Anlaşmalı Boşanma

Boşanma avukatı, Anlaşmalı boşanma, Boşanma, Nafaka, Boşanmada velayet, Çekişmeli boşanma avukatı, Yoksulluk nafakası, İştirak nafakası, Anlaşmalı boşanma avukatı, Boşanma maliyeti, Anlaşma

AILE HUKUKUBOŞANMA HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

3/18/202413 min oku

a close up of two people shaking hands
a close up of two people shaking hands

Boşanma, çiftlerin hayatlarını ayırmaya karar verdikleri ancak bu süreci hızlı ve uyumlu bir şekilde tamamlamak istedikleri hassas bir durumdur. Anlaşmalı boşanma ise bu süreci en az strese ve zaman kaybına yol açacak şekilde sonlandırmak için tercih edilen bir yöntemdir. Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin evlilik birliğini sonlandırmak için mahkemeye başvurdukları, ancak mal paylaşımı, velayet gibi konularda anlaşarak bu süreci kolaylaştırdıkları bir hukuki süreçtir. Bu yazıda, anlaşmalı boşanma davası sürecini detaylıca ele alacak, bu süreçte önemli olan noktalara odaklanacak ve anlaşmalı boşanma sürecinde bir boşanma avukatının rolünü tartışacağız.

Giriş

Boşanma davası nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesini talep etmek için mahkemeye başvurulan bir hukuki süreçtir. Bu süreç, çiftler arasında yaşanan evlilik ilişkisinin yasal olarak sonlandırılması gerektiği durumlarda başlatılır. Boşanma davaları, çeşitli nedenlerle, genellikle uyumsuzluk, sadakatsizlik, şiddet gibi evlilik birliğinin temelini sarsan faktörlerden dolayı başvurulabilir.

Hukuki olarak, boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi talebiyle mahkemeye yapılan bir başvurudur. Bu başvuruda, çiftlerin evliliklerinin sona ermesi için gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesi talep edilir. Boşanma davaları, çiftler arasındaki anlaşmazlıklara ve ihtilaflara bağlı olarak farklı şekillerde ilerleyebilir.

Boşanma davaları, çeşitli yasal belgelerin ve prosedürlerin gerektirdiği karmaşık bir süreçtir. Tarafların mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmaya varmaları gerekebilir. Ayrıca, her ülkenin ve hatta her eyaletin farklı boşanma yasaları ve prosedürleri bulunmaktadır. Bu nedenle, boşanma davaları genellikle bir avukatın profesyonel yardımını gerektirir.

Hukuksal açıdan, boşanma davası dosyası genellikle evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesini talep eden dilekçe ile başlar. Daha sonra, mahkemeye gerekçeler ve deliller sunulur. Tarafların anlaşamadığı konular varsa, mahkeme duruşmalar düzenleyebilir ve bu konuları çözmek için kararlar verebilir. Sonuç olarak, boşanma davası, evlilik birliğinin sona erdirilmesi ve çiftlerin hayatlarını ayrı yollarla sürdürmeleri için yasal bir süreç sağlar.

Avukat için bize ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiş olan bir boşanma yöntemidir. Bu maddeye göre, evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerden biri ya da her ikisi de boşanma talebiyle mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, tarafların birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin boşanma davasını kabul etmesi durumunda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılır. Ancak, anlaşmalı boşanma kararı verebilmek için mahkemenin belirli şartları yerine getirmesi gerekir.

Öncelikle, hâkimin tarafları birebir dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konusunda taraflar arasında kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eğer taraflar bu değişiklikleri de kabul ederlerse, mahkeme boşanmaya hükmeder. Bu süreçte, tarafların iradelerinin hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz, yani taraflar mahkemenin kabul ettiği anlaşma koşullarını reddedemezler.

