurulması önerilir.

İcralık Olan Kişi Ne Yapmalı?

İcralık olan bir kişi, icra süreciyle başa çıkmak ve sorunları çözmek adına birkaç önemli adım atabilir. İşte bu adımlar:

 1. Borcu Kontrol Etme: İlk adım, icra dosyasındaki borcun detaylarını kontrol etmektir. E-Devlet üzerinden ya da yerel icra dairesine başvurarak borç tutarı, alacaklı, dosya numarası gibi bilgiler öğrenilebilir.

 2. Uzman Hukuk Danışmanına Başvurma: İcralık olan kişi, uzman bir hukuk danışmanından yardım almalıdır. Hukukçu, icra dosyasını inceleyerek kişinin haklarını, alacaklı ile müzakere seçeneklerini ve icra takibinin hukuki sürecini değerlendirebilir.

 3. Borç Ödeme Seçeneklerini Araştırma: İcralık kişi, borcu ödeme seçeneklerini araştırmalı ve bu konuda alacaklı ile görüşme sağlamalıdır. Taksitlendirme, yapılandırma gibi ödeme seçenekleri mümkünse değerlendirilebilir.

 4. İtiraz Hakkını Kullanma: İcralık kişinin, borç hakkında haklı bir itirazı varsa, bu itiraz hakkını kullanmalıdır. İtiraz, icra takibini durdurabilir ve hukuki sürecin yeniden değerlendirilmesine olanak tanır.

 5. Varlık Durumunu İnceleme: Varlık durumunu gözden geçirmek, icra takibi sürecinde kullanılacak stratejileri belirlemek adına önemlidir. Kişinin mülkiyeti, geliri ve diğer varlıkları incelenmelidir.

 6. Tüketici Haklarına Başvurma: Tüketici haklarına uygun bir durum varsa, icralık kişi bu haklardan yararlanabilir. Özellikle tüketici kredilerine ilişkin durumlarda tüketici hakem heyetine başvurmak mümkündür.

 7. Yasal Haklarını Savunma: İcralık olan kişi, sahip olduğu yasal hakları savunmalıdır. İtiraz hakkı, ödeme seçenekleri ve diğer yasal savunma stratejileri kullanılabilir.

Bu adımlar, icralık kişinin durumunu anlamasına, haklarını korumasına ve mümkünse borçlarıyla ilgili uygun bir çözüm bulmasına yardımcı olabilir. Ancak her durum farklıdır ve profesyonel hukuki destek almak her zaman önerilir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcrayı Ödemeyene Ne Ceza Verilir?

İcra takibine uğrayan bir borcu ödemeyen kişilere, öncelikle yasal süreç içerisinde çeşitli cezai yaptırımlar uygulanabilir. İcra işlemlerinde ödeme yapmayan borçlu ile alacaklı arasındaki ilişki ve borcun türüne bağlı olarak değişen cezai yaptırımlar şunlardır:

 1. Temerrüt Faizi: Borcu vadesinde ödemeyen borçlu, temerrüt faizine tabi tutulabilir. Temerrüt faizi, borcun ödeme tarihinden sonra gecikme süresine bağlı olarak hesaplanan bir faiz türüdür.

 2. İcra Masrafları: İcra işlemleri nedeniyle ortaya çıkan masraflar, borçlu tarafından karşılanmalıdır. İcra masrafları, takip harçları, icra dosyası masrafları gibi kalemleri içerir.

 3. Haczin Uygulanması: Alacaklının talebi üzerine mahkeme kararıyla haczin uygulanması mümkündür. Haciz, borçlunun mülkiyetindeki belirli varlıkların, taşınır veya taşınmaz malların alacaklı lehine satılması anlamına gelir.

 4. Maaş ve Gelir Üzerindeki İcra: Borçlu kişinin düzenli geliri varsa, alacaklı, mahkeme kararı ile bu gelire haciz koyabilir. Bu, borcun ödenmesine yönelik bir cezai önlem olarak kullanılır.

 5. Hapishane Cezası: Ancak belirli şartlarda ve genellikle alacaklının talebi üzerine, borcu ödemeyen kişilere hapis cezası uygulanabilir. Ancak, borç ceza niteliğinde değilse ve hapis cezası, borcun ödenmesi için bir baskı unsuru olarak kullanılıyorsa, bu durumda "hapis cezası şartlı olarak ertelenebilir."

