Aile Hukuku ve Bilmeniz Gerekenler

Aile hukuku, Aile avukatı, Boşanma avukatı, Boşanma, Velayet avukatı, Velayet, Çocuk hakları, Evlilik sözleşmesi, Anlaşmalı boşanma avukatı, Mal rejimi, Velayet hakkı, Çocuğun velayeti, Çekişmeli boşanma

AILE HUKUKU

Av. İbrahim Altuğ Eliri

8/26/20237 min oku

silhouette of man and woman under yellow sky
silhouette of man and woman under yellow sky

Aile hukuku, aile kurumuyla ilgili hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Aile hukuku, evlilik, boşanma, nafaka, velayet, miras, soybağı gibi konuları kapsar. Aile hukuku, hem anayasal hem de uluslararası sözleşmelerle korunan temel bir insan hakkı olan aile hayatının güvence altına alınmasını amaçlar.

Aile hukukuyla ilgili düzenlemeler, Türkiye'de başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere çeşitli kanun ve yönetmeliklerde yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Bununla Mücadeleye Dair İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası belgeler de aile hukukuyla ilgili bazı kurallar içermektedir.

Aile hukukuyla ilgili bir sorun yaşayan veya yaşama ihtimali olan kişilerin, haklarını korumak ve yasal süreçleri takip etmek için bir avukattan yardım alması tavsiye edilir. Aile hukuku avukatları, aile hukukuyla ilgili davalarda müvekkillerini temsil eder, danışmanlık verir, anlaşma sağlamaya çalışır ve gerekli belge ve delilleri toplar. Aile hukuku avukatları, aynı zamanda arabuluculuk veya uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine de başvurabilir.

Aile hukuku ve ilgili düzenlemeler, hem bireylerin hem de toplumun refahı için önemlidir. Aile hukuku, ailenin korunması, çocukların yararı, kadınların eşitliği ve şiddetten uzak tutulması gibi değerleri savunur. Aile hukukuyla ilgili bilinçli olmak ve haklarını bilmek, herkesin sorumluluğudur.

Giriş

Boşanma Süreci ve Hukuki İşlemler

Boşanma, evli çiftlerin evlilik birliğini sona erdirmek için başvurdukları hukuki bir işlemdir. Boşanma süreci, hem duygusal hem de maddi açıdan zorlu olabilir. Bu nedenle, boşanma kararı almadan önce, çiftlerin haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmeleri gerekir.

Boşanma süreci, Türk Medeni Kanunu'na göre iki şekilde gerçekleşebilir: Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma konusunda ve boşanmanın sonuçları konusunda anlaştıkları durumlarda uygulanır. Çekişmeli boşanma ise, çiftlerin boşanma konusunda veya boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamadıkları durumlarda uygulanır.

Anlaşmalı boşanma için, çiftlerin en az bir yıllık evli olmaları ve aile mahkemesine birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca, çiftlerin boşanmanın sonuçlarına ilişkin bir protokol hazırlamaları ve mahkemeye sunmaları gerekir. Bu protokolde, çocukların velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konular düzenlenir. Mahkeme, protokolü uygun bulursa, çiftleri boşar.

Çekişmeli boşanma için, çiftlerden birinin aile mahkemesine dava açması gerekir. Davacı, boşanma sebeplerini ve taleplerini dilekçesinde belirtir. Davalı ise, davaya cevap verir. Mahkeme, delilleri toplar ve duruşma yapar. Mahkeme, boşanma sebeplerinin varlığını ve haklılığını kanıtlarsa, çiftleri boşar. Ayrıca, mahkeme, boşanmanın sonuçlarına ilişkin kararlar da verir.

Boşanma süreci ve hukuki işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için, uzman bir avukattan yardım alabilirsiniz. Avukatınız, size haklarınızı ve seçeneklerinizi anlatacak, süreci kolaylaştıracak ve çıkarlarınızı koruyacaktır.

Çocuk Hakları ve Velayet Mücadeleleri

Çocuk hakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde tanınmış ve korunmuştur. Türkiye, bu sözleşmeyi 1990 yılında onaylamıştır. Sözleşme, çocuğun yaşama, sağlık, eğitim, oyun, aile, kültür, din ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarını güvence altına almaktadır. Ayrıca, çocuğun yararının her durumda öncelikli olarak gözetilmesini ve çocuğun görüşlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Boşanma veya ayrılık durumunda, çocuğun velayeti, yani bakım, eğitim ve temsil yetkisi, anne veya babadan birine verilir. Diğer ebeveyn ise çocukla kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir. Velayetin kime verileceği konusunda, yargıç çocuğun yararını esas alır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, eğitim ihtiyacı, anne-baba ile olan ilişkisi gibi faktörler dikkate alınır. Çocuğun görüşü de önemlidir. Çocuk 15 yaşından büyükse, kendi isteği doğrultusunda velayetin kime verileceğine karar verir.

Velayet mücadeleleri, genellikle boşanma veya ayrılık sürecinde yaşanan duygusal travmaların bir sonucudur. Anne veya baba, çocuğu kendine bağlamak veya diğer ebeveyne zarar vermek için velayeti elde etmeye çalışabilir. Bu durumda, çocuk üzerinde baskı kurulabilir, çocuk manipüle edilebilir veya çocukla kişisel ilişki kurma hakkı engellenebilir. Bu gibi davranışlar, hem çocuğun hem de diğer ebeveynin psikolojik sağlığına zarar verir. Bu nedenle, velayet mücadelelerinde uzman bir avukat desteği almak ve çocuğun yararını gözetmek önemlidir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, evlenmeden önce veya evlendikten sonra eşler arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile eşler, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi halinde malvarlıklarının nasıl paylaşılacağını belirlerler. Evlilik sözleşmesi, eşlerin mal rejimini seçmelerini veya değiştirmelerini sağlar.