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar, evlilik birliğinin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi konularda anlaşmaya varır. Bu süreç, geleneksel boşanma sürecine göre daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Ayrıca, çiftlerin ilişkilerini daha uyumlu bir şekilde sonlandırmalarını sağlar ve genellikle daha az acı verici bir deneyim olmasını sağlar. Ancak, her ne kadar anlaşmalı boşanma daha az çekişmeli bir süreç gibi görünse de, uzman bir boşanma avukatından profesyonel destek almak her zaman önerilir. Bu, tarafların haklarının korunmasını ve adil bir anlaşma sağlanmasını temin eder.

Anlaşmalı boşanma nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma süreci genellikle şu adımları içerir:

1. Karar Alınması ve Avukat Seçimi: Eşler, boşanma kararı almakta ve anlaşmalı boşanma sürecini başlatmaya karar verirler. Bu aşamada her iki taraf da kendi avukatını seçer. Avukatlar, müvekkilleri adına gerekli tüm hukuki işlemleri yürütür ve sürecin adil ve yasalara uygun şekilde ilerlemesini sağlarlar.

2. Anlaşmanın Hazırlanması: Eşler, boşanma sürecinde ele alınacak konuları (mal paylaşımı, nafaka, velayet, vesayet vb.) belirler ve bu konularda anlaşmaya varmak için bir anlaşma metni hazırlarlar. Bu anlaşma metni, tarafların ve gerekirse çocukların haklarını koruyacak şekilde detaylı bir şekilde oluşturulmalıdır.

3. Anlaşmanın İmzalanması: Taraflar, hazırlanan anlaşma metnini gözden geçirir ve her iki taraf da anlaşmanın koşullarını kabul ederse, belgelerin imzalanması için bir araya gelirler. 

4. Mahkemeye Başvuru: Taraflar, anlaşmalı boşanma sürecinin başlatılması için mahkemeye başvururlar. Mahkemeye başvuru sırasında, boşanma talebinin anlaşmalı olduğunu ve tarafların anlaşma metnini sunduklarını belirten bir dilekçe verilir. Dilekçe ve anlaşma metni, mahkeme tarafından incelenir ve süreç başlatılır.

5. Mahkeme Süreci: Mahkeme, tarafları ve gerekirse çocukları birebir dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirir ve anlaşmanın mali sonuçları ile çocukların durumu konusunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulur. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

6. Boşanma Kararı: Mahkeme, tarafların anlaşmasını onayladığı takdirde boşanma kararı verir. Bu kararın kesinleşmesinin ardından, boşanma işlemi tamamlanmış olur.

Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanma sürecine göre daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az stresli bir alternatif sunar. Bu süreçte, her iki tarafın da kendi haklarını koruyacak şekilde hareket etmeleri ve uzman bir boşanma avukatından destek almaları önemlidir.

Anlaşmalı boşanma şartları nedir?

Anlaşmalı boşanma için Türk Medeni Kanunu'nda belirlenmiş bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

1. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması: Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu, tarafların kısa süreli evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmalarını önlemek amacıyla konmuş bir şarttır.

2. Tarafların Birlikte Başvurması veya Birinin Davayı Kabul Etmesi: Anlaşmalı boşanma davasında, taraflardan biri dava açabilir veya taraflar birlikte başvurabilir. Ayrıca, bir eşin diğerinin boşanma davasını kabul etmesi de bu sürecin başlamasını sağlar.

3. Tarafların Anlaşma Sağlaması: Anlaşmalı boşanma sürecinde en önemli şart, tarafların evlilik birliğinin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi konularda anlaşmaya varmasıdır. Tarafların bu konularda karşılıklı olarak anlaşma sağlaması gerekmektedir.

4. Hâkimin Anlaşmayı Kabul Etmesi: Mahkeme, tarafların anlaşmasını değerlendirir ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekmektedir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Taraflar bu değişiklikleri kabul ederlerse, mahkeme boşanmaya karar verebilir.

Bu şartlar doğrultusunda tarafların anlaşmalı boşanma sürecine girebilmesi mümkündür. Ancak, her durum farklılık gösterebilir ve bu süreçte bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için izlenmesi gereken adımlar genellikle şu şekildedir:

 1. Avukat Seçimi: Anlaşmalı boşanma davası açmadan önce bir avukatla görüşmek önemlidir. Avukat, size bu süreçte rehberlik edecek, gerekli belgeleri hazırlamanıza yardımcı olacak ve süreci adil bir şekilde yürütmenize yardımcı olacaktır.