Bu cezai yaptırımlar, icra takibi sürecinde borcu ödemeyen kişilere uygulanabilir. Ancak, her durum farklıdır ve yasal süreç detaylarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Borçlu kişinin haklarını koruyabilmesi için hukuki destek alması önemlidir.

Kaç TL'nin Altına İcra Takibi Yok?

İcra takibi için belirlenmiş bir alt limit bulunmamakla birlikte, uygulamada pratikte işlem maliyetleri göz önüne alındığında genellikle belirli bir tutarın üzerindeki alacaklar için icra yoluna başvurulmaktadır. İcra takibi işlemlerinin başlatılması için alacağın belirli bir tutarı geçmiş olmalı ve icra masraflarını karşılamak adına ekonomik bir mantık olmalıdır.

Ancak, Türk hukukunda icra takibi için yasal bir alt sınır yoktur. Bu nedenle, belirli bir tutarın altındaki alacaklar için de teorik olarak icra takibi başlatılabilir. Ancak pratikte, düşük miktarlı alacaklar için icra takibi yapılmasının maliyet açısından mantıklı olmayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, genellikle daha yüksek tutarlardaki alacaklar için icra takibi yoluna gidilmektedir.

Ödenmeyen İcra Borcu Ne Zaman Silinir?

Ödenmeyen bir icra borcu, alacaklı tarafından tamamen tahsil edildikten sonra veya icra dosyasındaki borcun zaman aşımına uğraması durumunda silinebilir. Ancak, zaman aşımı süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve genellikle borcun türüne, alacaklının taleplerine ve hukuki duruma göre belirlenir.

Türk Borçlar Kanunu'na göre, genel zaman aşımı süresi on yıldır. Ancak, icra takiplerinde bu süre, icra dosyasının açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla, icra takibi sonucunda doğan borçlar için zaman aşımı süresi, icra takibinin başlatıldığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

Ödenmeyen bir icra borcu, alacaklının taleplerine bağlı olarak takip edilir ve icra müdürlüğü tarafından yapılan işlemler sonucunda tahsil edilirse, borç ödenmiş olur ve icra dosyası kapatılır. Ancak, borç ödenmezse ve belirlenen zaman aşımı süresi geçerse, icra dosyasındaki borç zaman aşımına uğramış sayılabilir ve bu durumda borçlu için bir yükümlülük ortadan kalkabilir.

İcra Borcundan Nasıl Kurtulunur?

İcra borcundan kurtulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Borcu Ödeyin: En temel çözüm, icra borcunuzu ödemektir. Borcu peşin ödeyebiliyorsanız, bu yöntemle hemen kurtulabilirsiniz.

 2. Taksitlendirme İmkanları: Borcu tamamen ödeyemiyorsanız, icra müdürlüğü veya alacaklı ile görüşerek taksitlendirme seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Taksitlendirme talebinde bulunarak ödeme planı oluşturabilirsiniz.

 3. İtiraz Hakkı Kullanın: İcra takibine itiraz hakkınız varsa, itiraz edebilir ve durumu mahkemeye taşıyabilirsiniz. Ancak, itirazın hukuki dayanağı olmalıdır.

 4. Borç Yeniden Yapılandırma: Borçlarınızı yeniden yapılandırma imkanlarını değerlendirebilirsiniz. Özellikle banka borçları için borç yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

 5. Alacaklı İle Pazarlık: Alacaklı ile doğrudan iletişim kurarak uzlaşma yollarını araştırabilirsiniz. Bazı durumlarda, alacaklının borcunuzu indirimli bir şekilde kabul etmesi mümkün olabilir.

 6. Hukuki Yardım Alın: Hukuki konularda uzman bir avukattan yardım alabilir ve icra dosyanızın durumunu değerlendirebilirsiniz. Hukuki süreçleri doğru bir şekilde yönetmek, borcunuzdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Her durum farklıdır, bu nedenle spesifik bir durum için en uygun çözümü belirlemek için hukuki danışmanlık almanız önemlidir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

Mal Varlığı Yoksa İcraya Verilirse Ne Olur?

Bir kişinin mal varlığı yoksa icraya verilmesi durumunda, alacaklı tarafından icra takibi sırasında bir dizi adım atılabilir. Ancak, mal varlığı olmaması durumu, alacaklının tahsilat sürecini etkileyebilir. İcra takibi sırasında alacaklı, borçlunun mal varlığına el koyarak alacağını tahsil etmeye çalışır. Ancak borçlu mal varlığına sahip değilse, alacaklı bu süreçte bir miktar sıkıntıyla karşılaşabilir.

