Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

Suç, Ceza, Hapis cezası, Cinsel taciz, TCK, Türk ceza kanunu, İnfaz, Tutukluluk, Adli sicil kaydı, Fail, Mağdur, Şikayetçi, Ceza avukatı, Avukat, Ankara avukat

CEZA HUKUKU

Kardelen Calap

5/26/20242 min oku

close-up photography of person lifting hands
close-up photography of person lifting hands

Cinsel taciz suçu TCK m. 105/1’de : “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde ile kişinin cinsel özgürlüğü korunmak istenmektedir. Cinsel taciz, cinsel içerikli sözlerle, rıza dışı cinsel içerikli görüntü veya videoların gönderilmesi gibi biçimlerde gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz suçu telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yolu ile ya da başka yöntemlerle de işlenebilir.

Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur ve failde “cinsel amaç” biçiminde özel kast aranmıştır. Mağdurun rızası bulunması halinde ise suçta hukuka aykırılık unsuru ortadan kalmakta ve hukuka uygun hale gelmektedir.

Giriş

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

1)FAİL:

Erkek veya kadın fark etmeksizin bu suçun faili herkes olabilir. Suçun eşler arasında işlenip işlenmeyeceği ise tartışmalı olmakla birlikte Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar işlenemeyeceği yönündedir.

2)MAĞDUR:

Suçun mağduru herkes olabilir. Ancak mağdurun çocuk olması halinde ceza ağırlaşmaktadır.

3)NİTELİKLİ HALLER:

Nitelikli haller TCK m. 105/2 de şu şekilde sayılmıştır:

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle,

işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

4)TEŞEBBÜS

Cinsel taciz suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre icra hareketleri kısımlara bölünebildiği durumlarda teşebbüs mümkün iken Yargıtay’a göre ise mümkün değildir.

5)İÇTİMA

Değişik zamanlarda aynı kişiye karşı gerçekleştirilen cinsel taciz suçunda örneğin , değişik zamanlarda uygunsuz ifadeler içeren aşk mektubu gönderilmesi gibi hallerde zincirleme suç hükümleri uygulanır.

6) KOVUŞTURMA

Suçun 1. Fıkradaki basit haşinin takibi şikayete bağlıdır ancak mağdurun çocuk olması ve 2. Fıkradaki nitelikli hallerin bulunması durumunda ise şikayet aranmamaktadır.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.

Ankara avukat
Ankara avukat