 2. Anlaşma Sağlanması: Eşlerin evlilik birliğinin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi konularda anlaşmaya varmaları gerekir. Taraflar arasındaki bu anlaşma, bir anlaşmalı boşanma protokolü olarak belgelenmelidir.

 3. Dilekçe Hazırlığı: Taraflar veya avukatları, anlaşmalı boşanma talebini içeren bir dilekçe hazırlarlar. Dilekçede, tarafların kimlik bilgileri, evlilik tarihleri, çocukların varsa bilgileri ve boşanma talebi gibi konular belirtilir. Ayrıca, anlaşmalı boşanma protokolü de dilekçeye eklenir.

 4. Mahkemeye Başvuru: Hazırlanan dilekçe ve anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye başvuru yapılır. Başvuru, yerel aile mahkemesine veya bazı şartlarda asliye hukuk mahkemesine yapılır. Başvuruda gerekli olan belgelerin tam ve eksiksiz olması önemlidir.

 5. Mahkeme Süreci: Mahkeme, başvuruyu aldıktan sonra tarafları davet eder ve dilekçeyi inceler. Mahkeme, tarafların ve gerekirse çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanmaya hükmeder.

 6. Kararın Kesinleşmesi: Mahkemenin aldığı karar, tarafların itiraz etmemesi durumunda kesinleşir. Kesinleşen karar, tarafların boşanma işlemlerini tamamlamasını ve resmi olarak evlilik birliğinin sona erdiğini belirtir.

Her durum farklı olduğu için, anlaşmalı boşanma davası açmak için doğru adımları atmaktan emin olmak için bir avukattan profesyonel destek almak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanma sürecine kıyasla genellikle daha hızlı tamamlanır. Ancak, her boşanma davası farklıdır ve sürecin tam olarak ne kadar süreceği birçok faktöre bağlıdır. İşte anlaşmalı boşanma sürecini etkileyen bazı faktörler:

 1. Taraflar Arasındaki Anlaşma: Anlaşmalı boşanma sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için tarafların boşanma konusunda tam anlamıyla anlaşmış olmaları gerekir. Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda karşılıklı uzlaşma sağlandığında süreç daha hızlı ilerleyebilir.

 2. Belge ve Evrak Hazırlığı: Anlaşmalı boşanma protokolü ve gerekli diğer belgelerin hazırlanması da süreci etkiler. Tarafların ve avukatların gerekli belgeleri toplaması, düzenlemesi ve mahkemeye sunması zaman alabilir.

 3. Mahkeme İş Yükü: Mahkemelerdeki yoğunluk, dosyanın ne kadar sürede işleme alınacağını etkiler. Mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak süreç uzayabilir veya kısalabilir.

 4. Mahkeme Kararının Beklenmesi: Mahkemenin, anlaşmalı boşanma protokolünü ve diğer belgeleri inceleyerek karar vermesi gerekmektedir. Mahkemenin bu kararı vermesi de sürecin tamamlanması için beklenen bir adımdır.

Genel olarak, anlaşmalı boşanma süreci çekişmeli boşanma sürecine göre daha hızlı tamamlanır ve genellikle birkaç ay içinde sonuçlanabilir. Ancak, tarafların ve mahkemenin belirli süreçleri tamamlaması gerektiği unutulmamalıdır. Her durum farklı olduğu için, sürecin ne kadar süreceği konusunda kesin bir zaman çerçevesi vermek zordur. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma süreci hakkında daha fazla bilgi almak için bir avukattan destek almak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, boşanma sürecinin başlatılması için mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Bu dilekçe, tarafların boşanma konusunda anlaştığını ve boşanma talebinde bulunduğunu belirtir. Ayrıca, anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların evlilik birliğinin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi konularda anlaşmaya vardıklarını içerir.