Bu durumda, alacaklı, borçlunun mal varlığı bulunup bulunmadığını belirlemek ve alacağını tahsil etmek adına başka yöntemlere başvurabilir. Örneğin, borçlunun maaşına veya banka hesaplarına haciz konulabilir. Ayrıca, borçlunun gelecekteki gelirlerine yönelik bir haciz talebinde bulunabilir.

Ancak, bu süreçlerin uygulanabilirliği ve sonuçları, hukuki prosedür ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, alacaklı ve borçlu tarafların durumu hakkında doğru bilgi ve hukuki danışmanlık almak önemlidir.

İcra Borçları Silinecek Mi?

İcra borçlarının silinip silinmeyeceği, borcun niteliğine ve ödenip ödenmediğine bağlıdır. İcra borcu, borçlunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmediği ve alacaklı tarafından icra takibi başlatıldığı durumlarda ortaya çıkar. Borçlu, icra takibine maruz kaldığında borcunu ödemezse, alacaklı tahsilat amacıyla icra işlemlerine devam edebilir.

Ödenmemiş icra borçları, yargı kararıyla belirlenen takip süreleri içinde yerine getirilmediği takdirde zaman aşımına uğrayabilir. Ancak, bu süreçler hukuki ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Borçlu, borcunu ödeyerek veya yapılandırarak icra borcundan kurtulabilir. Ancak, her durumun özel koşullarına göre değerlendirilmesi ve alacaklı ile anlaşma sağlanması önemlidir. İcra borçlarının silinmesi veya zaman aşımına uğraması, ödenmeyen miktarın büyüklüğü, icra takibinin durumu ve mevcut yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, özel bir durumla ilgili kesin bilgi almak için hukuki danışmanlık önerilir.

İcra Borcundan Dolayı Eve Haciz Gelir Mi?

Evet, icra borcu nedeniyle alacaklı tarafından yapılan bir icra takibi sonucunda, borçlu kişinin mal varlığına haciz uygulanabilir, bu kapsamda evine de haciz gelebilir. İcra takibi, borçlu kişinin ödenmemiş borçlarının tahsil edilmesi amacıyla başlatılan yasal bir süreçtir. Alacaklı, icra müdürlüğü aracılığıyla borçlunun mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz mallarına haciz koyma hakkına sahiptir.

Evin haczedilebilmesi için alacaklının mahkeme kararıyla icra takibi başlatması ve bu süreçte alacaklının taleplerine uyulmaması gerekmektedir. Haciz işlemi genellikle mal varlığının değeriyle orantılı olarak yapılır ve evin haczedilmesi durumunda, alacaklının alacağı miktar doğrultusunda satışa çıkarılabilir.

Ancak, evin haczedilmesi ve satışa çıkarılması gibi işlemler öncesinde yasal süreçlerin tam olarak izlenmesi gerekir. Bu nedenle, icra takibi sürecinde hukuki danışmanlık almak önemlidir.

İcra avukatı için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Evden Ne Alabilir?

İcra takibi sırasında, alacaklının borçlu kişinin evinden belirli malları haczedebilme yetkisi bulunmaktadır. İcra takibi kapsamında evden alınabilecek bazı mal varlıkları şunlardır:

 1. Taşınmaz Mallar: Borçlu kişinin evi, arsası veya üzerine ipotek konmuş diğer taşınmaz malları haczedilebilir. Ancak, kişinin oturduğu konutu genellikle belirli bir değere kadar koruma altındadır.

 2. Taşınır Mallar: Ev içinde bulunan değerli eşyalar, elektronik eşyalar, ziynet eşyaları gibi taşınır mallar da haczedilebilir. Ancak, temela ihtiyaçları karşılayan eşyalar, kişisel eşyalar ve aile konutu için gerekli olan eşyalar genellikle haciz kapsamı dışındadır.

 3. Araçlar: Borçlu kişinin üzerine kayıtlı olan taşıt araçları (otomobil, motosiklet vb.) haczedilebilir. Ancak, kişinin işi için gerekli olan araçlar veya belirli bir değeri aşmayan araçlar genellikle koruma altındadır.

Haciz işlemi sırasında, alacaklının icra müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş icra memurları, haciz işlemi uygularlar. Ancak, belirli mal varlıkları yasal koruma altında olabilir ve bu nedenle, icra işlemleri sırasında borçlu kişinin haklarını korumak adına hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.