Mal Rejimi Nedir?

Mal rejimi, evlilik süresince eşlerin malvarlıklarının yönetimini, kazançlarını ve borçlarını düzenleyen hukuki kurallardır. Türk Medeni Kanunu'na göre, eşler arasında geçerli olan dört çeşit mal rejimi vardır:

 • Edinilmiş mallara katılma rejimi: Bu rejim, eşler arasında kanunen varsayılan ve özel bir sözleşme yapmadıkları sürece uygulanan rejimdir. Bu rejime göre, eşler evlilik süresince kendi malvarlıklarını ayrı ayrı yönetir ve borçlarından sorumlu olur. Ancak, evliliğin sona ermesi halinde, eşlerin evlilik süresince edindikleri malların değeri yarı yarıya paylaşılır.

 • Mal ayrılığı rejimi: Bu rejim, eşlerin evlenmeden önce veya sonra yapacakları bir sözleşme ile seçebilecekleri bir rejimdir. Bu rejime göre, eşler evlilik süresince ve sonrasında kendi malvarlıklarını ayrı ayrı yönetir ve borçlarından sorumlu olur. Eşlerin edindikleri malların değeri paylaşılmaz.

 • Mal ortaklığı rejimi: Bu rejim, eşlerin evlenmeden önce veya sonra yapacakları bir sözleşme ile seçebilecekleri bir rejimdir. Bu rejime göre, eşler evlilik süresince kendi malvarlıklarını ayrı ayrı yönetir ve borçlarından sorumlu olur. Ancak, evliliğin sona ermesi halinde, eşlerin ortak malvarlığı olarak kabul edilen malların değeri yarı yarıya paylaşılır. Ortak malvarlığına giren mallar şunlardır: Eşlerin işletmeleri, meslekleri veya sanatları ile ilgili mallar; eşlerden birinin çalışmasıyla elde edilen gelirler; eşlerden birinin kişisel çalışmasına bağlı haklar; miras yoluyla elde edilen mallar; tazminat alacakları; taşınamaz mallar; değerli taşlar ve mücevherler.

 • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi: Bu rejim, eşlerin evlenmeden önce veya sonra yapacakları bir sözleşme ile seçebilecekleri bir rejimdir. Bu rejime göre, eşler evlilik süresince kendi malvarlıklarını ayrı ayrı yönetir ve borçlarından sorumlu olur. Ancak, evliliğin sona ermesi halinde, eşlerin önceden belirledikleri oranda mallarının değeri paylaşılmaz.

Evlilik Sözleşmesinin Avantajları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi yapmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Eşler, kendi tercihlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir mal rejimi seçebilirler.

 • Eşler, evlilik süresince ve sonrasında malvarlıklarının yönetiminde daha özgür olurlar.

 • Eşler, evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşamazlar.

 • Eşler, evlilik sözleşmesi ile birlikte diğer konularda da anlaşma yapabilirler. Örneğin, eşler, nafaka, velayet, miras gibi konularda da hükümler koyabilirler.

Evlilik Sözleşmesinin Dezavantajları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi yapmanın bazı dezavantajları şunlardır:

 • Eşler, evlilik sözleşmesi yapmak için noter masrafı ödemek zorundadırlar.

 • Eşler, evlilik sözleşmesi yaparken bir avukattan yardım almak isteyebilirler. Bu da ekstra bir maliyet oluşturabilir.

 • Eşler, evlilik sözleşmesi yapmak için evliliğin başında veya ortasında mal paylaşımı konusunu gündeme getirmek zorunda kalabilirler. Bu da eşler arasında güven sorunu yaratabilir.

 • Eşler, evlilik sözleşmesi ile belirledikleri mal rejimini değiştirmek istedikleri zaman yine bir sözleşme yapmak zorundadırlar. Bu da zaman ve para kaybına neden olabilir.

Sık Sorulan Sorular

1) Nikah İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nikah için gerekli belgeler çiftlerin medeni durumlarına göre değişebilir. Genellikle nüfus cüzdanı, sağlık raporu, bekarlık belgesi ve fotoğraflar gibi belgeler gereklidir.

2) Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için avukat aracılığıyla veya bireysel olarak adliyeye başvurulur. Başvuruda bulunan taraf, boşanma sebebini ve taleplerini belirtmelidir.

3) Evlilik Sözleşmesi Hangi Durumlarda Önerilir?

Evlilik sözleşmesi, çiftlerin mal varlığı, miras ve diğer meseleleri önceden düzenlemek istedikleri durumlarda önerilir. Özellikle büyük mal varlıkları veya işletmeleri olan çiftler için önemlidir.

4) Velayet Hakkı Nasıl Değiştirilir?

Velayet hakkının değiştirilmesi için mahkeme kararı gereklidir. Bir ebeveyn, çocuğun en iyi çıkarlarına zarar vermediği sürece velayet değişikliği talep edebilir.

5) Miras Hukuku Uygulamalarında Mirasçıların Hakları Nelerdir?

Miras hukuku uygulamalarında mirasçılar, ölen kişinin mal varlığından yasal paylarına düşen mirası talep edebilirler. Mirasçıların hakları, mirasçıların sayısına ve ilişkilerine göre değişebilir. Mirasın paylaşımı genellikle yasal kurallara göre yapılır.

Siz de bize ulaşarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz

Bize Katılın ve Güncel Bilgilerden Haberdar Olun.