İşte tipik bir anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği:

Sayın Ankara Aile Mahkemesi Başkanlığı'na,

Davacı: [Davacının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Davalı: [Davalının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Konu: Anlaşmalı Boşanma Talebi

Açıklamalar:

 1. Tarafımız, evlilik birliğimizin artık devam edemeyeceğine ve anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı almak istediğimize karar vermiş bulunmaktayız.

 2. Evlilik birliğimizin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi konularda taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. Ekli olan anlaşma metni, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği koşulları detaylandırmaktadır.

 3. Bu doğrultuda, mahkemenizden anlaşmalı boşanma kararı verilmesini ve tarafımızın ayrılmış olduğumuzu resmen tescil etmenizi talep etmekteyiz.

Sonuç ve Talep:

Yukarıda belirtilen sebeplerle, mahkemenizin onayıyla anlaşmalı boşanma kararı verilmesini, tarafımızın evlilik birliğinin sona erdiğinin tescil edilmesini ve bu dilekçenin işleme konulmasını talep ederiz.

Davacı Adı Soyadı

Davacı İmza          

Bu dilekçe, belirli bir dava dosyasına uygun hale getirilerek mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca, avukatınızın da bu süreçte size rehberlik etmesi önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü       

Anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma sürecinde tarafların bir araya gelerek, evlilik birliğinin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet, vesayet ve benzeri konularda karşılıklı olarak anlaşmaya vardıklarını yazılı olarak belirten resmi bir belgedir. Bu protokol, mahkemeye sunulur ve boşanma kararı alınması için gereklidir.

İşte tipik bir anlaşmalı boşanma protokolü örneği:

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 1. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi: Tarafımız, evlilik birliğimizin artık devam edemeyeceğine karar vermiş ve anlaşmalı olarak boşanma kararı almış bulunmaktayız.

 2. Mal Paylaşımı: Malvarlığımızın paylaşımı aşağıdaki şekildedir:

  • Davacı, [Detaylı Malvarlığı Listesi]

  • Davalı, [Detaylı Malvarlığı Listesi]

 3. Nafaka: Taraflar arasında nafaka ödemesi veya alınmasıyla ilgili bir talep bulunmamaktadır.

 4. Velayet ve Vesayet: Çocuklarımızın velayeti [Velayetin Kimde Olacağı] olarak belirlenmiş olup, vesayet konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır.

 5. Diğer Hususlar: Taraflar arasında diğer herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır ve taraflar boşanma sonrası birbirlerine herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 6. Onay ve İmzalar: Taraflar, bu protokolü özgür iradeleriyle imzalamış olup, protokolün tüm maddelerini kabul etmektedirler.

Bu protokol, mahkemeye sunulmak üzere düzenlenmiş olup, tarafların boşanma sürecinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardığını belirtmektedir.

Davacı Adı Soyadı: İmza:

Davalı Adı Soyadı: İmza:

Tarih: [Tarih]

Bu protokol, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini yazılı olarak belirleyerek, boşanma sürecinin daha düzenli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ancak, her boşanma davası özel ve benzersizdir, bu nedenle profesyonel bir avukattan destek almak önemlidir.

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, bulunduğu şehir veya bölge, davanın karmaşıklığı, taraflar arasındaki anlaşmanın detayı ve sürecin ne kadar zaman alacağı gibi etmenler bulunmaktadır.

Genel olarak, anlaşmalı boşanma süreci çekişmeli bir boşanma sürecine kıyasla daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Dolayısıyla, anlaşmalı boşanma davalarında avukat ücretleri genellikle daha düşük olabilir. Bazı avukatlar, sabit ücretler veya saatlik ücretler üzerinden çalışırken, bazıları ise dava süreci boyunca belirli aşamalarda ödeme almayı tercih edebilirler.

Anlaşmalı boşanma avukat ücretini belirlemek için en iyi yol, avukatlarla birebir görüşmek ve durumu detaylı olarak tartışmaktır. Avukatlar genellikle ilk danışma görüşmesini ücretsiz veya düşük ücretli olarak sunarlar ve bu görüşmelerde avukatın hizmetleri, beklentiler, süreç ve ücretlendirme gibi konuları açıklığa kavuşturabilirsiniz. Ayrıca, anlaşmalı boşanma sürecinde masrafları minimize etmek için avukatınızla açık bir iletişim kurmanız ve anlaşma metnini mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde hazırlamanız önemlidir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Sayın [Mahkeme Adı] Aile Mahkemesi Başkanlığı'na,

Davacı: [Davacının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Davalı: [Davalının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adresi]

Konu: Anlaşmalı Boşanma Talebi

Açıklamalar:

 1. Tarafımız, evlilik birliğimizin artık devam edemeyeceğine ve anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı almak istediğimize karar vermiş bulunmaktayız.

 2. Evlilik birliğimizin sona erdirilmesi, mal paylaşımı, nafaka, velayet ve vesayet gibi konularda taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık kalmamıştır.

 3. Bu doğrultuda, mahkemenizden anlaşmalı boşanma kararı verilmesini ve tarafımızın ayrılmış olduğumuzu resmen tescil etmenizi talep etmekteyiz.

Sonuç ve Talep:

Yukarıda belirtilen sebeplerle, mahkemenizin onayıyla anlaşmalı boşanma kararı verilmesini, tarafımızın evlilik birliğinin sona erdiğinin tescil edilmesini ve bu dilekçenin işleme konulmasını talep ederiz.

Davacı Adı Soyadı İmza

Davalı Adı Soyadı İmza

Tarih: [Tarih]

!!! Bu anlaşmalı boşanma dilekçesinin örnek niteliğinde olduğunu unutmayınız. Avukata danışmadan kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

 1. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi: Taraflar, evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine karar vermiş ve anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır.

 2. Mal Paylaşımı: Malvarlığı aşağıdaki şekilde paylaşılacaktır:

  • [Davacının Adı Soyadı], [Detaylı Malvarlığı Listesi]

  • [Davalının Adı Soyadı], [Detaylı Malvarlığı Listesi]

 3. Nafaka: Taraflar arasında nafaka ödemesi veya alınması konusunda bir talep bulunmamaktadır.

 4. Velayet ve Vesayet: Çocukların velayeti [Velayetin Kimde Olacağı] olarak belirlenmiş ve vesayet konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır.

 5. Diğer Hususlar: Taraflar arasında diğer herhangi bir anlaşmazlık bulunmamaktadır ve taraflar boşanma sonrası birbirlerine herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 6. Onay ve İmzalar: Taraflar, bu protokolü özgür iradeleriyle imzalamış olup, protokolün tüm maddelerini kabul etmektedirler.

Bu protokol, mahkemeye sunulmak üzere düzenlenmiş olup, tarafların boşanma sürecinde karşılıklı olarak anlaşmaya vardığını belirtmektedir.

Davacı Adı Soyadı: İmza:

Davalı Adı Soyadı: İmza:

Tarih: [Tarih]

Bu protokol metnini ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilir ve mahkemeye sunabilirsiniz. Ancak, hukuki danışmanlık almadan veya avukat gözetimi olmadan böyle bir protokol hazırlamak önerilmez.

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word

Avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği word

!!! Bu anlaşmalı boşanma dilekçesinin örnek niteliğinde olduğunu unutmayınız. Avukata danışmadan kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, Türk Medeni Kanunu tarafından belirlenmektedir. Bu bağlamda, eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı ay içinde birlikte oturdukları yerdeki Aile Mahkemesi, boşanma davasının görüldüğü mahkemedir. Ancak, bazı yerlerde Aile Mahkemesi bulunmaması durumunda, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davalara bakmakla görevlidir. Yani, özellikle küçük yerleşim yerlerinde veya bazı illerde Aile Mahkemesi olmaması halinde, asliye hukuk mahkemesi bu konuda yetkilendirilir ve boşanma davalarını görür.

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.